Zdalne, natychmiastowe, kompleksowe i elastyczne. W odpowiedzi na potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw, oprogramowanie ERP powinno podążać za trendami technologicznymi. Mobilność, modułowość i otwartość na integracje – to główne z nich. Takie cechy powinien mieć idealny system ERP w 2020 r.

Podejmowanie strategicznych decyzji, szczególnie w świecie dużej niepewności inwestycyjnej, obarczone jest ryzykiem. Można je skutecznie minimalizować dzięki analizom i raportom, przygotowywanym w oparciu o sprawdzone, rzetelne dane biznesowe.

Dostęp do takiej wiedzy jest jedną z głównych zalet współczesnego oprogramowania ERP. System bazuje na przekazywaniu uporządkowanych danych w obrębie poszczególnych działów, zwiększając szybkość działania i skracając czas reakcji na zmiany w otoczeniu firmy. Lepszy przepływ informacji pozwala skutecznie redukować ryzyko, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Jednym z głównych trendów w rozwoju oprogramowania ERP będzie bez wątpienia natychmiastowe przetwarzanie dużych ilości nieuporządkowanych danych – tak, by zapewnić stały dostęp do zaktualizowanych informacji. System enova365 posiada dedykowane rozwiązanie Business Intelligence, które pozwala na bieżącą analizę raportów w tzw. Panelach BI, czyli widoku wybranych przez Użytkownika wykresów i wskaźników.

 

Możliwość podłączenia do sieci

Współcześnie wiele firm wykorzystuje w swoich działaniach dodatkowe narzędzia online. Trudno wyobrazić sobie np. firmę handlową, która nie ma dostępu do bankowości elektronicznej lub platform sprzedaży B2C.

Jednocześnie w sektorze produkcyjnym coraz większe znaczenie mają urządzenia, podłączone do Internetu Rzeczy. Są to programowalne, nowoczesne maszyny z dostępem do sieci, zdolne do gromadzenia wielu parametrów i przesyłania ich dalej.

By sprostać wymaganiom współczesnego Użytkownika online, system ERP powinien pozwalać na swobodną wymianę danych z zewnętrznym oprogramowaniem. Elastyczny system, zdolny do integracji pozwala na synergię działania i znacząco zwiększa możliwości Użytkownika.

Oprogramowanie enova365 zawiera moduły, odpowiadające za komunikację z zewnętrznymi usługami (kurierskimi, bankowości online czy platformami e-commerce). Co istotne, Użytkownik nie musi logować się np. do webserwisu banku, by np. sprawdzić stan rachunku firmowego.

Redukcja kosztów, poszerzenie zakresu dostępnych funkcjonalności, większa elastyczność – to podstawowe zalety oprogramowania, które umożliwia integrację z innymi narzędziami. Jednocześnie takie rozwiązanie sprawi, że raporty przygotowywane w systemie będą kompletne o dane z zewnętrznych źródeł.

 

Wykorzystanie możliwości chmury

 

By sprostać wyzwaniom związanym z usieciowieniem narzędzi i by móc zapewnić bezpieczeństwo nieustannie zwiększającej się ilości danych biznesowych, producenci oprogramowania ERP udostępniają system w chmurze, czyli na zewnętrznych serwerach – jak wersja multi enova365, która dostępna jest w chmurze Microsoft Azure.

Pozwala to na przeniesienie organizacji do sieci i korzystanie z systemu ERP z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki logowaniu za pomocą przeglądarki internetowej, możliwa jest praca w modelu BYOD (ang. bring your own device), czyli na prywatnych urządzeniach pracowników, także tych mobilnych. Co ważne, mają oni dostęp do jednej bazy danych, niezależnie od miejsca, z którego pracują.

To wszystko, w połączeniu z redukcją kosztów (szczególnie na etapie wdrożenia) sprawia, że oprogramowaniem ERP w chmurze będą zainteresowane nie tylko globalne korporacje, ale też przedsiębiorstwa z segmentu MŚP.

Elastyczność wdrożenia

Kolejnym elementem rozwoju systemów ERP, który w znaczący sposób przekłada się na jego popularyzację jest zindywidualizowany proces wdrożenia w firmie.

Systemy ERP powinny oferować rozwiązania, odpowiadające na potrzeby Użytkowników. Dotyczy to nie tylko dopasowania funkcjonalności do branży, w której działa Klient, ale jego indywidualnych preferencji. W ten sposób oprogramowanie ERP dostosowuje się do charakterystyki organizacji, a nie odwrotnie.

Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki modułowej budowie systemu, jak w przypadku systemu enova365. Dzięki temu Użytkownik może wybierać spośród wszystkich funkcjonalności oprogramowania, tworząc swój własny, unikatowy zestaw, dopasowany do swoich potrzeb.

W świecie, w którym firmy stają się coraz bardziej mobilne, oprogramowanie dla biznesu powinno udostępniać szereg funkcjonalności, odpowiadających na nowe potrzeby organizacji. Te potrzebują szybszego przetwarzania danych, większej elastyczności, dostępu do systemu z dowolnego miejsca i szerokich możliwości integracji z zewnętrznymi platformami.

enova365 to polski system klasy ERP, który służy do kompleksowego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Pomaga w gromadzeniu, przechowywaniu i interpretacji danych, które pochodzą z podejmowanych procesów biznesowych. Charakteryzuje się wspólną bazą danych oraz spójnym interfejsem, umożliwiającym wygodną pracę we wszystkich obszarach. W systemie enova365 istnieją mechanizmy, pozwalające na łatwą i skuteczną integrację z innymi rozwiązaniami, a tym samym wymianę kluczowych danych pomiędzy systemami. Dzięki temu, można zyskać spójność zarządzania danymi i ciągłość procesów w firmie. Najczęściej enova365 jest integrowany z systemami magazynowymi, produkcyjnymi, obiegu dokumentów, czy z systemami bankowości elektronicznej.

 

Komputronik Biznes jako integrator IT posiada kompetencje i możliwości techniczne przeprowadzenia wstępnego audytu procesów i systemów, na których aktualnie pracuje każda firma. Dzięki temu może odwzorować procesy firmy w systemie enova365, usprawniając tym samym pracę pracowników i dając kontrolę nad przedsiębiorstwem. Oprócz wdrożenia rozwiązania Komputronik Biznes oferuje także opiekę serwisową, pomoc w aktualizacji systemu i jego rozwój wraz ze zmieniającymi się potrzebami.

 

 

 

Wizytówka firmy                                                                                                                                                                      Strona firmy