System ERP dla Firmy transportowej? Firmy mają swoje własne specyficzne wymagania dotyczące oprogramowania ERP. Czym one są i jak możesz szybko znaleźć odpowiednie systemy?
Znalezienie odpowiedniego oprogramowania ERP dla firm transportowych może być czasami dość trudne. Przy niezliczonej ilości systemów na rynku, poszukiwania szybko stają się szukaniem słynnej igły w stogu siana. Jednak przy odrobinie przygotowania i kilka wskazówek, można szybko znaleźć odpowiednie oprogramowanie ERP dla swojej firmy.

Co jest ważne w Twoich poszukiwaniach i jak powinno wyglądać oprogramowanie ERP dla firm transportowych. Zanim zaczniemy, rzućmy okiem na ogólne funkcje oprogramowania ERP, aby lepiej zrozumieć, dlaczego firmy transportowe nie powinny po prostu używać oprogramowania z półki.

Co to jest oprogramowanie ERP?

Skrót ERP oznacza zadanie przedsiębiorcy „Enterprise Resource Planning„. Wiąże się to z jak najbardziej efektywnym wykorzystaniem wszystkich zasobów przedsiębiorcy oraz optymalizacją własnych procesów biznesowych. Celem jest osiągnięcie maksymalnego zysku przy jak najmniejszym nakładzie środków.Należy zapewnić, aby każdy proces był zawsze wyposażony w odpowiednie zasoby. Jednocześnie należy w jak największym stopniu unikać marnotrawienia zasobów. Wymaga to instrumentu do planowania, kontroli i monitorowania wszystkich procesów przedsiębiorczych.

W tym kontekście zasoby rozumiane są jako wszystkie zasoby operacyjne, do których przedsiębiorstwo ma dostęp, aby realizować swoje cele gospodarcze. Dotyczy to na przykład:

 • Materiały (surowce, komponenty, itp.)
 • Narzędzia (materiały robocze itp.)
 • Maszyny (zakłady produkcyjne, roboty itp.)
 • Flota pojazdów (ciężarówki, samochody służbowe, itp.)
 • Personel (pracownicy, pracownicy tymczasowi itp.)
 • Zasoby finansowe (aktywa bankowe, depozyty itp.)

Wszystkie te zasoby muszą być rozdzielone na poszczególne procesy w taki sposób, aby nie powstawały wąskie gardła w dostawach, ale również aby nie dochodziło do marnowania zasobów. Biorąc pod uwagę mnogość procesów, które zachodzą w firmie każdego dnia, nie jest to łatwe zadanie. To jest, gdzie oprogramowanie ERP wchodzi w grę.

Centralne przechowywanie i wykorzystywanie wszystkich danych

Cyfrowo odwzorowuje wszystkie procesy w firmie i gromadzi dane w centralnej bazie danych. W ten sposób informacje mogą być szybciej udostępniane w całej firmie, a silosy danych mogą zostać rozbite. Procesy mogą być również znacznie usprawnione i skonfigurowane we wszystkich działach.

Struktura oprogramowania ERP

Oprogramowanie ERP składa się z modułów. Każdy moduł obejmuje określony obszar zadań w przedsiębiorstwie i jest połączony z pozostałymi poprzez centralną bazę danych. Ponadto moduł zawiera wiele funkcji, które wspomagają codzienne procesy, a nawet częściowo je automatyzują. Na przykład, istnieją następujące moduły:

 • Business Intelligence
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Zarządzanie dokumentami
 • Finanse
 • Globalne zarządzanie biznesem
 • Zasoby ludzkie
 • Instalacja i konserwacja
 • Produkcja
 • Zarządzanie magazynem
 • Logistyka

W zależności od potrzeb firmy, oprogramowanie ERP składa się z tych wszystkich modułów, które są niezbędne do pokrycia własnych procesów firmy. Nie każda firma potrzebuje np. modułu produkcyjnego, ale rozbudowanych funkcji w obszarze CRM. Z tego powodu wielu dostawców ERP z czasem wyspecjalizowało się w określonych sektorach i rozmiarach firm i dostosowało swoje rozwiązania do potrzeb tych firm. Na rynku można znaleźć na przykład oprogramowanie ERP dla firm transportowych.

Zarządzanie logistyką za pomocą oprogramowania ERP

Podstawą oprogramowania ERP dla firm transportowych jest z pewnością moduł logistyczny. To właśnie tutaj zbiegają się najważniejsze procesy logistyczne. W tym celu cały magazyn jest cyfrowo odwzorowywany w oprogramowaniu. Każdy artykuł ma swoje stałe miejsce przechowywania. To również zostało wcześniej wyliczone przez system na podstawie wielu czynników.

