System ERP dla dealerów samochodowych ? Może posłużyć do  przetwarzania umów, pozyskiwania nowych klientów i dostarczania towarów tak szybko, jak to możliwe.

Przez długi czas salony samochodowe były pierwszym miejscem, w którym można było kupić nowy lub używany samochód. Jednak wraz z postępującą cyfryzacją wzrosła również presja wywierana na stacjonarne salony samochodowe przez różne portale internetowe. Aby temu sprostać, w firmie potrzebne są nowoczesne struktury i procesy.

Co to jest oprogramowanie ERP?

Dzięki oprogramowaniu ERP firmy kontrolują, monitorują i planują wszystkie swoje procesy z jednej centralnej lokalizacji. Zadaniem przedsiębiorcy w zakresie planowania zasobów przedsiębiorstwa, w skrócie ERP, jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego wykorzystania wszystkich zasobów, którymi firma może dysponować. Aby to osiągnąć, należy sprawdzić, czy we wszystkich procesach nie dochodzi do marnowania zasobów, i zastąpić je szczuplejszymi, zoptymalizowanymi procesami.

Oprogramowanie ERP w sposób cyfrowy odwzorowuje wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Dane są gromadzone w centralnej bazie danych i mogą być wykorzystywane przez wszystkie podmioty w przedsiębiorstwie. Zapewnia to większą przejrzystość, skrócenie procesów, a przede wszystkim taki sam poziom informacji.

Oprogramowanie ERP umożliwia dystrybucję wszystkich zasobów do istniejących w firmie procesów w zależności od potrzeb. W ten sposób można uniknąć odpadów i zagwarantować zaopatrzenie wszystkich procesów. Zwalnia to ogromną ilość mocy przerobowych, które można następnie z zyskiem wykorzystać w innych miejscach. Oprogramowanie ERP musi jednak pasować do firmy i być w stanie odwzorować nawet bardzo specyficzne procesy.

Dlaczego potrzebujesz branżowego oprogramowania ERP?

Dlatego właśnie oprogramowanie ERP składa się z kilku modułów. Każdy moduł obejmuje określony obszar zadań w przedsiębiorstwie. Ponadto moduł zawiera liczne funkcje, które zapewniają wsparcie programowe dla poszczególnych zadań w tym obszarze. Ponieważ żadna firma nie jest podobna do innej pod względem swoich procesów, potrzebne są rozwiązania programowe, które mogą objąć także bardzo specyficzne procesy.

Dlatego wielu dostawców systemów ERP z biegiem czasu wyspecjalizowało się w określonych sektorach i dostosowało swoje rozwiązania do potrzeb konkretnych firm. Oprócz modułów ogólnych, takich jak moduły księgowości czy zarządzania personelem, obejmują one również moduły i funkcje, które można w dużym stopniu dostosować do potrzeb użytkownika.

Dlaczego oprogramowanie ERP jest szczególnie potrzebne dla dealerów samochodowych?

W przypadku dealerów samochodowych oprogramowanie ERP musi oferować różne funkcje pozyskiwania i utrzymywania klientów, a jednocześnie mieć różne połączenia z platformami i oprogramowaniem producentów. Należy dopilnować, aby handel stacjonarny był zgodny z handlem internetowym oraz aby artykuły były zsynchronizowane na obu platformach.

Częściowo bardzo specjalne interfejsy i połączenia sprawiają, że konieczne jest również specyficzne dla branży oprogramowanie ERP dla dealerów samochodowych. Dotyczy to w szczególności połączenia z oprogramowaniem poszczególnych producentów. Jeśli klient konfiguruje swój samochód za pośrednictwem punktu sprzedaży, dane muszą być przesyłane do producenta bez przerw w dostawie mediów.

Ponadto często konieczne jest objęcie kilku lokalizacji jednym oprogramowaniem. Nie każdy system ERP na rynku jest w stanie to zrobić. Dlatego operatorzy salonów samochodowych powinni z góry jasno określić, czego oczekują od oprogramowania i co powinno być w nim uwzględnione.

Dlaczego konieczne jest, aby dostawca ERP posiadał wiedzę na temat handlu samochodami?

W trakcie tego procesu bardzo ważne jest również znalezienie dostawcy, który ma wystarczające doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania ERP w salonach samochodowych. Taki dostawca nie tylko zna konkretne procesy, ale także wie, gdzie czają się pułapki i potrafi je bezpośrednio obejść. Wie, gdzie oprogramowanie musi się dostosować do procesów, a gdzie procesy mogą się dostosować do oprogramowania.

Ponadto może on służyć pomocą, udzielając ważnych wskazówek i rad, a także podsuwając pomysły, na które prawdopodobnie nie wpadłoby się samemu. Zna on branżę i wie, jak konkurencja z powodzeniem wdrażała rozwiązania w przeszłości. Ta wiedza jest na wagę złota. Z tego względu lepszym wyborem jest zwykle usługodawca posiadający wiedzę branżową.

Jak znaleźć odpowiednie oprogramowanie ERP dla dealerów samochodowych?

