W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym kompetencje cyfrowe stają się kluczowym elementem skutecznego funkcjonowania każdego działu, a w szczególności działu finansowego. Analiza danych, automatyzacja procesów, zarządzanie ryzykiem, raportowanie ESG – to tylko niektóre obszary, w których umiejętności cyfrowe odgrywają zasadniczą rolę. Przyjrzyjmy się, jak rozwijanie tych kompetencji może wpłynąć na efektywność i sukces działu księgowego.

Obecna sytuacja w Polsce i plany na przyszłość

Według Digital Economy and Society Index (DESI) z 2022 roku, Polska zajmuje czwarte od końca miejsce w Unii Europejskiej pod względem kompetencji cyfrowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że tylko 43% obywateli posiada podstawowe umiejętności cyfrowe, a jedynie 21% ma kompetencje zaawansowane. W ramach planów Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych (PRKC), zakłada się, że do 2030 roku 80% mieszkańców Polski będzie posiadać co najmniej podstawowe kompetencje cyfrowe, a 40% – ponadpodstawowe e-kompetencje.

Rola kompetencji cyfrowych w dziale finansowym

Podczas prezentacji na „FORUM DYREKTOR FINANSOWY 2023”, Juliusz Tomeczek, Dyrektor Produktu TRIVA w Firmie Soneta, wzbudził refleksje na temat nieustannie rozwijającej się roli kompetencji cyfrowych w dziale finansowym. Podkreślił, że w obliczu automatyzacji, wszechobecnej analizy Big Data i wsparcia dla transakcji blockchain, umiejętności cyfrowe stają się równie ważne jak tradycyjne umiejętności księgowe. W tym kontekście, kompetencje cyfrowe nie ograniczają się już jedynie do obsługi prostych programów czy arkuszy kalkulacyjnych, ale stają się fundamentem, na którym zbudowana jest nowoczesna, efektywna działalność finansowa.

W dobie dynamicznego rozwoju technologicznego, księgowi i specjaliści finansowi są zobowiązani do adaptacji do nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą cyfryzacja. Nie wystarczy już jedynie posiadanie solidnych umiejętności księgowych, konieczne staje się także zrozumienie złożoności narzędzi analitycznych, systemów ERP czy technologii blockchain. Juliusz Tomeczek akcentuje, że równoczesne poszerzanie kompetencji cyfrowych i utrzymanie tradycyjnych umiejętności to klucz do skutecznego funkcjonowania w nowoczesnym dziale finansowym, gdzie szybkość reakcji na zmiany rynkowe jest kluczowa dla sukcesu.

Warto podkreślić, że w trakcie prezentacji, Dyrektor Produktu TRIVA zwrócił uwagę na konieczność ciągłego doskonalenia się w obszarze analizy Big Data. Wspomniał o tym, że zdolność efektywnego wykorzystania ogromnych ilości danych staje się atutem, umożliwiającym trafniejsze prognozowanie, lepsze zrozumienie klientów oraz skuteczną optymalizację działań finansowych. To oznacza, że kompetencje cyfrowe nie tylko wspierają bieżące procesy, ale również są ważne w kontekście strategii rozwoju finansów firmy.

Podsumowując, prezentacja Juliusza Tomeczka skupiała się wokół kluczowego znaczenia kompetencji cyfrowych w dziale finansowym, otwierając dyskusję na temat niezbędnej równowagi między tradycyjnymi umiejętnościami a nowoczesnymi technologiami. To zapewne pobudzi dalsze refleksje wśród ekspertów finansowych, zachęcając do ciągłego rozwoju w obliczu dynamicznych zmian we współczesnym środowisku biznesowym.

Kluczowe umiejętności cyfrowe w dziale finansowym

Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych określają pięć głównych obszarów kompetencji cyfrowych: przetwarzanie informacji, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo oraz rozwiązywanie problemów. W kontekście finansów, analiza i przetwarzanie danych, bezpieczeństwo informacji oraz umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów są niezwykle ważne. Tomeczek podkreśla, że umiejętność korzystania z narzędzi do analizy danych, takich jak BI, może być bardzo korzystna dla pracowników księgowych.

W dobie chmury obliczeniowej kompetencje związane z korzystaniem, zarządzaniem i zabezpieczaniem danych w chmurze stają się kluczowe dla efektywności i bezpieczeństwa procesów finansowych. Systemy ERP, takie jak TRIVA, integrują różne działy w firmie, automatyzując procesy i umożliwiając płynny przepływ informacji.

Szkolenia wewnętrzne, outsourcing i robotyzacja

W czasach kryzysu talentów, inwestowanie w szkolenia wewnętrzne staje się standardem. Szkolenia z obsługi systemów ERP, a także bardziej zaawansowane, jak programowanie czy analiza Big Data, mogą być realizowane zarówno wewnętrznie, jak i poprzez outsourcing. Robotyzacja i automatyzacja procesów finansowych przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji stają się coraz bardziej powszechne, eliminując konieczność długotrwałej rekrutacji i zwiększając efektywność.

Rola CFO w transformacji cyfrowej

CFO, czyli Główny Dyrektor Finansowy, pełni kluczową rolę w procesie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa. Współczesne narzędzia, takie jak zintegrowane systemy ERP, analiza Big Data i technologia blockchain nadają CFO nie tylko funkcję stróża finansów, lecz przede wszystkim czynią go architektem kierującym firmą przez rzeczywistość cyfrowej transformacji.

