Już od 1 stycznia 2022 r. ma wejść do użycia elektroniczna faktura. Jak informuje Ministerstwo Finansów, w pierwszej fazie wdrożenia polscy przedsiębiorcy będą z niej korzystać dobrowolnie. Obligatoryjna stanie się dopiero za rok, czyli od 2023 r. W systemie Teta ERP dla Klientów zostanie udostępniona funkcjonalność pozwalająca na przesyłanie faktur na platformę Krajowej Administracji Skarbowej tzw. KSeF (Krajowy System e-Faktur) oraz ich odbieranie w takiej postaci.

W październiku br. Sejm przyjął projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Już od stycznia 2021 r. przedsiębiorcy będą mogli z niej korzystać. W pierwszym etapie e-faktura będzie działała obok tradycyjnych faktur papierowych jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży.

Co istotne, konieczność wymiany faktur ustrukturyzowanych istnieje już od roku 2019 dla dwóch rodzajów podmiotów, tj. podmiotów zamawiających w ramach zamówień publicznych oraz wykonawców tych zamówień. Obowiązek wymiany faktur ustrukturyzowanych dla wszystkich przedsiębiorców będzie od 2023 r.

Od 2022 r. odbiorca takiej faktury ustrukturyzowanej będzie musiał zaakceptować jej wysyłkę poprzez KSeF.  Wyrażanie zgody będzie się odbywać na podobnych zasadach, jakie obowiązują obecnie dla faktur elektronicznych. System jednak nie będzie obsługiwał samego procesu akceptacji nabywcy co do sposobu otrzymania faktur ustrukturyzowanych.

Warto też wspomnieć, że jeżeli odbiorca faktury ustrukturyzowanej nie wyrazi zgody na jej otrzymanie przy użyciu KSeF, to wystawca zachowa prawo do jej wystawienia w systemie, a następnie będzie zobowiązany przekazać ją odbiorcy w inny sposób, np. e-mailem w postaci elektronicznej lub papierowej.

Najważniejsze zmiany

Nowa ustawa wprowadza też szereg innych zmian. Zgodnie z nowymi regulacjami, podatnicy, którzy wybiorą e-fakturę otrzymają zwrot podatku VAT o 1/3 szybciej, czyli w terminie 40 dni, a nie – jak było dotychczas – 60 dni. Poza tym faktura pozostanie w bazie danych MF i nigdy (sic!) nie ulegnie zniszczeniu ani zaginięciu, dlatego też nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów.

Wraz z ustawą zostaną wdrożone też inne zmiany stanowiące część pakietu SLIM VAT 2. Mają one oszczędzić firmom wielu formalności, m.in. uprościć i ułatwić rozliczanie oraz odliczanie podatku VAT np. „na samochody wykorzystywane przy prowadzeniu działalności gospodarczej, łatwiejsze stosowanie opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami czy wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi”.

Według nowych przepisów nie będzie też obowiązku zamieszczania oznaczenia „Duplikat”, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu albo zaginie, a także wyrazów „Faktura korygująca” albo „Korekta”, czy wskazywania przyczyny korekty na fakturze korygującej.

Ponadto zmiana pozwoli na wystawianie korekt zbiorczych do poszczególnych pozycji z faktury oraz na wystawianie faktur nie wcześniej niż 60. dnia (zamiast obecnych 30 dni) przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.

Nowa funkcjonalność Teta ERP

Wprowadzenie obowiązku stosowania faktur ustrukturyzowanych jako jedynego sposobu fakturowania oraz powiązanie ich z rozliczaniem VAT skutkuje koniecznością udostępnienia takiej funkcjonalności w systemie Teta ERP dla Klientów.

Rozwiązanie zakłada zarówno eksport, jak i import danych związanych z fakturami oraz korektami faktur pomiędzy aplikacją Teta ERP i systemem KSeF. W ramach funkcjonalności w aplikacji Teta ERP, oprócz wymiany wymaganych danych, dostępne będą również statusy wysyłki wraz z numerem referencyjnym KSeF.

Korzyści dla przedsiębiorców to m.in.:

 

  • szybszy, 40-dniowy termin zwrotu VAT– zamiast obecnych 60 dni (przy spełnieniu kilku warunków – ust. 6c i 6d dodane do art. 87 ustawy o VAT),
  • stały dostęp do faktur (24/7),
  • brak obowiązku archiwizowania faktur papierowych i konieczności posiadania powierzchni na przechowywanie dokumentów, a faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w KSeF przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione,
  • przyspieszenie procesu obiegu faktur – stały format ułatwi i przyspieszy wystawienie i dostarczenie faktury,
  • ustandaryzowany format spowoduje ograniczenie błędów, np. pominięcie niezbędnych danych na fakturze,
  • bezpieczeństwo – minimalizacja ryzyka zagubienia faktur,
  • bezpieczniejsze rozliczanie z kontrahentami, co będzie miało wpływ na lepszą płynność finansową,
  • skrócenie czas obiegu informacji i dokumentów oraz związane z tym kontrole – organy będą miały niemal on-line dostęp do dokumentów.

 

Rozwiązanie Teta ERP ułatwi przedsiębiorcom przejście na nowy system KSeF oraz przyśpieszy zarządzanie rozliczeniami.

Mateusz Łaba, Account Manager Unit4 Polska, od ponad 12 lat zaangażowany w obszar zintegrowanych systemów ERP i Business Intelligence. Doświadczenie zdobywał w trakcie studiów oraz wdrażając rozwiązania TETA ERP w dużych firmach, działających niemal w każdym sektorze.

Mateusz Łaba

Key Account Manager, unit4 Polska