Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) pomagają firmom w zarządzaniu licznymi potrzebami operacyjnymi, w tym utrzymywaniu poziomu zapasów, przetwarzaniu zamówień i radzeniu sobie z potrzebami księgowymi.

Czym jest i jak działa IIoT?

Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) jest podkategorią IoT. To określenie odnosi się do technologii IoT wykorzystywanej w konfiguracjach przemysłowych, czyli w zakładach produkcyjnych. IIoT jest kluczową technologią Industry 4.0, kolejnym etapem rewolucji przemysłowej. Przemysł 4.0 akcentuje inteligentną technologię, dane, automatyzację, komunikację, sztuczną inteligencję oraz inne technologie i możliwości. Te technologie rewolucjonizują sposób funkcjonowania fabryk i organizacji przemysłowych.

Jednak jest to stosunkowo nowa opcja dla ludzi, aby połączyć system ERP z przemysłowego Internetu przedmiotów (IIoT) urządzeń. Że pojawiające się podejście może pomóc użytkownikom poprawić ich oprogramowanie ERP skuteczność i osiągnąć lepsze wyniki firmy. Oto niektóre z potencjalnych korzyści IIoT związanych z integracją z narzędziami ERP

1. Umożliwienie lepszego rozliczania się z towarami
Wiele systemów ERP pozwala na dbanie o takie potrzeby jak dokładne fakturowanie, gdy klienci kupują rzeczy. Jednakże, dodanie IIoT do mieszanki może wyeliminować naturalne opóźnienia, które pojawiają się, gdy klient firmy ponownie zamawia dostawy.

Np. można zrobić to poprzez zainstalowanie inteligentnych automatów vendingowych zaopatrzonych w materiały eksploatacyjne na halach produkcyjnych swoich klientów. Dzięki tym dodatkom pracownicy mogą uzyskać wstępną aprobatę na produkty takie jak gogle czy klucze.

Skanują oni kody kreskowe związane z ich aktualnymi projektami i automatycznie otrzymują z automatu wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt. Następnie producent otrzymuje rachunek na podstawie wynegocjowanych cen. Dostawca osiągnął 30% wzrost wydajności po zainstalowaniu urządzeń dozujących.

Uzupełnianie zapasów maszyn jest również proste. Kierowcy otrzymują trasy, w oparciu o które miejsca wymagają uzupełnienia zapasów. Korzystają również z iPadów, które potwierdzają, gdzie można dostarczyć więcej zapasów. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas w porównaniu z poprzednimi metodami ręcznego uzupełniania zapasów. Poprawiła się również obsługa klienta. Uzgadnianie cen z wyprzedzeniem wyeliminowało konieczność sporządzania ofert cenowych i zamówień zakupu.

2. Redukcja ręcznego uzupełniania zapasów.
Konwencjonalnie wdrożony system ERP może pomóc przedstawicielom firmy spojrzeć na statystyki związane z zapasami i wykorzystać te dane, aby zdecydować, kiedy ponownie złożyć zamówienie. Taki proces zapewnia lepszą widoczność, która może pomóc w zapobieganiu niedoborom i przestojom. Jednak związane z tym korzyści IIoT istnieją również dla przedsiębiorstw.

Jedną z możliwości jest zastosowanie inteligentnych czujników, które mierzą dostępne dostawy w oparciu o takie cechy jak waga. Użytkownicy mogliby ustalić próg automatycznego ponownego zamówienia tych artykułów, gdy ich łączna ilość spadnie poniżej wskazanych parametrów.

Takie podejście eliminuje możliwość, że ktoś zapomni o zamówieniu dostaw po tym jak interfejs ERP powiadomi go o tym. Włączenie do tego procesu podłączonych czujników pozwala również uniknąć sytuacji, w których dana osoba może przypadkowo zamówić więcej lub mniej niż to konieczne lub przeprowadzić te transakcje w niewłaściwym czasie. Tak więc, korzystanie z podłączonych czujników z ERP może zaoszczędzić firmom pieniądze, unikając sytuacji, w których zabraknie im niezbędnych rzeczy.

