Nowy CEO i zwiększenie zespołu zarządzającego o trzy osoby – z takimi zmianami w nowy rok weszła spółka Sente S.A., wrocławski dostawca rozwiązań ERP. Reorganizacja wśród osób zarządzających firmą ma na celu zwiększenie przepływu informacji pomiędzy różnymi obszarami działania i rozwój strategii dywersyfikacji przychodów.

Potrzeba zmiany sposobu działania

W ostatnich latach zespół zarządzający Sente funkcjonował bez roli CEO, a jego członkowie byli odpowiedzialni za poszczególne obszary działania firmy. Choć takie rozwiązanie sprawdzało się przez dłuższy czas, to w drugiej połowie 2022 roku wspólnicy zauważyli potrzebę zmian. Wraz z rozwojem firmy okazało się, że brakuje jednej osoby, której rolą byłoby zapewnienie synergii działań między obszarami, wymianę wiedzy i informacji oraz dbanie o to, aby każda z jednostek biznesowych rozwijała się zgodnie z celami ogólnofirmowymi.

Decyzja o powołaniu roli CEO została podjęta  . Do ustalenia pozostało, jaka osoba lub osoby najlepiej się w niej sprawdzą. Wspólnicy rozważali różne konfiguracje i możliwości, a wybór ułatwił fakt, że niezależnie od analizowanego podejścia wspólnym mianownikiem był Marek Wesołek. Każdy z członków zarządu widział go w tej roli, bez względu na to, czy miałby towarzyszyć mu jeszcze ktoś, czy byłoby to samodzielne stanowisko.  

Wybranie Marka było oczywiste ze względu na jego niepodważalne sukcesy w zarządzaniu kilkoma obszarami biznesowymi w Sente. Niezależnie czy budował on dział od podstaw, czy przejmował opiekę nad funkcjonującym już obszarem – zawsze osiągał cele, które przewyższały oczekiwania.

Aby odciążyć Marka Wesołka z dotychczasowych obowiązków oraz zwiększyć efektywność pracy zespołu zarządzającego, zdecydowano o powiększeniu jego składu. Do współpracy zaproszone zostały osoby, odpowiedzialne za kluczowe obszary działania firmy: Dorota Kulka – HR, Ewa Bednarz – marketing, Krzysztof Chorzępa – współpraca z kluczowym klientem. W efekcie zespół zarządzający liczy aktualnie 9 osób, a na jego czele stoi CEO.

Synergia działań kluczowym celem nowego CEO

Marek Wesołek doskonale zna Sente – ze spółką związany jest już od 18 lat. Zaczynał jako programista, szybko przechodząc przez rolę PMa, kierownika zespołu, a następnie działu. W 2013 roku dołączył do Zarządu Spółki.

 

Jakie cele są stawiane przed nowym CEO i jak postrzega on swoją rolę?

Nowa rola to dla mnie bardzo motywujące wyzwanie. Widzę duży potencjał w zmianach, które wdrażamy w Sente. Co więcej, już po pierwszych tygodniach pracy w tym roku mógłbym wymienić kilka sukcesów, które są bezpośrednim efektem podjętych przez nas decyzji. Moje cele na najbliższe miesiące to przede wszystkim zbudowanie silnego zespołu zarządzającego, opartego na partnerstwie, szczerości i wspólnym dążeniu do celu. Planuję intensywnie zgłębić tajniki każdego z obszarów, które mam teraz wspierać, a dotychczas nie były mi bezpośrednio znane. Bardzo zależy mi, abyśmy wymieniali się wiedzą, informacjami, dobrymi praktykami i dzięki temu wspólnie usuwali wąskie gardła, niezależnie w którym miejscu firmy będą się one pojawiać. Poprzedni rok, jak i nadchodzące miesiące to duże wyzwanie dla wszystkich biznesów. Wierzę, że w porę zidentyfikowaliśmy w Sente ograniczenia, które mogłyby nas stopować, a nasz nowy sposób działania pozwoli nam poradzić sobie z każdą przeciwnością i osiągać kolejne ambitne cele.

Marek Wesołek

CEO, Sente S.A.