Kompletacja to proces zbierania określonych produktów z magazynu w celu przygotowania zamówienia dla klienta. W magazynach o dużych obrotach, gdzie liczba zamówień jest ogromna, ręczne zbieranie produktów jest czasochłonne i narażone na błędy. Dlatego wiele firm decyduje się na wdrożenie zaawansowanych systemów informatycznych, takich jak ERP (Enterprise Resource Planning) i WMS (Warehouse Management System), aby zoptymalizować i usprawnić ten proces.

System ERP a kompletacja

System ERP to zintegrowany system informatyczny, który wspiera zarządzanie wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa. W zakresie magazynowania, ERP pozwala na monitorowanie stanów magazynowych, przewidywanie potrzeb zakupowych oraz zarządzanie zamówieniami. Dzięki temu, proces kompletacji jest bardziej przejrzysty i efektywny. System ERP umożliwia również integrację z innymi działami firmy, takimi jak sprzedaż czy finanse, co pozwala na lepsze planowanie i zarządzanie zapasami.

System WMS a optymalizacja kompletacji

WMS to system dedykowany zarządzaniu magazynem. Jego głównym celem jest maksymalizacja wydajności magazynu poprzez optymalizację procesów takich jak kompletacja. System WMS pozwala na automatyczne generowanie list kompletacyjnych, które są następnie przekazywane pracownikom magazynu za pomocą terminali ręcznych lub wózków komputerowych. Dzięki temu, pracownik wie dokładnie, które produkty i w jakiej ilości ma zebrać, co znacząco redukuje ryzyko pomyłki.

Rodzaje kompletacji na magazynach

  • Kompletacja dyskrecyjna (manualna):

Polega na ręcznym zbieraniu produktów na podstawie listy kompletacyjnej. Pracownik magazynu otrzymuje listę produktów do zebrania i samodzielnie przemieszcza się po magazynie, zbierając potrzebne produkty.

  • Kompletacja wsadowa:

W tym przypadku produkty są zbierane w większych partiach, a następnie są sortowane i rozdzielane według poszczególnych zamówień. Jest to efektywna metoda w magazynach o dużym obrocie.

  • Kompletacja na podstawie stref:

Magazyn jest podzielony na strefy, a pracownicy są odpowiedzialni za kompletację tylko w wyznaczonych strefach. Zamówienia są przekazywane z jednej strefy do drugiej, aż zostaną w pełni skompletowane.

  • Kompletacja na podstawie fali:

Produkty są zbierane w określonych interwałach czasowych (falach). Pozwala to na optymalizację pracy w magazynie, gdyż pracownicy kompletują produkty z wielu zamówień jednocześnie w jednej fali.

  • Kompletacja automatyczna:

Wykorzystuje zaawansowane systemy mechaniczne lub robotyczne do zbierania produktów. Jest to metoda bardzo efektywna w magazynach o bardzo dużym obrocie.

  • Kompletacja na podstawie wagi:

Produkty są zbierane na podstawie ich wagi. Specjalne wagi kontrolują ilość zbieranych produktów, co pozwala na szybką i dokładną kompletację.

  • Kompletacja głosowa (Voice Picking):

Pracownik korzysta z zestawu słuchawkowego, który kieruje go do odpowiednich lokalizacji w magazynie i podaje informacje o ilości produktów do zebrania.

  • Kompletacja na podstawie światła (Pick-to-Light):

System świetlny wskazuje pracownikowi lokalizację i ilość produktów do zebrania. Po zebraniu odpowiedniej ilości produktu, pracownik potwierdza to, naciskając przycisk świetlny.

Każdy z tych rodzajów kompletacji ma swoje zalety i jest odpowiedni dla różnych typów magazynów i potrzeb biznesowych. Wybór odpowiedniej metody zależy od wielu czynników, takich jak wielkość magazynu, rodzaj przechowywanych produktów czy ilość zamówień.

 Integracja systemów ERP i WMS

Chociaż zarówno ERP, jak i WMS mają swoje unikalne funkcje, ich integracja przynosi wiele korzyści. Połączenie tych dwóch systemów pozwala na automatyczne przekazywanie informacji między nimi, co eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych. Dzięki temu, zamówienia z działu sprzedaży są natychmiast przekazywane do magazynu, a proces kompletacji może rozpocząć się niemal od razu. Ponadto, integracja tych systemów pozwala na lepsze zarządzanie zapasami, redukcję kosztów i zwiększenie satysfakcji klienta.

Podsumowanie

Współczesne magazyny nie mogą funkcjonować bez zaawansowanych systemów informatycznych. Zarówno ERP, jak i WMS odgrywają kluczową rolę w optymalizacji procesu kompletacji, a ich integracja przynosi dodatkowe korzyści. Firmy, które decydują się na wdrożenie tych rozwiązań, zyskują przewagę konkurencyjną, dzięki czemu mogą sprostać rosnącym wymaganiom rynku.