Jednym z głównych atutów CFO w erze cyfryzacji jest umiejętność korzystania z zaawansowanych narzędzi analitycznych. W kontekście analizy Big Data, Główny Dyrektor Finansowy staje się nie tylko strażnikiem liczb, ale również odkrywcą ukrytych trendów i złożonych zależności. Wydobycie wartościowych wniosków z ogromnych zbiorów danych pozwala na trafniejsze prognozowanie, lepsze zrozumienie potrzeb klientów i rynku, co z kolei przekłada się na bardziej efektywne podejmowanie decyzji strategicznych.

Warto również podkreślić, że technologia blockchain, będąca jednym z filarów cyfrowej rewolucji, znacząco wpływa na rolę Dyrektora Finansowego. Zapewnia ona nie tylko zabezpieczenie wrażliwych danych finansowych, ale również wprowadza element transparentności w złożonych procesach biznesowych. Dla CFO oznacza to możliwość budowania zaufania zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz, co staje się fundamentem trwałego rozwoju przedsiębiorstwa w środowisku zdominowanym przez cyfrową niepewność.

Jako lider transformacji cyfrowej, CFO musi również aktywnie współpracować z innymi działami firmy, integrując procesy biznesowe i zapewniając płynność działań w warunkach dynamicznego rozwoju technologicznego. Tylko poprzez holistyczne podejście do transformacji cyfrowej, Dyrektor Finansowy może skutecznie wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii do optymalizacji procesów finansowych i strategicznego kierowania firmą w kierunku innowacyjności i konkurencyjności.

Zarządzanie ryzykiem i raportowanie ESG

Skuteczne zarządzanie ryzykiem staje się nie tylko wyzwaniem, ale również polem do zastosowania kompetencji cyfrowych. W tym kontekście, analiza danych oraz prognozowanie różnych scenariuszy wydają się być nieocenione dla organizacji, które pragną utrzymać równowagę między innowacyjnością a kontrolą nad ryzykiem. Kompetencje cyfrowe stają się kluczowym filarem procesu zarządzania ryzykiem, pozwalając organizacjom szybko reagować na zmieniające się potrzeby.

Współcześnie, jednym z nieodłącznych elementów skutecznego zarządzania ryzykiem jest raportowanie zgodne z zasadami ESG (Environmental, Social, and Governance). To już nie tylko wymóg ze strony inwestorów, lecz także istotny element budowy zaufania społecznego i spełniania norm regulacyjnych. Firmy zyskują nie tylko korzyści finansowe, ale także kształtują swój wizerunek poprzez zobowiązania dotyczące środowiska, społeczności oraz sprawiedliwych praktyk zarządzania.

Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem oraz raportowania, zwłaszcza systemy ERP (Enterprise Resource Planning), stają się narzędziami najmocniej wspierającymi te procesy. Integracja różnych obszarów działalności firmy w jednym systemie pozwala na bieżące monitorowanie wskaźników zgodności z zasadami ESG. Wprowadzenie narzędzi cyfrowych umożliwia precyzyjne zbieranie danych dotyczących wpływu organizacji na środowisko, jej społecznego zaangażowania oraz praktyk zarządzania korporacyjnego.

Ponadto, nowoczesne oprogramowanie wspomaga proces raportowania ESG, umożliwiając generowanie kompleksowych raportów zgodnych z aktualnymi standardami i regulacjami. Automatyzacja tego procesu nie tylko skraca czas potrzebny na przygotowanie raportów, ale także eliminuje ryzyko błędów ludzkich, co jest kluczowe, szczególnie w kontekście zwiększonego nadzoru i oczekiwań ze strony inwestorów oraz organów regulacyjnych.

W dzisiejszym środowisku biznesowym zarządzanie ryzykiem i raportowanie ESG stają się nieodzownymi elementami strategii przedsiębiorstw. Wykorzystanie kompetencji cyfrowych oraz nowoczesnego oprogramowania to nie tylko kwestia efektywności, ale również istotny czynnik budowy zaufania, zrównoważonego rozwoju i spełniania oczekiwań społecznych i rynkowych.

Strategie szachowe w finansach

W kontekście kompetencji cyfrowych, strategie szachowe zyskują na znaczeniu. Dział finansowy często musi planować kilka ruchów do przodu, uwzględniając różne scenariusze. Umiejętność strategicznego myślenia, zrozumienia pozycji przeciwnika (konkurencji) oraz modelowania i prognozowania zachowań stają się nieodłącznym elementem kompetencji cyfrowych w dziale finansowym.

Podsumowanie: Rola TRIVA w rozwijaniu kompetencji cyfrowych

Na zakończenie prezentacji, Juliusz Tomeczek podkreślił rolę TRIVA jako narzędzia wspierającego rozwój kompetencji cyfrowych. TRIVA to nie tylko technologia, ale również partner w transformacji cyfrowej. Integracja danych, automatyzacja procesów, wsparcie dla analizy Big Data i zarządzania ryzykiem – to wszystko sprawia, że TRIVA staje się ważnym elementem działań finansowych w erze cyfrowej transformacji.

W niedalekiej przyszłości rozwijanie kompetencji cyfrowych w dziale finansowym stanie się kluczowym elementem sukcesu organizacji. Wdrażanie nowoczesnych technologii, szkolenia pracowników, automatyzacja procesów – to wszystko razem tworzy solidne fundamenty dla efektywnego i innowacyjnego zarządzania finansami.