Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą wybrać jedną z trzech form opodatkowania – tę, która okaże się dla nich najkorzystniejsza. Możliwa jest także zmiana formy opodatkowania. Kiedy i w jaki sposób należy dokonać ewentualnej zmiany?

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może wybierać spośród trzech podstawowych form opodatkowania dochodów:

  • skali podatkowej, nazywanej inaczej opodatkowaniem na zasadach ogólnych – to najpopularniejsza forma opodatkowania, z której korzystają zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych. W przypadku skali podatkowej stawka podatku wynosi 17% jeśli dochody nie są wyższe niż 85 528 zł rocznie i 32% – jeżeli przekraczają one tę kwotę. Wybierając opodatkowanie skalą podatkową, przedsiębiorcy zyskują prawo do ulg i odliczeń;
  • podatku liniowego – ta forma opodatkowania to dobry wybór dla przedsiębiorców, którzy decydują się zrezygnować ze skali podatkowej ze względu na rosnące dochody. Bez względu na ich wysokość, stawka podatku wynosi w tym przypadku 19%.
    Rozliczając się podatkiem liniowym, nie ma możliwości odliczania ulg, a ponadto – nie obowiązuje kwota wolna od podatku;
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – ta forma opodatkowania obejmuje wiele różnych stawek od 2% do 17% w zależności od typu działalności. Podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku przychód osiągnięty po uwzględnieniu odliczeń przysługujących przedsiębiorcy. Ryczałt mogą wybierać przedsiębiorcy, których przychody w roku podatkowym nie przekraczają 2 milionów euro.

Istnieje również czwarta, dodatkowa forma opodatkowania działalności – a mowa o karcie podatkowej. Warto jednak wiedzieć, że od 2022 roku mogą korzystać z niej wyłącznie przedsiębiorcy, którzy wybrali tę formę opodatkowania jeszcze przed 2022, a obecnie ją kontynuują.

Możliwa zmiana formy opodatkowania

Jeżeli w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca uzna, że obecna forma opodatkowania nie jest dla niego korzystna, ma prawo do jej zmiany. Przeprowadza się ją przez aktualizację danych w CEIDG – zarówno stacjonarnie podczas wizyty w urzędzie, jak i za pośrednictwem Internetu. W tym celu wystarczy wypełnić stosowny formularz i wybrać nową formę opodatkowania. Podstawą jest w tym przypadku przestrzeganie wyznaczonych terminów.

Kiedy należy dokonać zmiany formy opodatkowania?

Chcąc zmienić formę opodatkowania działalności, podatnicy muszą stosować się do konkretnych terminów. W przypadku wyboru ryczałtu lub podatku liniowego wnioski o zmianę można składać do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w roku podatkowym bądź do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu danego roku.

Jeżeli jednak w poprzednim roku przedsiębiorca wybrał kartę podatkową, zmiany może dokonać do 20 stycznia. Rok 2022 stanowił wyjątek od tej reguły – od lipca podatnicy mogli rozliczać się za drugie półrocze na zasadach skali podatkowej, nawet jeśli wcześniej rozliczali się ryczałtem.

Zmiana formy opodatkowania – kiedy warto?

Zmiana formy opodatkowania w niektórych sytuacjach może być dla firmy bardzo korzystna. Jeśli uzyskujesz rocznie wysokie dochody, zmieniając opodatkowanie skalą podatkową na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bądź podatek liniowy możesz uniknąć płacenia aż 32% podatku przy przekroczeniu granicy 2. progu skali podatkowej. Jeżeli z kolei rozliczasz się w oparciu o podatek liniowy, lecz nie masz zbyt wysokich kosztów uzyskania przychodów, warto zmienić formę opodatkowania na ryczałt.

A co jeśli marzysz o poszerzeniu swojej działalności i z miesiąca na miesiąc generujesz coraz większe koszty? W tym przypadku zmiana formy opodatkowania również może się okazać dobrą decyzją. Jeśli jednak tego rodzaju zmiany nie będą wcale dla firmy korzystne, lepiej pozostać przy aktualnej formie opodatkowania.