To pierwsza tego typu integracja na polskim rynku. Soneta i DataConsult postanowili wyjść do dynamicznie rozwijających się firm z kompleksową ofertą. Producenci systemu ERP oraz WMS postanowili połączyć siły i stworzyli integrację, która wyniesie zarządzanie przedsiębiorstwem oraz magazynem na wyższy poziom.

Codzienne działania w obrębie przestrzeni magazynowej charakteryzują się znaczącą dynamiką i zmiennością prowadzonych zadań. Ilość operacji, przeprowadzanych każdego dnia w magazynie, tworzy skomplikowaną strukturę, w której nietrudno o ludzkie pomyłki.

Z drugiej strony mamy codzienną pracę przedsiębiorstwa, a wraz z nią księgowość, zarządzanie zespołem w strukturze rozproszonej, rozliczanie kosztów, dokumenty oraz nieliczona ilość danych. Integracja ERP i WMS to odpowiedź na powyższe wyzwania.

Technologiczne wsparcie przy codziennych problemach

Jak sprawnie wprowadzić porządek w takim otoczeniu? Z pomocą przychodzą nowoczesne rozwiązania IT. Jedno oprogramowanie to za mało. Potrzebny jest mocny duet.

System WMS jest zaprojektowany specjalnie do obsługi procesów, takich jak: realizacja zamówień, przyjęcie towaru, magazynowanie, kompletacja, wydanie, uzupełnianie stanów magazynowych, inwentaryzacja, śledzenie partii, zatowarowanie linii produkcyjnych itp. WMS pozwala na błyskawiczne reakcje i wspiera krytyczne decyzje dzięki najbardziej aktualnym i dokładnym informacjom udostępnianym w czasie rzeczywistym.

Do czego służy WMS?

System zarządzania magazynem śledzi ruch każdego towaru, który został przyjęty na magazyn. Wskazuje optymalną lokalizację dla towaru umieszczanego w magazynie i robi to na podstawie danych historycznych, trendów oraz informacji o zajętości nośników. Co więcej, na etapie kompletacji ten sam system wskaże magazynierom najkrótszą drogę do szukanego towaru i zaplanuje ich trasę tak, aby po drodze skompletowali całe zamówienie bez konieczności robienia tzw. „pustych przebiegów” po hali magazynowej.

Optymalizacja czasu realizacji zadań

WMS eliminuje zbędne etapy, usuwa wąskie gardła – tym samym zwiększając wydajność magazynu i produktywność pracowników. System pomaga w rozwoju firmom, które po jego wdrożeniu zaczynają stosować zasadę lean: „rób więcej za mniej”. Zintegrowane rozwiązanie WMSERP maksymalizuje zwrot z inwestycji, zwiększając możliwości ERP dzięki zaawansowanemu systemowi WMS.

Dzięki WMS lepiej wykorzystasz potencjał ERP

System tworzy szerokie bazy danych magazynowych, którymi WMS sprawnie zarządza. Dzięki możliwościom dokładnego odwzorowania struktury informacyjnej przedsiębiorstwa, program ERP przeprowadza istotne procesy wewnątrzfirmowe. W jego ramach rejestrowane są nowe produkty oraz obsługujący je dostawcy. Sukcesywnie gromadzone są dane dotyczące gospodarowania produktami – między innymi przyjęć oraz wydań towarów, realizowanych przez WMS. System odpowiada również za obieg finansowy między użytkownikami, wystawiając faktury i rejestrując płatności.

Po integracji zasób informacyjny ERP zostaje w pełni wykorzystany. Kompleksowe, bogate bazy danych, tworzone przez system, stają się narzędziem do maksymalizacji zysków naszej firmy. Płynny obieg danych między dwoma programami skraca dystanse czasowe, optymalizuje koszta i wprowadza automatyzację w przestrzeń magazynową.

Producencka integracja ExpertWMS® z enova365

Przy tak licznych korzyściach płynących dla przedsiębiorcy ze strony WMS oraz systemu ERP, producenci enova365 i ExpertWMS postanowili stworzyć oficjalną integrację.

Dostarczamy klientowi rozwiązanie kompleksowe, pozwoli mu ono np. obsługiwać partie towaru za pomocą cech pozycji – numerów partii, daty ważności itp. lub bez cech. Integracja obsługuje także proces synchronizacji kartotek towarów i kontrahentów oraz proces przyjęcia i wydania towaru. Klient w sposób ustandaryzowany może zarządzać bieżącymi zleceniami.

 

W producenckiej integracji ExpertWMS® z systemem enova365 skumulowało się wieloletnie doświadczenie obu firm. ExpertWMS® został tak zaprojektowany, aby uwzględniać scenariusze, które nie zawsze są oczywiste. Po instalacji systemu zawsze ma miejsce konfiguracja rozwiązania i – jeśli takie jest zapotrzebowanie konkretnego odbiorcy – także programowanie rozszerzeń funkcjonalnych. ExpertWMS® jest przygotowany by z łatwością je obsłużyć.

 

Co istotne – w ramach integracji powstały narzędzia konfiguracyjne, dzięki czemu modyfikacje w szerokiej palecie ustawień nie wymagają wsparcia programisty, a to znacząco obniża koszty i czas realizacji przy jednoczesnym podniesieniu stabilności i przewidywalności efektu. – mówi Lukas Greguska, członek Zarządu DataConsult.

enova365 to system dostarczany przez firmę Soneta, obecną na rynku od 20 lat. Integracja enova365 z ExpertWMS to krok do pokonania kolejnych przeszkód, stojących przed kierownictwem średnich i dużych firm logistycznych.

