Jeszcze kilka lat temu szybka i przejrzysta integracja danych była niemożliwa bez wsparcia specjalistów. Dziś biznes korzysta z narzędzi umożliwiających skuteczne i bezpieczne łączenie danych z wielu źródeł za pomocą kilku kliknięć. Tak jest również w przypadku naszej platformy Emigo, która wspiera procesy sprzedaży i marketingu w terenie. Dzięki wykorzystaniu technologii Power BI, dane kolekcjonowane w Emigo dostępne są za pomocą publicznego konektora.

Z artykułu dowiesz się:

  • Co to są konektory w usłudze Power BI?
  • Czy dane udostępniane w Power BI są bezpieczne?
  • Jakie znaczenie ma hierarchia dostępu do danych?
  • Czym jest konektor Emigo Data Source?

Czym jest konektor do Power BI?

Power BI to usługa do analizy biznesowej. Umożliwia m.in. prezentowanie danych zebranych zarówno lokalnie, jak i w chmurze w formie wizualizacji i raportów oraz udostępnianie ich współpracownikom na dowolnym urządzeniu. Źródłem danych dla Power BI mogą być pliki, bazy danych, usługi jak np. Microsoft Azure, sama baza Power BI jako dataset czy dataflow, ale także usługi online, czyli zewnętrzne systemy, aplikacje czy platformy, jak np. Facebook, Salesforce, Google, Adobe i wiele innych. To właśnie za pomocą tzw. konektora (złącza) wspomniane serwisy udostępniają dane do Power BI. Możliwe jest skorzystanie z tzw. publicznych konektorów, jak i tzw. custom, do których konfiguracji niezbędne jest wsparcie programistów. Konektor do Power BI jest więc źródłem danych, do których uzyskujemy dostęp po jego uruchomieniu i możemy zacząć budować własne wizualizacje. Niekwestionowaną zaletą publicznie dostępnego konektora jest to, iż niewymagana jest pracy ze strony programisty. Użytkownik posiadający konto w danym systemie (usłudze online) może po prostu w kilka sekund otworzyć sobie „bramę” do tabel z danymi.

Bezpieczeństwo nowoczesnych sposobów dystrybucji danych

Czy wykorzystywanie złącza danych oraz sposób, w jaki przydzielany jest dostęp do danych, są w pełni bezpieczne? Zdecydowanie tak, bo zastosowane zabezpieczenia wykorzystują Azure Active Directory, czyli jeden z najskuteczniejszych dziś systemów uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników. Widzi on tylko te dane, do których przyznano mu uprawnienia. W architekturze Emigo są one odfiltrowywane już na etapie indywidualnego źródła użytkownika, a nie dopiero na poziomie raportu, co mogłoby rodzić ryzyko wycieku danych.

Uzyskiwanie dostępu do danych poprzez Power BI jest o wiele bezpieczniejsze od udostępniania raportów w MS Excel. Za pomocą arkusza kalkulacyjnego dane są pobierane lokalnie na komputer użytkownika końcowego, rozsyłane e-mailem, a przez to trudne do zarządzania czy kontrolowania. W Power BI można uniemożliwić pobranie raportów na dysk. Zagrożeniem wycieku danych pozostaje możliwość zrobienia zrzutów ekranowych komputera lub telefonu.

Hierarchia dostępu zmniejsza ryzyko wycieku danych

Jak zminimalizować możliwość utraty dostępności czy poufności danych? Przede wszystkim poprzez wdrożenie w organizacji hierarchii dostępu do danych (role level security). Jednak jednorazowe wdrożenie hierarchii w Power BI nie gwarantuje w pełni sukcesu. Codziennością w każdej firmie są zmiany stanowisk oraz użytkowników. Każdy kierownik i osoba odpowiedzialna za dany obszar potrzebuje nieustannego i spójnego dostępu do danych, na których może polegać. Niezbędna jest możliwość wygodnego dodawania i usuwania użytkowników oraz zmiany ról, a następnie przeliczania danych według zmienionej konfiguracji. Elastyczność w zarządzaniu hierarchią jest więc kluczowa dla sprawnego przebiegu każdego procesu, w którym korzysta się z raportów business intelligence.