3. Umożliwienie podejmowania większej ilości decyzji opartych na danych
Chociaż systemy ERP zawsze ułatwiały wykorzystanie danych do kierowania decyzjami biznesowymi, oferty IIoT znacznie przyspieszyły ten proces i zmniejszyły prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Pracownicy wprowadzali dane do systemów ERP ręcznie. Taki proces okazał się czasochłonny i zawsze istniała szansa popełnienia błędu ludzkiego, wprowadzenia danych do niewłaściwej kolumny lub popełnienia innego rodzaju błędu.

Połączenie produktu ERP z urządzeniami IIoT pozwala na automatyczne gromadzenie danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na podejmowanie trafnych decyzji w oparciu o najnowsze informacje. Korzyści te pomagają liderom firm stać się bardziej czułymi. Mogą również przejść do działań proaktywnych, a nie reaktywnych.

Należy rozważyć szeroko stosowane środki zapobiegawcze, takie jak testowanie silników elektrycznych. Czynniki takie jak zmiany temperatury i nadmierne drgania mogą osłabić izolację silnika i sprzętu, zwiększając ryzyko awarii. Zwarta obudowa silnika może również zapobiegać odpowiedniemu odprowadzaniu ciepła. Testowanie silników elektrycznych jest skutecznym sposobem na zrozumienie stanu maszyny przed wystąpieniem usterki. Mogą one nawet wykryć małe i rozwijające się problemy, których niektóre narzędzia mogą nie wykryć.

Ponieważ czujniki IIoT stale gromadzą dane, mogą alarmować kierowników zakładów o natychmiastowych potrzebach w zakresie konserwacji lub napraw. Uzyskanie tych informacji może zachęcić tych specjalistów do zaplanowania testów silnika i innych działań wyprzedzających, wcześniej niż w przeciwnym razie. Dane te pozwalają im na szybkie działanie i uniknięcie problemów.

4. Minimalizacja wadliwych produktów przy zachowaniu jakości
Wzrost liczby wadliwych produktów zazwyczaj prowadzi do napływu również zwracanych produktów. System ERP zazwyczaj posiada narzędzia do przyspieszenia przetwarzania zwrotów i śledzenia towarów w trakcie ich przemieszczania się przez system.Producenci i menedżerowie łańcucha dostaw mogą następnie zidentyfikować i skierować te problemy zanim produkty dotrą do klientów. Czujniki IIoT rozszerzają wgląd firmy w proces produkcji poprzez analizę wielu strumieni danych.

Celem jest wykorzystanie danych aby utrzymać wsoką jakość i maksymalnie ograniczyć problemy, które prowadzą do powstawania usterek. System ERP może dostarczyć cennych informacji o trendach w zwracanych produktach, które mogą wskazywać na awarie maszyn lub potrzebę lepszego monitorowania.

Weźmy pod uwagę przykład, w którym przedsiębiorstwo inwestuje w sprzęt IIoT, aby rozwiązać znany, stosunkowo nowy problem dotyczący utraconych klientów, którzy skarżą się na wadliwe działanie produktów i przenoszą swoją działalność gdzie indziej. ERP może pokazać, które elementy ludzie wrócili w danym okresie z powodu wad.

Zapisy te mogą zapewnić wiarygodne punkty wyjścia do tego, jak i gdzie zastosować czujniki IIoT, aby zobaczyć, co dzieje się źle z maszynami, które potencjalnie przyczyniają się do wadliwych produktów. Jeśli ludzie mogą podłączyć większość lub wszystkie ostatnie problemy z jakością do jednego lub kilku urządzeń lub linii produkcyjnych, staje się o wiele łatwiejsze do potwierdzenia problemów, aby naprawić błędy, które spowodowały usterki i  ponownie cieszyć się z powrotu zadowolonych klientów.

Zarówno urządzenia IIoT, jak i platformy ERP mogą dostarczyć użytkownikom nieocenionych informacji wspierających ich działania i cele. Jednak w przypadku korzystania z tych zasobów razem, a nie osobno, mogą one umożliwić liderom firm działanie w oparciu o wiarygodne dane.