InfoConsulting przygotowuje rozwiązanie obsługujące proces wystawiania faktur sprzedaży i wczytywania faktur zakupu w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Przygotowywane zmiany będą dedykowane dla wersji systemu IFS: Cloud, 10, 9, 8, 75 oraz 2003.

Oferowane rozwiązanie będzie dostępne w dwóch wariantach: wersji podstawowej i wersji rozszerzonej.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma do wystawiania i otrzymywania drogą elektroniczną faktur ustrukturyzowanych przygotowana przez Ministerstwo Finansów.

Czym są faktury ustrukturyzowane i dlaczego już teraz warto rozpocząć przygotowania do wdrożenia systemu fakturowania?

  • Faktury ustrukturyzowane są wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu Ministerstwa Finansów – Krajowego Systemu e-Faktur (w skrócie KSeF).
  • Zakres danych raportowanych w ramach nowej formy faktury jest szerszy niż w dotychczasowych fakturach.
  • KSeF zapewnia kontrolę w czasie rzeczywistym nad procesem fakturowania;

 

Wersja podstawowa Wersja rozszerzona
Zakres rozwiązania podstawowego obejmuje przygotowanie faktury ustrukturyzowanej w formacie XML wymaganym przez Ministerstwo Finansów. Możliwość ta jest dostępna dla faktur podręcznych, faktur sprzedaży wystawianych z poziomu zamówienia klienta oraz faktur projektowych. Oferowane rozwiązanie umożliwia wygenerowanie faktury w formacie XML i przekazanie jej do repozytorium IFS. Z poziomu repozytorium IFS faktura w formacie XML może zostać pobrana przez zewnętrzny integrator i przekazana do KSEF. System IFS umożliwia zapisanie informacji o numerze faktury nadanym w systemie KSEF i dacie wystawienia faktury w KSEF, rozwiązanie umożliwi również import faktur zakupu z KSEF w formacie XML. Wersja rozszerzona dodatkowo zawierać będzie zewnętrzne oprogramowanie umożliwiające bezpośrednią komunikację z bramką KSEF, co pozwoli na automatyczne wysyłania faktur ustrukturyzowanych do KSeF. pobranie numeru KSeF do wysłanych faktur sprzedaży, oraz pobranie UPO.

 

Przygotuj TWÓJ system na zmiany. Jak możemy Ci pomóc?

Skorzystaj z gotowego pakietu rozwiązań InfoConsulting dedykowanego systemowi IFS.