Cyfryzacja zmienia przedsiębiorstwa i ich łańcuchy tworzenia wartości dodanej szybciej i bardziej dogłębnie niż poprzednie rewolucje technologiczne. Jeszcze niedawno enigmatycznie brzmiące pojęcia i benefity z nią związane, były zagadnieniami ochoczo omawianymi podczas konferencji ale w różnym stopniu rozważanymi i podejmowanymi przez przedsiębiorców. Czy obecna sytuacja pchnęła biznes w kierunku cyfryzacji procesów? Czy firmy będą musiały dojrzeć do decyzji o rozpoczęciu transformacji cyfrowej szybciej niż pierwotnie przypuszczano?

Budowanie świadomości

W 2018, Grupa abas, we współpracy z renomowanymi partnerami z instytucji badawczych, edukacyjnych i doradczych, w celu zwiększenia świadomości i istoty cyfryzacji przedsiębiorstw, rozpoczęła realizację kampanii informacyjnej zakrojonej na szeroką skalę. W jej ramach, Grupa przeprowadziła najpierw test gotowości na cyfryzację wśród 266 niemieckich przedsiębiorstwach średniej i dużej wielkości, a w kolejnym kroku, do badania dojrzałości dołączyły inne europejskie kraje.

Punktem wyjścia ankiety, przeprowadzonej we współpracy z techniczną uczelnią wyższą Uniwersytetu Nauk Stosowanych z Giessen (TU Mittelhessen) wśród blisko 900 firm, było pytanie, jak daleko technologie cyfryzacji weszły już do procesów biznesowych średnich firm. Na podstawie odpowiedzi udzielonych w kwestionariuszu online oceniono stopień cyfryzacji w odniesieniu do poszczególnych procesów biznesowych. Przeanalizowano również, czy istnieją istotne różnice między branżami i wielkością firm.

Źródło: Gerrit Sames, Arthur Diener, Technische Hochschule Mittelhessen (THM)„Stand der Digitalisierung von Geschäftsprozessen zu Industrie 4.0 im Mittelstand –Ergebnisse einer Umfrage bei Unternehmen“

Wśród ankietowanych dominowali producenci maszyn przemysłowych, a blisko 40% respondentów stanowiły przedsiębiorstwa średniej i dużej wielkości. Ankieta, ukazała wówczas, że firmy jeszcze w małym stopniu wykorzystują potencjał drzemiący w optymalizacji cyfrowej, a obszary  zaniedbane pod kątem cyfryzacji to głównie logistyka wydań towarów, monitorowanie maszyn i instalacji a przede wszystkim obsługa klienta.

Badania przeprowadzone w podobnym okresie  przez firmę doradczą Deloitte wskazały, że 41% polskich przedsiębiorców nie wie, od czego rozpocząć transformacje cyfrową, ani które technologie stanowiłyby najlepszą inwestycję dla organizacji, jednak 71% z nich ma świadomość że kultura organizacyjna / korporacyjna organizacji musiałaby ulec dużym zmianom, jeśli miałaby być w stanie przejść transformację cyfrową.

Katalizator cyfryzacji

2020 przyniósł zmiany, jakich nikt się nie spodziewał. Z dnia na dzień, firmy będące w różnym stopniu przygotowane na taką ewentualność, zostały postawione przed obostrzeniami wymuszającymi zasadniczą modyfikację podejścia do kultury pracy. Reorganizacja procesów i procedur by zachować ciągłość biznesu w nowych realiach stała się koniecznością.

W tej fazie reorientacji, technologie cyfrowe i sztuka adaptacji odegrały kluczową rolę. Ale jak globalne rozprzestrzenianie się koronawirusa wpływa na wykorzystanie technologii i świadomość potrzeby transformacji cyfrowej? O ocenę obecnych i przyszłych zmian, zostało zapytanych ponad 800 cyfrowych decydentów, w tym 527 z krajów DACH i 305 pracujących w otoczeniu międzynarodowym w badaniu trendów DMEXCO 1-2020.

 

Wyniki raportu wskazują, że 70% respondentów z regionów DACH i 66% z otoczenia międzynarodowego spodziewa się, że pandemia koronawirusa przyspieszy tempo transformacji cyfrowej.

Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa polskie, wg badania przeprowadzonego przez Deloitte jeszcze przed wybuchem epidemii, aż 86% ankietowanych postrzegała wdrażanie nowych technologii jako kluczowy czynnik dla przewagi rynkowej organizacji, a według 70% respondentów również dla utrzymania rentowności. Dla 58% transformacja cyfrowa stanowiła wówczas priorytet strategiczny.

W ostatnich tygodniach, w świetle nowej rzeczywistości, wiele firm oraz instytucji przeszło w tryb pracy zdalnej, co opiera się na większym poleganiu na cyfrowych możliwościach i stanowi swego rodzaju katalizator transformacji cyfrowej.