 

Korzyści ze stosowania konektora Emigo Data Source

Na całym świecie dostępnych jest obecnie tylko 40 certyfikowanych źródeł danych do Power BI. Wśród nich jest konektor Emigo Data Source. Daje on przede wszystkim możliwość dostępu do danych znajdujących się w systemie Emigo. W zależności od wykorzystywanych modułów są to głównie dane dotyczące wszelkich aktywności wykonywanych z klientami przez przedstawicieli handlowych. System Emigo umożliwia zbieranie wszelkich danych związanych z merchandisingiem, dystrybucją numeryczną i monitoringiem konkurencji.

Emigo gromadzi nie tylko pozycję GPS w trakcie wizyty, nazwy czynności czy stemple czasowe. System pozwala również zbierać dane transakcyjne dotyczące zamówień rejestrowanych przez przedstawicieli handlowych, które przekazywane są do zintegrowanych hurtowni (presales). Tabele dotyczące zamówień zawierają statusy zamówień pod kątem ich fizycznego transferu oraz statusy ich realizacji. W przypadku częściowej lub niepełnej realizacji użytkownik ma dostęp do informacji o przyczynach (brak produktu na stanie, niezgodność promocji, błąd przedstawiciela, rezygnacja lub zwrot klienta).

Większość powyższych danych gromadzona jest w ramach systemu wsparcia sprzedaży, jakim jest Emigo (sprzedaż, stany magazynowe, zwroty, aktywności promocyjne). Część jednak pochodzi z innych źródeł czy systemów (premie, faktury marketingowe). I tu konektor Emigo Data Source pokazuje swoją największą moc. Jako analityk możemy błyskawicznie te dane łączyć, niezależnie od tego, skąd pochodzą. Mamy też możliwość zastosowania innych rozszerzeń danych, jak np. bezpośrednie podłączenie do bazy danych, skąd możemy pobierać dane księgowe czy sprzedażowe
Dzięki połączeniu danych z różnych źródeł oraz interakcji między poszczególnymi wizualizacjami możemy odkrywać to, co jest „niewidoczne” w zwykłych zestawieniach arkusza kalkulacyjnego. Co więcej, tak stworzony raport możemy opublikować do onlinowej wersji Power BI, aby następnie go udostępnić zainteresowanym decydentom w dziale marketingu i sprzedaży. Raport publikowany jest wraz z możliwością odświeżania. Oznacza to, że dane będą się zmieniały, jeśli nasze źródła się zmienią. Taki przepływ informacji okazuje się bezcenny. Tym bardziej że platforma Power BI jest nieustannie rozwijana i wzbogacana o nowości. Dane są dostępne i odświeżane, a przede wszystkim bezpieczne. Ich właściciel w momencie publikowania raportu może zastrzec możliwość ich pobierania lokalnie.

 

Korzyści ze stosowania konektora Emigo Data Source

Jak dyrektorzy i managerowie firm mogą zwiększyć szanse podejmowania decyzji we właściwym czasie? Na etapie wyboru systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, warto sięgać po te, które spełniają wymogi bezpieczeństwa i dostępności danych. Ważne są także powiadomienia o trendach, problemach i sugerowanych działaniach.

Doskonalenie raportów analitycznych zmierza do uczynienia ich jeszcze bardziej funkcjonalnymi. W idealnym rozwiązaniu sugerowane call-to-action byłoby możliwe do realizacji za pomocą przycisku, np. wstrzymaj sprzedaż z oferty u wszystkich przedstawicieli. Pozwoliłoby to zamknąć pętlę PCDA, czyli cyklu: zaplanuj – wykonaj – sprawdź – popraw. W tym kierunku rozwija się również narzędzie analityczne Biqsens. O tym napiszemy więcej w kolejnym artykule na naszym blogu.

Wizytówka firmy                                                                                                                                                                      Strona firmy