Decydując się na zakup i wdrożenie nowego systemu Business Intelligence warto opracować główne kryteria jego wyboru.W tym celu pomocne jest sporządzenie listy, która pomoże wszystkim zaangażowanym zrozumieć jasno sformułowane oczekiwania wobec rozwiązania. Listę warto sporządzić w taki sposób, aby precyzyjnie określała, jaki cel ma być osiągnięty dzięki nowemu systemowi oraz jakie funkcjonalności są niezbędne do jego skutecznego wdrożenia.

Ustalenie kryteriów jest trudne, dlatego wiele osób szuka podpowiedzi. Ale czy biorąc pod uwagę różnorodność profili działalności i wielkości przedsiębiorstw możemy mówić o popularności pewnych kryteriów? Okazuje się, że „tak”, co dowodzi badanie ankietowe BARC – The BI Survey.

O badaniu The BI Survey

Uczestnicy badania The BI Survey poproszeni zostali o określenie pięciu najważniejszych kryteriów, którymi kierowali się przy wyborze rozwiązania Business Intelligence. Respondenci mogli wskazać maksymalnie pięć odpowiedzi wraz z informacją szeregującą od najważniejszego i najskuteczniejszego powodu. Część osób wybrała jednak mniej i średnio na użytkownika przypadło 4,1 odpowiedzi.

10 kluczowych kryteriów wyboru systemu Business Intelligence

kryteria wyboru BI

Dziewięć z dziesięciu najwyżej notowanych kryteriów jest związanych wyłącznie z produktem, a nie z dostawcami lub kosztami. Aż 51% respondentów wskazało funkcjonalność jako najważniejszy czynnik wyboru systemu Business Intelligence. Natomiast dla ponad 1/3 bardzo istota jest łatwość obsługi rozwiązania zarówno przez odbiorców raportów jak i ich projektantów. Elastyczność oprogramowania jest istotna dla 36%, a szybkość odpowiedzi na zapytania dla 32%. Kolejne miejsca zajęły predefiniowany zbiór danych – 28%, zdolność do przetwarzania dużych zbiorów danych – 19% i wsparcie dużej liczby użytkowników 18%.

Wskaźniki powiązane z ceną

Co ciekawe w pierwszej dziesiątce znalazł się tylko jeden wskaźnik powiązany z ceną, aczkolwiek pojawia się na drugiej pozycji. Stosunek ceny do możliwości wybrało, aż 40% respondentów. Drugie kryterium cenowe „zakup powiązany z innym produktem” – wskazało 8% respondentów.

40% respondentów wybrało stosunek ceny do możliwości, co uplasowało to kryterium na drugiej pozycji

Wskaźniki powiązane z dostawcami

Analizując wyniki The Barc Survey jasno widać, że obecnie firmy wybierają Business Intelligence ze względu na jego funkcjonalności. Dostęp do lokalnego suportu jest istotny dla 15% ankietowanych, podobnie jak reputacja produktu czy dostawcy. Tylko co 10 respondent wskazał standardy korporacyjne jako istotny czynnik wyboru. Natomiast wielkość i stabilność finansowa dostawcy są ważna dla 8%, a dobra relacja z dostawcą już tylko dla 6% ankietowanych.

kryteria wybioru BI

Wnioski

Analiza wykazała, że główne kryteria wyboru systemu BI skupiają się na cechach produktu, a nie jedynie na aspekcie finansowym. Kluczowymi atutami, które determinują wybór, są: funkcjonalność, łatwość obsługi, wydajność oraz elastyczność produktu.

*Artykuł powstał na podstawie raportu BARC – The BI Survey (BI Software selection criteria)