Czy zastanawiałeś się, jak w stosunkowo prosty sposób możesz usprawnić działanie i kontrolowanie procesu produkcji swojej firmy? Czy mimo doświadczenia i dużej świadomości istotnych procesów biznesowych i produkcyjnych, zdarza Ci się sprzedać produkt w cenie nieadekwatnej, nierzadko zbyt niskiej w stosunku do poniesionych kosztów? Jeśli tak, ten artykuł jest Twoim kołem ratunkowym!

Przez lata naszych działań w branży produkcyjnej poznaliśmy wielu klientów, którzy borykali się z deficytem informacji, dotyczących rzeczywistego kosztu tworzenia produktu, bądź brakiem umiejętności jego dokładnego określenia. Dlatego też poniżej krótko, lecz treściwie opowiemy o procesie wyliczania owych kosztów, jak i jego najważniejszych elementach.

Zacznijmy jednak od początku. Czy wiesz, jakie konsekwencje może nieść za sobą brak odpowiedniej kontroli procesu produkcji w czasie rzeczywistym?

Przede wszystkim, brak nadzoru uniemożliwia właściwe i holistyczne planowanie działań logistycznych firmy. To z kolei prowadzić może do nieprawidłowości związanych z realizacją wysyłek oraz planowaniem zakupów i zaopatrywaniem produkcji w niezbędne materiały. Brak profesjonalnego wsparcia w zakresie kontroli procesu wiąże się z wysokim kosztem uzyskania potrzebnych informacji, które ponadto dostarczane są w niepraktycznej formie. Takie uciążliwości niosą za sobą również mankamenty w postaci zbyt długiego czasu oczekiwania na jakiekolwiek wyniki oraz ich niską wiarygodność. Tak niestabilny i niepewny sposób kontroli, oparty wyłącznie na własnej instytucji, narażony jest na stosunkowo wysoki procent błędów ludzkich. Dlatego też, aby regularnie uzyskiwać wiarygodne informacje, podawane w przystępnej formie, warto wesprzeć proces nadzoru działaniem specjalnego systemu.

Jak więc skutecznie i kompleksowo kontrolować proces produkcji?

Konieczny jest wybór rozwiązania, które pozwala rejestrować dane niezbędne do określenia kosztów w czasie rzeczywistym, ale też umożliwia dokładną analizę otrzymanych danych produkcyjnych, z dokładnością do zlecenia produkcyjnego, co pozwoli na analizę kosztu jednostkowego w czasie. Przykładem takiego rozwiązania jest nasz autorski panel produkcyjny – skuteczna i intuicyjna w obsłudze aplikacja, która łączy się z systemem ERP Dynamics 365 Business Central.

5 kluczowych składników kosztu wytworzenia produktu

Czas trwania operacji

Jest to nic innego, jak różnica pomiędzy startem a zakończeniem danej operacji. Może składać się na niego czas maszynowy, czas pracy operatorów, jak i czas używania niezbędnych do określonych czynności produkcyjnych narzędzi. Informacja ta jest kluczowa zarówno dla działu planowania, jak i sprzedaży w firmie. Dzięki niej, osoby decyzyjne mogą poznać i na bieżąco kontrolować postępy procesu produkcyjnego.

Tym, na co warto zwrócić uwagę, jest fakt, że pełna gama kluczowych informacji generowana jest w sposób automatyczny i dostarczana w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe jest zapobieganie w porę ewentualnym błędom, jak również informowanie klientów o ewentualnych opóźnieniach w produkcji.

Rejestrowanie braków

Czynnik ten jest bardzo istotny, ale także często pomijany przez przedsiębiorstwa. W jaki sposób wpływa on na rzeczywisty koszt produktu? Pojawiające się braki zwiększają koszt, poprzez wyższe niż jest to konieczne zużycie komponentów oraz konieczność poświęcenia większej ilości czasu na wytworzenie produktu.

To z kolei może determinować także opóźnienia lub większe braki w kolejnych zleceniach, które następnie wypada wynagrodzić klientowi rabatem, czy gratisami. Używanie panelu produkcyjnego jest sposobem na uniknięcie tego typu niepożądanych sytuacji. Z jego pomocą możesz bowiem na bieżąco reagować na jakiekolwiek skutki powstawania braków.

Czas trwania przestojów i przezbrojeń

Dzięki tym danym menedżerowie i technolodzy, mają możliwość przeprowadzania szczegółowych analiz udziału kosztów w tworzeniu produktu, a następnie porównywać je do wcześniej założonych czasów technologicznych. O ile jednak czasy przezbrojenia mogą być faktycznie zaplanowane, o tyle przestoje już niekoniecznie.

Panel produkcyjny pozwala jednak rejestrować przestoje z dokładnością do miejsca, jak również przyczyny ich wystąpienia. W ten sposób dowiesz się nie tylko, gdzie zlokalizowany jest przestój, ale także co spowodowało jego pojawienie się – problem z surowcem, błąd lub niedopatrzenie po stronie pracownika, czy też niesprawność lub usterka maszyny.

Zarówno szczegółowe dane na temat przestojów, jak i możliwość porównania czasów rzeczywistych z wcześniej planowanymi, pozwalają na wychwycenie niepożądanych nieprawidłowości, które następnie – po wyciągnięciu odpowiednich wniosków – mogą zostać skutecznie skorygowane. Dzięki temu kolejne procesy produkcyjne będą znacznie bardziej świadomie zaplanowane, a gotowe produkty – precyzyjniej wyceniane.

Czas pracy współpracowników

Podobnie jak rejestrowanie braków, także czas pracy współpracowników jest czynnikiem nierzadko traktowanym nieco po macoszemu. Składnik ten jest w rzeczywistości jednym z istotnych filarów możliwości świadomego i skutecznego określenia rzeczywistego kosztu produktu. Ten czynnik pozwala na precyzyjne określenie wartości wkładu pracy danego zespołu bądź pracownika z dokładnością do operacji zlecenia produkcyjnego.

Koszt zużytych komponentów

Ostatnia, lecz najważniejsza składowa, która pozwala na określenie rzeczywistego zużycia komponentów przy danym zleceniu produkcyjnym. Składnik ten jest niezbędny dla określenia prawdziwego kosztu produkcji danego wyrobu. Panel pozwala na rejestrowanie zużycia poszczególnych komponentów w czasie rzeczywistym, podczas trwania operacji produkcyjnej. System umożliwia szczegółowe śledzenie stanów magazynowych komponentów, z dokładnością do partii lub numerów seryjnych.

Podsumowanie 

Korzystanie z przestarzałych, niewygodnych i rozproszonych systemów może stanowić pośrednią przyczynę zatrzymania rozwoju przedsiębiorstwa. Nie warto poświęcać nieproporcjonalnie dużych nakładów czasu i pracy, jak i zbyt wysokich kosztów na działania, które w rzeczywistości nie przynoszą satysfakcjonujących efektów.

Jeśli więc skuteczna i szczegółowa, ale i intuicyjna kontrola procesu produkcyjnego jest dla Ciebie wartością nadrzędną i zależy Ci na możliwości poznania rzeczywistych kosztów wytwarzania produktów, serdecznie zapraszamy Cię na nasz darmowy webinar! Znajdziesz tam kluczowe informacje, dotyczące poprawy efektywności kosztowej swojej firmy oraz możliwości, jakie dają profesjonalne narzędzia informatyczne, usprawniające organizację pracy produkcyjnej. Nagranie możesz pobrać, klikając w baner po prawej stronie. Jeśli chcesz jeszcze lepiej poznać nasze narzędzie, zachęcamy do lektury poradnika panel produkcyjny.