O co chodzi w robotyzacji procesów biznesowych i jakie korzyści może dzięki niej osiągnąć firma? Najkrótsza odpowiedź: chodzi o podniesienie efektywności przy jednoczesnej redukcji kosztów, a podstawową korzyścią firmy jest jej rozwój. A w szczegółach?

W RPA (Robotic Process Automation) zakłada się zastąpienie pracownika softwarowym robotem, który wykonuje powtarzalne, wieloseryjne działania. Korzyści z wyzwolenie człowieka przez automatyzację są wielopłaszczyznowe. Firma może wykorzystać potencjał pracownika i jego kreatywność lepiej niż do wykonywania prostych czynności. Softwarowy robot działa szybciej, a jego pracę charakteryzuje przy tym minimalizacja błędów. Wraz z uwolnieniem potencjału pracownika dodatkowo uzyskujemy wyzwolenie go od dołujących stresów targających nim z powodu myśli o pomyłkach, które mógłby popełnić. To jeden z czynników, jakie decydują o tym, że RPA dodaje skrzydeł. Tak człowiekowi, jak i biznesowi.

Korzyści ekonomiczne i społeczne, które przynosi wdrożenie robota w firmie:

 • poprawa jakości obsługi klientów;
 • większa samodzielność biznesu w automatyzowaniu;
 • nowe kreatywne pomysły i innowacje;
 • większa motywacja i mniejsze znużenie/wypalenie pracowników;
 • poczucie efektywnie wykonanej roboty;
 • udokumentowanie procesów;
 • optymalizacja procesów;

 

Dla każdego waga poszczególnych korzyści może być i będzie inna. Każdy z punktów można rozwinąć i wzbogacić interesującym przykładem. Szacując korzyści, opieramy się na potwierdzonych wieloma analizami wskaźnikach:

 • praca robota (biurowego) jest 15x SZYBSZA niż praca człowieka,
 • robotyzacja powoduje REDUKCJĘ kosztów pracy o40-75%,
 • automatyzacja przynosi 25% ODZYSKANEGO CZASU pracowników,
 • robotyzacja oznacza 100% WYELIMINOWANYCH BŁĘDÓW,
 • DYSPOZYCYJNOŚĆrobota wynosi 24/7/365.

 

Czy trudno jest takie rozwiązania wprowadzić i takie korzyści osiągnąć? Jeśli zacznie się nie od rozbierania na czynniki pierwsze idei RPA, a od wdrożenia pierwszego robota, to absolutnie tak. Łatwiej i taniej niż biznesowi konserwatyści uważają. Ideę RPA rozbierało (na czynniki pierwsze) już wielu, a ich analizy tylko potwierdzały korzyści z wprowadzenia rozwiązań automatyzujących biznes.

A dlaczego o efekty i zwrot z inwestycji jest łatwiej niż może się wydawać? A choćby z trzech najistotniejszych powodów.

Wdrożenie rozwiązań klasy RPA:

 • nie wiąże się (prawie nigdy) z inwestycją w sprzęt komputerowy;
 • nie wymaga wprowadzania modyfikacji w już istniejących systemach informatycznych (w szczególności w ich interfejsy);
 • nie pociąga za sobą potrzeby przebudowy procesów występujących w przedsiębiorstwie. Narzędzia RPA działają na poziomie interfejsu użytkownika (GUI) – tak, jak robią to operatorzy – ludzie.

 

Osiągnięcie korzyści z RPA wymaga tylko otwarcia się na nowe.

 

Eksperci z firmy AmnisCode zapraszają na webinar „Cyfryzacja procesów sposobem na redukcję kosztów. Biurowy robot w Twojej firmie”, który odbędzie się w dniu 26.05.2022 o godzinie 11:00. Podczas 40 minut webinarium ostatecznie przekonasz się, jak bardzo na inteligentnej automatyzacji może skorzystać Twoja firma, przy niewielkim nakładzie sił oraz środków.