Jak działają zintegrowane systemy?

Zsynchronizowany z ExpertWMS system ERP zapewnia płynny i automatyczny obieg procesów między dwoma programami. enova365 wystawia dokumenty i przesyła je do ExpertWMS. Szybki obieg danych oraz tworzonych w oparciu o nie dokumentów przekłada się na skrócenie czasu pracy.

Synchronizacja systemów obejmuje także inne zestawy danych. ExpertWMS pobiera z enova365 m.in. kartoteki towarów oraz kontrahentów. Aktualizowane w systemie ERP dane są przenoszone do programu w regularnych, okresowych odstępach. W efekcie całe oprogramowanie magazynu jest na bieżąco z procesami zachodzącymi w firmie.

[SCREEN 1, podpis „Zasoby towaru w magazynie”]

Integracja programów działa również podczas przyjęcia i wydania towaru. enova365 generuje dokument, przeznaczony do przetworzenia przez ExpertWMS. Po przetworzeniu zostaje on odesłany wraz z informacją o wyniku realizacji transakcji. Na jej bazie zaktualizowany zostaje stan zadania oraz stan magazynu. Ten schemat działania obowiązuje również przy inwentaryzacjach.

[SCREEN 2, podpis „Dyspozycja wydania”]

Systematyzacja i automatyzacja procesów

Wykorzystanie cech ExpertWMS w programie ERP systematyzuje i automatyzuje procesy magazynowe.

Procesy magazynowe są różne w każdej firmie. Mając to na uwadze, podczas integracji ExpertWMS z enova365 skupiliśmy się na tym, aby każdy obieg dokumentów był obsłużony: zarówno standardowy, jak i niestandardowy. – opowiada Rafał Owsianik, konsultant projektu Handel w firmie Soneta.

Wszystko konsultowaliśmy z firmami wdrożeniowymi oraz klientami – tak, by ta integracja była jak najbardziej uniwersalna. – mówi.

Praktyczna wiedza wdrożeniowa, nabyta przez Autoryzowanych Partnerów enova365, stanowiła podstawę pracy nad integracją ze strony ekspertów Soneta. Dzięki niej system odpowiada na potrzeby, sygnalizowane przez końcowych Klientów. Oparcie pracy o dotychczasowe działania wdrożeniowe oznacza również bezpośrednie powiązanie integracji z bieżącym rozwojem systemu. Podobnie jak podstawowa wersja enova365, także rozwiązanie połączone z ExpertWMS będzie rozwijane wraz z każdą kolejną aktualizacją systemu.

W zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem coraz większą rolę odgrywa specjalistyczne oprogramowanie obsługujące w zaawansowany sposób pewien zakres procesów biznesowych. Dziś, ze względu na rosnące wymagania klientów co do funkcjonalności systemów IT, łączenie kilku systemów w całość w kompleksowym wdrożeniu staje się standardem.

 

Bazą rozwiązania jest zawsze system ERP, a uzupełnieniem systemy specjalistyczne. Dlatego też filozofią producenta enova365 jest wyposażenie systemu w uniwersalne narzędzia do łatwej i standardowej pod względem technicznym integracji z innym oprogramowaniem oraz przygotowywanie gotowych integracji rozszerzających funkcjonalność we współpracy z producentami systemów specjalistycznych. Owocem tej filozofii jest integracja enova365 z ExpertWMS. Rozwiązanie przygotowane i utrzymywane przez producentów, z gwarancją ciągłości wsparcia i rozwoju dla klienta. – opisuje Wojciech Chrobak, kierownik projektu Handel w firmie Soneta.

Zalety integracji ExpertWMS® z enova365

Efekty współpracy między systemem ERP i programem ExpertWMS odczuwa cała firma. Podniesiona zostaje wydajność oraz efektywność pracy, jednocześnie nie wymagając bezpośredniej kontroli ze strony kierownictwa. Zmniejszają się koszty szkolenia nowych pracowników. Szybki obieg informacji obniża ryzyko wystąpienia przestojów i ludzkich błędów, na czym skorzystają również klienci końcowi. Sama inwestycja szybko się zwraca, tworząc pole do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Zaangażowanie dwóch stron w proces integracji zapewnia niezawodne działanie współpracujących systemów. Eksperci firm Soneta oraz DataConsult wielokrotnie testowali połączone oprogramowanie, dopracowując produkt końcowy. Jego funkcjonowanie oparte jest o sprawdzone rozwiązania, które od lat gwarantują sprawny obieg informacji w wielu firmach. Obydwie strony, tworzące integrację, będą również ją rozwijać w oparciu o kolejne aktualizacje systemów. Klient zyskuje pewność i stabilizację – integracja enova365 z ExpertWMS to rozwiązanie długoterminowe, trwale wpływające na organizację naszej firmy.

Chcesz zwiększyć efektywność swojej firmy? Skorzystaj z integracji.

Przetestuj wersję demonstracyjną enova365 oraz skontaktuj się z przedstawicielami DataConsult, by poznać rozwiązanie ExpertWMS.