Nie ma absolutnie prawidłowej odpowiedzi na pytanie, jak wybrać idealnego kierownika projektu ERP. Twój wybór będzie prawdopodobnie kompromisem między tym, co chcesz a tym, co jest dostępne w danym momencie do wyboru. Oto kilka ważnych rozważań.Poszukaj doświadczenia w zarządzaniu dużymi projektami

W każdym razie, Twoim ostatecznym celem jest pomyślne zakończenie wyboru ERP i wdrożenia. Sukces ten jest w dużej mierze wbrew normom, które można określić dla danej organizacji, które są zarówno ilościowe, jak i jakościowe.

Idealnie twój kierownik projektu ERP był zaangażowany w wielu dużych projektach i służył w roli lidera w niektórych z nich. Niektóre z tych projektów powinny były być projektami stricte ERP. Dobre wyniki z pomyślnego zakończenia tych projektów są ważne, lecz nie konieczne, może się zdarzyć, że nawet najlepszy kierownik projektu, nie jest wstanie zakończyć go z sukcesem poprzez dużą rotację w zespole lub brak zaangażowania po stronie klienta.

Dobrym wyborem jest również osoba z konkretnym certyfikatem systemu ERP. Wielu dużych dostawców systemów ERP oferują szkolenia. Pożądana jest również certyfikacja w zakresie zarządzania projektami, np. PMP lub Project Management Professional.

Upewnij się, że Twój kierownik projektu ERP jest naturalnym liderem

Twój kierownik projektu ERP musi być liderem. Ludzie podążają za liderami chętnie, nie dlatego, że muszą. Twój kierownik projektu powinien być spokojny. Będzie dużo stresu podczas projektu i powinien on być w stanie zachować spokój, jak również zachować spokój w swoim zespole. Twój kierownik projektu ERP musi być w stanie pracować dobrze z innymi. Twój kierownik projektu musi mieć duże umiejętności, aby słuchać. Użytkownicy z całego przedsiębiorstwa będą mieli swoje własne wymagania i obawy i muszą być wysłuchane.

Komunikacja

Twój kierownik projektu ERP musi być bardzo dobrym komunikatorem. Komunikacja oznacza, że wiadomość kierownika jest słyszalna i że kierownik otrzymuje wiadomości od innych. Twój kierownik projektu powinien być zaradny. Często ścieżka, którą muszą podjąć nie jest dobrze oznakowane i kierownik powinien być w stanie uzyskać pomoc w razie potrzeby i znaleźć ukryte zasoby, aby znaleźć i pozostać na tej drodze.

Twój kierownik projektu powinien również mieć empatię. Naprawdę musi rozumieć i czuć, co inny próbuje powiedzieć i dlaczego. Twój kierownik projektu prawdopodobnie nie osiągnie wszystkich celów, których chcą użytkownicy, ale musi zrozumieć, dlaczego tego chcą. W związku z tym, twój kierownik projektu powinien być sympatyczny. Nie musi on być najlepszym przyjacielem użytkowników i innych menadżerów i sprawi, że niektórzy ludzie będą niezadowoleni, ale ogólnie rzecz biorąc, ludzie powinni lubić być w pobliżu kierownika projektu.

Twój kierownik projektu powinien mieć umiejętność przekonywania. Będą różne opinie i grupy które będą się zbierać wokół przeciwnych punktów widzenia. Twój kierownik projektu powinien być w stanie znaleźć praktyczne stanowiska, które sprawią, że wszystkie strony będą zadowolone.

SYSTEMY ERP

To może być najważniejsza sprawa. Twój kierownik projektu powinien mieć tylko jedno stanowisko. Zarządzanie projektem ERP jest zbyt duże, aby osiągnąć dobrze w swoim wolnym czasie. A kto z nas i tak ma czas wolny?

Twój wybór może pochodzić z wewnątrz lub z zewnątrz. Może to być pracownik lub konsultant. Upewnij się tylko, że mają odpowiednie kwalifikacje, aby pomyślnie przejść przez Twój projekt ERP.

Jeśli dalej masz problem ze znalezieniem odpowiedniego kierownika projektu, serwis myERP może pomóc Ci rekrutacji odpowiedniej osoby na takie stanowisko. Skontaktuj się z nami w zakładce „współpraca”

 

Przeczytaj również: