IFS, globalna firma oferująca oprogramowanie w chmurze dla przedsiębiorstw, przedstawiła wyniki finansowe za 2023 rok. Firma odnotowała znakomity wynik w sprzedaży oprogramowania, gdzie wzrost przychodów rok do roku wyniósł 33 procent. Z kolei przyspieszenie migracji nowych i istniejących klientów na IFS Cloud przyniosło 46% wzrost przychodów z chmury. IFS Cloud to zajmująca czołową pozycję na rynku platforma chmurowa, umożliwiająca dostęp do najnowszych możliwości przemysłowej sztucznej inteligencji, co ma to kluczowe znaczenie dla branż, na których IFS koncentruje swoje działania. Firma jest niezmiennie uznawana na międzynarodowym rynku za lidera w obszarze FSM, EAM, ERP i ESM.

2023 był kolejnym rokiem, który przyniósł trudne do przewidzenia zmiany w sferze gospodarczej i geopolitycznej. Niemniej jednak firma IFS kontynuowała strategię, której głównym założeniem była koncentracja na priorytetowych branżach i rozwój możliwości sztucznej inteligencji w przemyśle w ramach projektu IFS.ai. To przyniosło bardzo dobre rezultaty we wszystkich regionach i kolejny, solidny, dwucyfrowy wzrost przychodów. Firma nadal osiąga wyniki wyższe niż oczekiwania rynkowe, co świadczy o jej elastyczności, skali działalności i zdolności do wykonywania zleceń klientów na całym świecie.

Innowacje produktowe IFS oferowane na platformie IFS Cloud, a także zintegrowane z nimi możliwości sztucznej inteligencji dostępne za pośrednictwem IFS.ai cieszą się dużym zainteresowaniem wśród obecnych klientów i przyciągają dużą liczbę nowych, którzy stawiają ofertę IFS ponad ofertami konkurencyjnych firm. Wieloletni klienci, tacy jak Cimcorp, a także nowi klienci, tacy jak Tele 2, Mattr, NOTE AB, Havfram, Van Oord, TÜV NORD, Stannah Lifts, podejmują długoterminową współpracę partnerską z IFS, której celem jest zmiana modeli biznesowych, poprawa odporności zwiększenie wydajności operacyjnej i zapewnienie przewagi nad konkurencją.

Mark Moffat, Prezes IFS, powiedział: „Rok temu o tej porze informowaliśmy o pięcioletnim okresie solidnego, dwucyfrowego wzrostu przychodów firmy. Jestem ogromnie dumny, że zespół IFS na tym nie poprzestał i uzyskał równie znakomite rezultaty w 2023 roku. Wkrótce osiągniemy bardzo istotny dla IFS kamień milowy w postaci 1 miliarda dolarów rocznego przychodu powtarzalnego, co jest wyrazem ogromnego zaufania ze strony naszych klientów.”

Moffat dodał: „Podstawową i przynoszącą owocne rezultaty wartością w IFS jest koncentracja przede wszystkim na potrzebach i oczekiwaniach klientów. Z myślą o nich powstała platforma IFS.ai, na której z jednej strony tworzymy i udostępniamy jeszcze więcej możliwości zwiększania produktywności i automatyzacji, a z drugiej dodajemy do naszej oferty element o absolutnie kluczowym znaczeniu. Od kilku lat dostarczamy klientom produkty wykorzystujące możliwości sztucznej inteligencji. Dzięki IFS.ai wprowadzamy ją do całej oferty IFS po to, aby była łatwo dostępna dla wszystkich użytkowników.

Prezes IFS podsumował: „W 2024 roku będziemy kontynuować realizację naszej strategii. Jej fundamentem niezmiennie pozostaje dostarczanie najlepszych na rynku i dostosowanych do potrzeb poszczególnych branż produktów w zakresie FSM, EAM, ERP i ESM, co obejmuje również inwestycje w fuzje i przejęcia. Naszym klientom mogę z dumą powiedzieć, że IFS działa jak jeden organizm, umożliwiający szybkie budowanie wartości, zapewniający najlepszej klasy produkty, dzięki którym uzyskują najwyższą wartość pracując na rzecz swoich klientów.

Matthias Heiden, dyrektor finansowy IFS, dodał: „Rok 2023 przyniósł wyniki, z których jesteśmy bardzo dumni. Ważnym, bez wątpienia, miernikiem efektywności firmy w długiej perspektywie jest roczny przychód powtarzalny. 26-procentowy wzrost w tej kategorii jest efektem akwizycji nowych marek, znaczny przyrost liczby wdrożeń rozwiązań IFS przy jednoczesnym niskim poziomie rezygnacji. Wszystko to wskazuje na bardzo zdrowy miks przychodów i konsekwentną realizację celów w całej firmie.

Heiden podsumował: „Solidny, dwucyfrowy wzrost odnotowaliśmy we wszystkich regionach, ze szczególnie godnymi uwagi osiągnięciami w Ameryce Północnej, krajach Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce. W połączeniu z efektami działania naszego ekosystemu, stanowi to jasny dowód na to, że koncentracja na produktach i branżach, które obsługujemy, przynosi klientom korzyści jakich oczekują na skalę globalną. „

Najważniejsze dane finansowe i operacyjne za 2023 rok (wzrost rok do roku):

  • przychody ze sprzedaży oprogramowania wyniosły 853 mln euro, co oznacza wzrost o 28 procent w stosunku do 2022 r.
  • przychody powtarzalne wyniosły 810 mln euro, co oznacza wzrost o 35 procent w stosunku do 2022 r.
  • przychody netto wyniosły 1,062 mld euro, co oznacza wzrost o 30 procent w stosunku do 2022 r.
  • wartość rocznego przychodu powtarzalnego wzrosła w 2023 r. o 26 procent rok do roku.