Względy ekonomiczne, takie jak czas i koszty przemawiają za korzystaniem z oprogramowania ERP w chmurze. Jednak małe i średnie przedsiębiorstwa często zastanawiają się nad takim rozwiązaniem, ponieważ oddanie kluczowych systemów w ręce partnera IT jest nadal krokiem, który wymaga starannego rozważenia wszystkich za i przeciw.

Etapowa transformacja stanowi sposób na rozwiązanie tego dylematu. Dostawca systemu ERP proALPHA opracował sześć strategicznych pytań, które pomagają MŚP w podjęciu decyzji o migracji oprogramowania ERP do chmury. Przedstawiamy je w dalszej części artykułu.

Jakie jest właściwe podejście do chmury?

Gdy firma zdecyduje się na korzystanie z cloud ERP, najpierw warto zastanowić się, na jakim etapie rozwoju znajduje się nasz biznes. W sytuacji, gdy firma podlega procesowi restrukturyzacji lub modernizacji, wówczas warto rozważyć wybór standardowego rozwiązania typu Software as a Service (SaaS). Jeśli chcemy z kolei zmigrować istniejący już system ERP lub jego część do chmury, hosting powinien być naszym wyborem. Natomiast w sytuacji, gdy chcemy najpierw przetestować działanie chmury, możemy zdecydować się na tymczasowy hosting wdrożeniowy.

Czy cały system ERP trzeba obsługiwać w chmurze?

Nie wszystko, co może być w chmurze, musi się w niej znaleźć! Architektura hybrydowa oferuje możliwość korzystania z aplikacji częściowo w siedzibie firmy, a częściowo w chmurze. To połączenie obu światów zapewnia obecnie największą wartość dodaną dla MŚP z branży produkcyjnej. Obowiązuje tu zasada: im bliżej aplikacji znajdują się podstawowe procesy przedsiębiorstwa, tym bardziej newralgiczne jest jej działanie w chmurze. Oznacza to również, że im bardziej dana aplikacja jest oddalona od kluczowych procesów, tym bardziej sensowna jest jej migracja do chmury, jak np. rozwiązania eProcurement.

Jak zapewnić bezproblemową wymianę danych z i do chmury?

Szczególnie w produkcji, oprogramowanie ERP dla firm jest często używane wraz z innymi aplikacjami technologicznymi, które nie mogą być po prostu przeniesione do chmury. Co ważne, mogą one nadal być używane w siedzibie przedsiębiorstwa. Można je bowiem łatwo połączyć z systemem cloud ERP za pomocą standaryzowanej platformy integracyjnej, takiej jak Integration Workbench (INWB). Wymaga to jedynie interfejsu, który można jednoznacznie zaadresować w systemie docelowym. Wówczas dane są przesyłane przez połączenie VPN o wysokim stopniu bezpieczeństwa.

Kiedy warto zdecydować się na outsourcing innych aplikacji?

Wiele aplikacji niższego szczebla nadaje się do wykorzystania w chmurze, zwłaszcza gdy wspierają mobilne lub wielostanowiskowe metody pracy pracowników. Przykładowo hostowanie aplikacji biurowych w połączeniu z oprogramowaniem ERP może okazać się racjonalnym wyborem. Inne aplikacje, takie jak VOIP, EDI, Exchange, sklep internetowy czy aplikacje B2B również mogą być obsługiwane w chmurze. System cloud ERP

Jaka architektura bazowa powinna być zastosowana dla hostingu?

Aby zapewnić wysoki poziom akceptacji wśród pracowników, front-end hostowanego rozwiązania ERP w chmurze powinien być łatwy i intuicyjny w obsłudze. Jeśli nie ma być wdrożony nowy system ERP, sensowne jest przyjęcie ustalonego i znanego graficznego interfejsu użytkownika poprzedniego systemu on-premises jako całości. Front-end musi spełniać wszystkie wymagania bezpiecznej, mobilnej, elastycznej i wirtualnej stacji roboczej. Obejmuje to dostęp z dowolnego miejsca w dowolnym czasie i za pomocą dowolnego urządzenia, wysoką wydajność i szybkie logowanie użytkownika.

Co z bezpieczeństwem danych i zgodnością dostawców?

Środowisko chmurowe oferuje z reguły firmom wyższe standardy bezpieczeństwa niż działanie ERP we własnym centrum danych. Działanie drugiego centrum danych w chmurze jako środek ostrożności, a także certyfikaty takie jak ISO 27001 dla zarządzania bezpieczeństwem informacji wskazują, że dostawca obsługuje dane z dużą ostrożnością.

 

PRZYSZŁOŚĆ HYBRYDOWEJ CHMURY ERP

„Strategia hybrydowa oferuje obecnie MŚP największe korzyści” – mówi Michael Bzdega, Business Cloud Solution Architect w proALPHA. I dodaje – „Na przykład proALPHA rozwija innowacyjną platformę, która obejmuje rozwiązania do zarządzania wydajnością finansową i jakością danych w systemie krzyżowym. Przyszły rozwój aplikacji ERP w kierunku architektury mikrousługowej ułatwić może integrację aplikacji klienta z aplikacjami innych firm. W tym scenariuszu firmy korzystać mogą z zalet rozwiązań chmurowych dla ERP w różnych obszarach zastosowań, ale także nadal eksplorować te dostępne w siedzibie firmy – w zależności od potrzeb”.