Comarch otrzymał nagrodę Innovation Award for eHealth podczas Health & MedMal Insurance Awards 2020. Prestiżowa nagroda została wręczona Kamili Niekraszewicz, Country Managerowi Comarch Italy, podczas gali w czwartek 5 listopada 2020 r.

– Jesteśmy dumni, że otrzymaliśmy tę nagrodę, wynik pracy całego zespołu Comarch we Włoszech, która najlepiej oddaje naszą wizję innowacji. Dla nas innowacja to wzrost i rozwój, które muszą być budowane i stymulowane każdego dnia. Dotyczy to wszystkich dziedzin, nie tylko cyfrowego świata. Taka jest misja Comarch od początku działalności firmy, w którą cały zespół we Włoszech pozostaje zaangażowany – to fakt doceniony dziś tą nagrodą – komentuje Kamila Niekraszewicz, Comarch Włochy Country Manager.
Biorąc pod uwagę rozwój świata cyfrowego branży medycznej, rok 2020 okazał się skomplikowanym czasem. Badania i innowacje odegrały fundamentalną rolę w zarządzaniu kryzysem w systemie służby zdrowia, w którym znalazły się publiczne i prywatne struktury opieki zdrowotnej, personel medyczny i obywatele, spowodowanym przez rozprzestrzenianie się COVID-19.

Cyfryzacja procesów opieki zdrowotnej okazuje się być kluczem do stabilności całego krajowego systemu opieki zdrowotnej.

– Zrealizowaliśmy wiele projektów, których celem było uporządkowanie danych zdrowotnych w sposób ustrukturyzowany, digitalizacja działań operacyjnych w celu uwolnienia personelu medycznego od czynności manualnych, które mogą utrudniać skuteczność świadczenia opieki zdrowotnej, a także wprowadzenie zdalnej komunikacji między lekarzami a pacjentami z usługą telekonsultacji, zdalnej opieki medycznej i telemonitoringu dla osób zagrożonych. W nadchodzących miesiącach kluczowe będzie zarządzanie harmonizacją wszystkich tych projektów zgodnie z ujednoliconymi wytycznymi regionalnymi i krajowymi – dodaje Simone Agazzi, dyrektor sprzedaży Comarch Włochy.

Źródło : Comarch.pl