Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla firm, ogłosiła, że platforma IFS Cloud for Service Management została wybrana przez CETIN, międzynarodowego dostawcę usług łączności głosowej i transmisji danych, do usprawnienia obsługi rosnącej liczby zamówień spowodowanej rozwojem sieci oraz podniesienia poziomu usług świadczonych przez partnerów. Chmurowe rozwiązanie IFS zapewnia zaawansowane i elastyczne aplikacje, tworzenie harmonogramów w czasie rzeczywistym oraz planowanie scenariuszowe. Inicjatorem projektu była firma CETIN w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku i konieczność wdrożenia bardziej elastycznego niż stosowane dotąd rozwiązania.

Platforma IFS Cloud for Service Management wspomaga obsługę techniczną sieci oraz optymalizację kosztów obsługi klientów. Jej celem jest również poprawienie poziomu usług świadczonych na rzecz partnerów biznesowych i użytkowników końcowych, co pozwoli na dalsze obniżenie kosztów i poprawienie wskaźników biznesowych. Chmurowe rozwiązanie IFS do planowania i obsługi technicznej umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.

To zasługa m.in. funkcji tworzenia harmonogramu pracy w czasie rzeczywistym i automatycznego przydzielania zadań 2000 mobilnych pracowników technicznych na podstawie analizy danych krytycznych, takich jak optymalna trasa dojazdu i kompetencje konieczne do wykonania określonego zadania.

Platforma IFS Cloud pozwoli nam zapewnić lepszą obsługę klientów: zarówno przyłączanie nowych użytkowników, jak i prace związane z obsługą techniczną i naprawami mającymi wpływ na ponad 25 partnerów hurtowych i milion podłączonych gospodarstw domowych. Wybór platformy IFS Cloud wiąże się ściśle z naszym dążeniem do świadczenia usług na jak najwyższym poziomie, co dla wszystkich w CETIN ma kluczowe znaczenie.

Petr Holý,

Director działu IT, CETIN

CETIN jest liderem branży telekomunikacyjnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Świadczy usługi hurtowe w obszarze aktywnej i pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wdrożenie platformy IFS Cloud umożliwi skuteczną analizę efektywności kluczowych decyzji na poziomie obsługi technicznej i napraw sieci wykonywanych przez mobilny serwis techniczny.

Ponadto, pracownicy CETIN będą mogli sprawdzać obsługę zleceń klienta końcowego, planowanie i wyznaczanie zadań pracownikom mobilnej obsługi technicznej w oparciu o dane krytyczne, oraz organizację obsługi w terenie na podstawie prawdopodobnych scenariuszy zdarzeń.

Jesteśmy dumni, że możemy wesprzeć CETIN w realizacji ambitnej strategii biznesowej, której kluczowym założeniem jest poprawa funkcjonalności poprzez wykorzystanie naszej platformy IFS Cloud. Planujemy nadal systematycznie zwiększać portfel klientów, a tym samym nasz udział w rynku telekomunikacyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej.

Glenn Arnesen

Prezes na region Europy Północnej i Środkowej, IFS

O Grupie CETIN

Grupa CETIN to czołowy hurtowy dostawca usług w obrębie aktywnej i pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa CETIN powstała w wyniku rozdzielenia części infrastrukturalnej spółki O2 Czech Republic a.s. i trzech operatorów komórkowych działających pod marką Telenor w Europie Wschodniej. W ramach Grupy CETIN działa obecnie czterech operatorów CETIN w Republice Czeskiej, Bułgarii, Węgier i Serbii.

W portfolio Grupy CETIN znajduje się obecnie wysokiej jakości infrastruktura telekomunikacyjna, wszelkiego typu aktywa mobilnej sieci dostępowej, rozległa szkieletowa sieć światłowodowa i agregująca, jak również stacjonarna sieć dostępowa o wysokiej kapilarności. Portfel infrastrukturalny grupy pozwala zapewnić unikalne połączenie usług telekomunikacyjnych. Jesteśmy przygotowani na szybkie i kosztowo efektywne przejście na sieć 5G i światłowodową dla strategicznych najemców naszej infrastruktury i innych dostawców usług telekomunikacyjnych.