Potrzeba ‘matką transformacji’

Transformacja cyfrowa to nie tylko sięganie po narzędzia i najnowsze technologie, to także zamiana podejścia do modelu biznesowego, kompetencji i nastawienia samych pracowników. Jak pokazują badania, wielu z nich, niegdyś sceptycznie nastawionych do zmian, dziś zauważa potrzebę i przyznaje, że tradycyjne sposoby wykonywania codziennych operacji w firmie w obliczu COVID-19 zyskują miano przestarzałych.

Wg kwietniowego raportu przygotowanego przez Goldenline przy współpracy Kantar Polska i Remote-how, jednym z największych wyzwań związanych z wdrożeniem pracy zdalnej poza odpowiednią infrastrukturą, jest organizacja pracy, procedury, wymiana wiedzy i doświadczenia oraz współpraca z klientami. Jedną z przytaczanych obaw we wspomnianym raporcie jest zapewnienie prawidłowego przepływu i kompletności dokumentów. Ankietowani za jeden z najbardziej problematycznych obszarów uznali brak określonych procedur obiegu dokumentów, uzyskiwania akceptacji i dostępu do archiwów dokumentów.

Narzędzia wspierające biznes

Jak podkreśla abas Business Solutions Poland dla firm, które chcą wykorzystać potencjał nowych technologii, utrzymując i wzmacniając swoją pozycję rynkową, niezwykle ważne jest wydajne i doskonale skomunikowane środowisko informatyczne. Takie zintegrowane środowisko zapewniają nowoczesne systemy ERP, łączące wszystkie niezbędne dane handlowe, logistyczne i produkcyjne, a ponadto stanowią interfejs dla systemów, platform i usług innych firm.

ERP partnerem w dziedzinie cyfryzacji

System ERP by spełnić dzisiejsze wysokie oczekiwania rynku, musi być elastyczny i niezawodny, otwarty i bezpieczny. Musi optymalizować procesy i konsolidować dane, tworząc na ich podstawie kluczowe wskaźniki, pełnić wymagającą funkcję przetwarzania danych i procesów. Oprogramowanie ERP nowej generacji, na którym opierają się nowoczesne przedsiębiorstwa, jest obecnie integratorem systemów i partnerem w dziedzinie cyfryzacji.

Zintegrowane rozwiązanie ERP to klucz do pełnego wykorzystania potencjału pracowników firmy. Niezależnie od tego, czy chodzi o kierownictwo, controlling, zakupy, sprzedaż, serwis, rachunkowość, produkcję czy magazyn — system ERP musi być rozwiązaniem kompletnym, udostępniającym każdemu pracownikowi dokładnie te funkcje i informacje, które są mu potrzebne.

Nieustannie obserwujemy jak dynamicznie zmieniająca się sytuacja wpływa na funkcjonowanie dzisiejszych firm. Widzimy i rozumiemy wyzwania z jakimi mierzą się przedsiębiorcy. Właśnie dlatego wychodzimy naprzeciw, zdalnie wdrażając nowe rozwiązania i chętnie wspierając klientów naszą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Dzielimy się pomysłami i praktycznymi rozwiązaniami w związku z kwestiami dotyczącymi obecnych trendów, Przemysłu 4.0, koncepcji inteligentnych fabryk czy analizy danych biznesowych. Warto podkreślić, że stawiamy na myślenie przyszłościowe, a naszym celem zawsze jest optymalizacja procesów biznesowych tak, aby zapewnić klientowi oszczędność czasu i obniżenie kosztów, lepszy przegląd sytuacji, pewniejsze plany i utrzymanie konkurencyjności również w przyszłości.

dr Paweł Kużdowicz

Członek Zarządu, abas Business Solutions Poland

Innowacyjne rozwiązania, które się sprawdzają.

Dla przypomnienia, w ostatnim czasie abas Business Solutions Poland z powodzeniem wdrożył system ERP w firmie Ruland Engineering & Consulting Sp. z o. o., usprawniając kluczowe procesy zarządzania projektami, optymalizując koszty produkcji i wspierając automatyzację całego łańcucha dostaw zakładu Ruland.

Firma Bruk dzięki inwestycji w nowoczesne narzędzia do planowania produkcji, jakimi są te oferowane przez abas ERP, zwiększyła wydajność produkcji i realizuje dwukrotnie większą liczbę zleceń produkcyjnych, przy takim samym zatrudnieniu oraz zdolnościach produkcyjnych.

Inną firmą, która z pomocą abas Business Solutions Poland zrobiła krok w stronę transformacji cyfrowej była TEKRA, producent komponentów metalowych dla urządzeń dźwigowych, oraz MUELLER Fabryka Świec S.A., należący do międzynarodowej Grupy MUELLER, jednego z najważniejszych i najstarszych producentów wysokiej jakości świec w Europie.

Wdrożenie systemu ERP w firmie MUELLER, jest doskonałym przykładem i zarazem dowodem na to, jak innowacyjne podejście abas Business Solutions Poland, umiejętność adaptacji i wykorzystania dostępnych technologii przekształciło się w postawienie przełomowego kroku, otwarcie i przypieczętowanie nowego rozdziału w podejściu do cyfrowej transformacji przedsiębiorstw.