Wprowadzając na rynek oprogramowanie nowej generacji, Unit4 Teta opracowało zestaw mikrousług. Dlaczego to takie istotne? Czym właściwie są mikrousługi (zwane także mikroserwisami), jak się je wdraża i dlaczego są lepszym rozwiązaniem od tego, czego używamy dzisiaj? 

Czym są mikrousługi?

Mikrousługi to rodzaj architektury, w której aplikacje są podzielone na powiązane ze sobą usługi. Dzięki nim cała struktura jest zdecentralizowana i złożona z pojedynczych serwisów, które działają niezależnie od siebie. W przeciwieństwie do architektury monolitycznej, gdzie błąd w kodzie może wpływać na więcej niż jedną funkcję oprogramowania, przy mikrousługach każda awaria ma minimalny wpływ na cały ekosystem. 

Dodatkowym atutem jest możliwość skalowania usługi na żądanie bez przerw technologicznych w dostępie do środowiska, co wynika bezpośrednio z idei mikrousług jako oddzielnych komponentów. Co więcej, niezależnie od architektury istniejącej infrastruktury istnieje możliwość dołączenia do tego ekosystemu mikrousług, tak aby środowisko informatyczne odpowiadało na potrzeby biznesowe.

 Przy wyborze rozwiązania w modelu SaaS ważnym aspektem jest dostępność systemu. Mikrousługi Unit4 zostały opracowane z wykorzystaniem najnowszych technologii i procesów. Dzięki metodologii DevOps możemy opracowywać nowe funkcje, efektywnie testować je i wdrażać. W przypadku konserwacji wybranych usług proces jest transparentny dla użytkowników pozostałych mikroserwisów.   

Czym jest metodologia DevOps? 

Przed pojawieniem się DevOps, oprogramowanie było opracowywane przez zespół inżynierów, a następnie przekazywane do oddzielnego zespołu IT, który zajmował się zarządzaniem wersjami. Ponieważ były to dwa oddzielne zespoły, proces przekazania oprogramowania wymagał czasu i dodatkowych nakładów pracy po obu stronach. 

Organizacje wykorzystujące DevOps mogą znacznie szybciej wydawać oprogramowanie, dzięki umieszczeniu obu zespołów w jednolitym ciągłym procesie oraz koordynując projekt jako całość. Jest to szczególnie ważne w środowisku wymagającym wielu aktualizacji ze względów prawnych lub technologicznych, opartym na zasadach ciągłej integracji (Continuous Integration) i ciągłego wdrażania (Continuous Delivery).  Stała współpraca między zespołem wytwarzania oprogramowania a zespołem operacyjnym niesie korzyść dla firm informatycznych w postaci szybszego „time to market”, co implikuje również korzyści dla użytkowników oprogramowania, którzy szybciej mogą korzystać z nowości i aktualizacji, niż użytkownicy oprogramowania utrzymywanego w innych modelach. 

 Co ważne, metodologia DevOps opiera się na zestawie zasad,  ważniejszych niż struktura organizacyjna, w której pracują członkowie zespołu. Zasady te zapewniają wydajne i efektywne przejście od kodowania do wydania gotowego produktu klientom. Celem jest maksymalizacja wydajności poza fazą inżynieryjną rozwoju produktu. 

 Unit4 Teta używa najnowszych narzędzi DevOps, aby w pełni wykorzystać tę metodologię i zaoferować jak najwyższy komfort użytkowania.   

Mikroserwis w praktyce 

 Nasz najnowszy produkt – Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) –wykorzystuje nowoczesne technologie chmury publicznej od jednego z największych dostawców – firmy Microsoft. PEF posiada prostą i skalowaną infrastrukturę, dzięki czemu jego monitorowanie i konserwacja są niezwykle proste, a to skutkuje wysoką dostępnością usługi. Ponadto do funkcjonowania mikroserwisu PEF nie są potrzebne dodatkowe serwery, systemy operacyjne ani złożone komponenty fizyczne.  

Produkt jest bardzo bezpiecznycechuje się inteligentnym skalowaniem. Dane przechowywane są w magazynie nadmiarowym , co zapewnia wysoką dostępność danych klientów i chroni je w przypadku awarii. Warto również wspomnieć, że wszystkie połączenia są szyfrowane i przechowywane w najlepiej zabezpieczonych magazynach na rynku.  

PEF to tylko jedna z wielu mikrousług w ekosystemie Unit4 Teta, która przyczynia się do budowania lepszego komfortu użytkowania i elastyczności, odpowiadającej rzeczywistym potrzebom danej organizacji. Informacje o zastosowaniu biznesowym serwisu PEF przedstawił Stanisław Przytocki w swoim artykule https://teta.unit4.com/pl/blog/poznaj-korzysci-plynace-z-rozwiazania-teta-pef.

Na szczególną uwagę zasługuje mikroserwis usługi tożsamości, który umożliwia korzystanie z zewnętrznych dostawców tożsamości (np. Active Directory) w celu jednolitego uwierzytelnienia we wszystkich rozwiązaniach Unit4 Teta, w tym systemu ERP klienta (lokalnie lub w chmurze). Usługi tożsamości obsługują wiele protokołów i współpracują ze wszystkimi popularnymi dostawcami. 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne mają również swój wymiar ekologiczny. Przykładem urzeczywistniającym trend eko jest mikroserwis obsługujący załączniki, który zarządza dokumentami- plikami, w wysoce bezpiecznym magazynie nadmiarowym iwykorzystuje aplikację serverless, co oddziałuje na środowisko poprzez oszczędzanie energii.

Mikroserwisy przyczyniają się również do większej elastyczności ekosystemów rozwiązań informatycznych. Jednym z nich, szczególnie istotnym w budowaniu środowisk, które odpowiadają rzeczywistym, często bardzo indywidualnym potrzebom firm, jest narzędzie Teta API. Ten mikroeserwis umożliwia bezpieczną i sprawną integrację systemu Teta HR oraz systemu Teta ERP z wieloma mikrousługami Unit4 Teta oraz rozbudowanie ekosystemu Teta o systemy partnerskie, a nawet indywidualne klientów. Więcej o Teta API znajdziecie na stronie: https://teta.unit4.com/pl/teta-api.

 Autorzy:

 Amine SahalCloud DevOps Manager – Unit4

Katarzyna Jaśniewicz – Product Manager – Unit4 Polska