Przetwarzanie towarów przychodzących dla lepszej logistyki

Gdy tylko towar zostanie przyjęty, system określa idealne miejsce składowania i przyporządkowuje towar do systemu cyfrowego. Jeśli dany artykuł jest przypisany np. do konkretnej dostawy, można odpowiednio skoordynować magazynowanie. Skraca to znacznie czas kompletowania zamówień i oszczędza czas.

Odciążenie magazynu

Dzięki takiemu całościowemu spojrzeniu można również określić przyszłe zapotrzebowanie i w zależności od potrzeb dokonywać zmian w zamówieniach. Odciąża to magazyny i uwalnia kapitał, który wcześniej był w nich uwiązany.

Zarządzanie transportem za pomocą oprogramowania ERP

Równie ważne jak zarządzanie logistyką jest faktyczne zarządzanie transportem. Odpowiedni moduł obsługuje cały proces przekierowania. Zawiera funkcje do obsługi zleceń spedycyjnych.

Mapowanie całej sieci transportowej

Na przykład, cała sieć transportowa może być odwzorowana w systemie. Oznacza to, że trasy i przedziały czasowe mogą być planowane i monitorowane znacznie bardziej efektywnie. Za jednym naciśnięciem przycisku można również utworzyć niezbędne dokumenty transportowe i wysłać je do odpowiedniego kierowcy.

Śledzenie dostaw w czasie rzeczywistym

Dzięki funkcjom Track & Trace wszystkie transporty mogą być śledzone w czasie rzeczywistym. Zwłaszcza klienci coraz częściej korzystają z tej opcji i chcą dokładnie wiedzieć, kiedy i jak długo potrwa dostawa.

 

Zarządzanie relacjami z klientami za pomocą modułu CRM

Relacje z własnymi klientami stają się coraz ważniejsze, również dla firm transportowych. Niezawodność dostaw i cena nie są już jedynymi kryteriami, według których oceniane są firmy transportowe. Dzisiaj udane zarządzanie relacjami z klientami wraz z doskonałą obsługą klienta stanowi podstawę pomyślnego rozwoju.

Wszystkie dane klientów w jednym centralnym miejscu

Oprogramowanie CRM pozwala firmom znacznie usprawnić i lepiej zorganizować obsługę i sprzedaż. W tym celu dla każdego klienta tworzona jest osobna kartoteka klienta, w której zapisywane są wszystkie dane i kontakty.Dział obsługi klienta ma dostęp do tego pliku i może szybko i łatwo odpowiedzieć na pytania dotyczące bieżących dostaw. Dzięki analizie danych można również uzyskać ważne informacje na temat życzeń i potrzeb klientów.

Szybkie znalezienie oprogramowania ERP dla firm transportowych

Znalezienie odpowiedniego oprogramowania ERP nie zawsze jest łatwe. Na rynku są dziesiątki dostawców z równie wieloma różnymi systemami. Dlatego tym ważniejsze jest, aby dokładnie wiedzieć, czego się szuka. Analiza obecnej sytuacji na początku dostarcza informacji, gdzie obecnie dzieje się źle i co należy poprawić.

Sporządzanie specyfikacji

Z tego mają wynikać konkretne cele. Są one następnie zapisywane w arkuszu specyfikacji. Specyfikacje te opisują również wszystkie inne warunki ramowe dla projektu ERP. Dotyczy to m.in.

 • Ramy czasowe
 • Budżet
 • Liczba użytkowników (licencje częściowe i pełne)
 • Pożądany model licencji
 • Wymagania sprzętowe
 • Funkcje

W szczególności pożądane funkcje powinny zostać wymienione i uszeregowane pod względem ich niezbędności. W ten sposób nie tracisz koncentracji podczas poszukiwań, a dostawca może również lepiej zrozumieć później, co dokładnie jest ważne podczas realizacji.

Z odpowiedniego przygotowania i wiedzy, co pożądane oprogramowanie ERP musi być w stanie zrobić dla własnej firmy transportowej, wyszukiwanie staje się znacznie łatwiejsze. Jeśli zbytnio skrócisz poszukiwania i zdecydujesz się na pierwszy najlepszy system(często tak bywa podczas „googlowania” wygrywa firma która lepiej sie pozycjonuje w sieci), na który się natkniesz, wiele ważnych potencjałów zostanie utraconych.

Dlatego warto zwrócić uwagę na branżowe oprogramowanie ERP. Zawiera on już w swojej standardowej wersji ważne funkcje, które prawdopodobnie nie są dostępne w systemach ogólnych. Interfejsy do innych popularnych aplikacji w sektorze są zazwyczaj łatwiejsze do wdrożenia.