W dzisiejszych czasach sukces firmy nie jest mierzony wyłącznie jej osiągnięciami finansowymi. Inwestorzy, pracownicy i klienci oczekują większego zorientowania na zrównoważony rozwój. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest oprogramowanie ERP, które znacznie ewoluowało w ciągu ostatnich lat – od zwykłego narzędzia do zarządzania zapasami, do filaru cyfrowej transformacji. W tym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób rozwój oprogramowania ERP może wspierać działania firm na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA FIRMĄ – POZNAJ JEGO MOŻLIWOŚCI

 

Nowoczesne oprogramowanie do zarządzania firmą ma szerokie spektrum możliwości. W zależności od branży, w której działamy oraz indywidualnych potrzeb, możemy wykorzystywać poszczególne funkcjonalności w celu efektywniejszego zarządzania niemal wszystkimi procesami. Dążąc do zwiększania zrównoważonego rozwoju za pomocą wdrożenia ERP, możemy:

  • oszczędzać papier – przetwarzanie transakcji za pomocą systemu ERP sprawia, że większość, dokumentacji generowana jest w formie cyfrowej. Kwestia ta dotyczy zarówno faktur, jak i zestawień materiałowych czy harmonogramów pracy. Wybierając mobilny system zbierania danych z zakładu (PDC) nie tylko kładziemy kres drukowaniu olbrzymiej ilości dokumentacji, ale również przyspieszamy czas cyklu produkcyjnego.

 

  • racjonalizować zużycie zasobów – zrównoważone zarządzanie zasobami polega na ekonomicznym wykorzystaniu materiałów. Oprogramowanie ERP wspiera to pod wieloma względami. Po pierwsze, jest ono w stanie inteligentnie planować produkcję. Za jego pomocą można łączyć zlecenia w taki sposób, aby powstawało minimum odpadów. Zapewnienie jakości na podstawie przetwarzania danych w czasie rzeczywistym pomaga uniknąć również błędów i braków w produkcji, a tym samym jest kolejnym sposobem na zmniejszenie zużycia materiałów. Automatyczne planowanie produkcji ułatwia też planowanie zasobów i sprawia, że odpowiednie narzędzia i specjaliści są dostępni na czas dla określonej ilości materiału.

 

  • lepiej zarządzać cyklem życia produktu – wprowadzając zarządzanie cyklem życia produktu firmy robią pierwszy krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Jej podstawą jest funkcjonalny system zarządzania dostawcami. Nowoczesne systemy do zarządzania firmą i produkcją umożliwiają bowiem bezproblemową identyfikację partii i serii.

 

  • usprawnić system napraw – konserwacja predykcyjna wydłuża cykl życia produktów i maszyn. Pozwala również uniknąć niepotrzebnej wymiany części, a tym samym nadmiernego zużycia materiałów. Dzięki temu powstają także nowe modele biznesowe – wynajem, płatności za użytkowanie, zwroty i odnawianie.

 

  • wesprzeć pracę zdalną – osoby, które pracują w domu na oprogramowaniu ERP, oszczędzają dużo czasu, ponieważ nie muszą codziennie dojeżdżać do biura. Ponadto wiele spotkań u klientów i podróży służbowych staje się zbędnych dzięki nowoczesnym narzędziom do zarządzania projektami. Pozwalają one na dostęp do aktualnych informacji, które są niezbędne dla rozproszonych zespołów w dowolnym miejscu i czasie.

 

  • zmniejszyć zużycie energii – zintegrowane, modułowe oprogramowanie ERP pozwala uniknąć nadmiarowego przechowywania danych w aplikacjach rozproszonych, przyczyniając się w ten sposób do oszczędności energii.

Link do artykułu :