InfoConsulting, wieloletni partner wdrożeniowy firmy IFS, rozszerzy swoją działalność na kraje
nordyckie, otwierając latem 2020 roku biuro w Finlandii. Celem jest wzmocnienie pozycji obu
firm na rynku fińskim przy wykorzystaniu dotychczasowych międzynarodowych doświadczeń.

InfoConsulting to wiodąca polska firma łącząca kompetencje konsultingowe oraz kilkunastoletnie
doświadczenie we wdrożeniach IT. Główna siedziba znajduje się w Warszawie, ale posiada biura w kilku
miastach Polski oraz w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Latem we współpracy z IFS utworzy nowe
przedstawicielstwo w Finlandii.

InfoConsulting świadczy dla swoich klientów szeroki zakres usług w obszarze doradztwa IT oraz oferuje
i wdraża rozwiązania IFS. InfoConsulting dołączył do sieci partnerskiej IFS już w 2008 roku, zdobył
doświadczenie we wdrożeniach IFS zarówno w lokalnych, jak i międzynarodowych firmach na całym
świecie.

„W InfoConsulting jesteśmy naprawdę podekscytowani możliwością wzmocnienia naszej pozycji w
krajach nordyckich, przy pomocy produktu firmy IFS. Rozszerzając naszą działalność na Finlandię,
będziemy mieli więcej możliwości zaoferowania naszej wiedzy i doświadczenia firmom, które
prowadzą działalność zarówno w krajach skandynawskich, jak i w Europie Środkowej i Wschodniej”,
mówi Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu InfoConsulting.

„W Finlandii firma IFS jest w trakcie tworzenia sieci partnerskiej, więc to wspaniałe, że sprawdzony,
długoterminowy partner chce wnieść do Finlandii swoją wiedzę, a tym samym jeszcze bardziej
przybliżyć fińskim firmom markę IFS. Rozszerzenie naszej współpracy z InfoConsulting jest częścią
strategii rozwoju firmy IFS i to doskonale, że nasza sieć partnerska na rynku fińskim rozwija się na tym
samym poziomie co w innych krajach nordyckich”, mówi Jari Knuutila, Channel Sales Manager w IFS
Nordics.

 

Więcej informacji?

Miroslaw Kaminski, InfoConsulting, CEO, miroslaw.kaminski@infoconsulting.eu

Jari Knuutila, IFS Nordics, Channel Sales Manager,  jari.knuutila@ifs.com