Ale jak znaleźć odpowiednie oprogramowanie na niekiedy bardzo nieprzejrzystym rynku ERP? Elementarne jest, aby wiedzieć, czego dokładnie się szuka. To, co brzmi banalnie, jest jednak niezwykle ważne. Zbyt często firmy wybierają oprogramowanie ERP, które nie jest dla nich odpowiednie, a następnie zbyt późno zdają sobie sprawę, że nie mogą wykorzystać jego potencjału. W ostatecznym rozrachunku może się to nawet przerodzić w całkowitą katastrofę ekonomiczną.

Dlatego należy wcześniej przeprowadzić analizę bieżącej sytuacji, która ujawni możliwości poprawy. Ponadto ważne jest, aby określić wszystkie warunki ramowe dla projektu. Obejmuje to na przykład budżet, ramy czasowe, preferowany model licencji oraz listę wszystkich wymaganych funkcji.

Są one również uszeregowane według priorytetów, co pozwala nie stracić koncentracji podczas wyszukiwania. Takie ustalenie priorytetów pomaga także dostawcy lepiej ocenić, czy jest w stanie spełnić wymagania klienta. Mając w ręku kompletną specyfikację, poszukiwanie odpowiedniego oprogramowania ERP jest wtedy znacznie łatwiejsze.

Dzięki naszemu portalowi porównawczemu masz możliwość filtrowania i porównywania dużej liczby różnych systemów bezpośrednio według własnych kryteriów. W ten sposób szybko uzyskuje się krótką listę potencjalnie odpowiednich dostawców i systemów, które można następnie wybrać. Decydujące znaczenie mają tu takie czynniki, jak łatwość obsługi oprogramowania czy oferta usługowa dostawcy.

Jakich funkcji potrzebują dealerzy samochodowi w oprogramowaniu ERP?

Jeśli chodzi o wymagane funkcje oprogramowania ERP dla dealerów samochodowych, to pozostaje sprawą bardzo indywidualną, które funkcje są naprawdę potrzebne, a które nie. Wybór zależy w dużej mierze od procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Dlatego chcielibyśmy przyjrzeć się tym wszystkim funkcjom, które mogą być przydatne praktycznie w każdym salonie samochodowym, a bez których oprogramowanie ERP jest niezbędne.

  • Zarządzanie umowami

Niezależnie od tego, czy chodzi o sprzedaż, leasing czy finansowanie, w żadnej innej branży nie ma tylu różnych rodzajów sprzedaży, co w branży motoryzacyjnej. Dzięki kompleksowemu zarządzaniu umowami o wiele łatwiej jest nie tylko obliczyć najlepszą ofertę dla danego klienta, ale także centralnie zarządzać i konfigurować wszystkie umowy.

Różne szablony w systemie zapewniają przyspieszenie procesu zawierania umów. Dane klientów mogą być automatycznie przenoszone do szablonów. Zapobiega to błędom w transmisji i pozwala zaoszczędzić ogromną ilość czasu.

  • Zarządzanie relacjami z klientami

Dzięki modułowi CRM w oprogramowaniu ERP można połączyć i centralnie zarządzać wszystkimi działaniami mającymi na celu utrzymanie i pozyskanie klientów. W tym celu dla każdego klienta tworzona jest kartoteka klienta, w której przechowywane są wszystkie informacje na jego temat. Oprócz danych adresowych, aktualnych umów itp. przechowywane są tu również zapisy ostatnich rozmów z klientem.

W ten sposób działy obsługi i sprzedaży są zawsze informowane o najnowszych statusach i mogą bezproblemowo kontynuować rozmowy. Dane scentralizowane można również poddać ocenie. Różne narzędzia analityczne w ramach oprogramowania CRM dostarczają informacji o wartości poszczególnych klientów i pozwalają wyciągnąć wnioski na temat ich życzeń i potrzeb.

  • Połączenie ze sklepami internetowymi i portalami online

Dla dealerów samochodowych ważne jest, aby prezentować swoje produkty w Internecie. Już od dawna nie wystarczy mieć własną stronę internetową; o wiele ważniejsze jest, by być reprezentowanym na wszystkich popularnych platformach. W tym celu branżowe oprogramowanie ERP oferuje wszystkie ważne integracje z najważniejszymi portalami. Dane dotyczące poszczególnych produktów mogą być przesyłane i edytowane automatycznie.

Bieżące zmiany cen można również łatwo wprowadzać za pośrednictwem systemu i automatycznie stosować na wszystkich platformach. Z jednej strony zapewnia to większą przejrzystość, a z drugiej – gwarantuje ten sam poziom informacji w całym przedsiębiorstwie i poza jego granicami.

  • Konfigurator produktów

Obecnie klienci chcą konfigurować samochód przez Internet, siedząc wygodnie w swoim salonie. Wymaga to konfiguratora produktu, który zapewnia te indywidualne opcje dostosowywania. W najlepszym przypadku klient może obejrzeć wybrane atrybuty bezpośrednio w trójwymiarowym modelu pojazdu. Cena powinna również automatycznie dostosowywać się do każdego wybranego atrybutu, tak aby klient zawsze miał pełne informacje.

 

Wybór oprogramowania ERP, które będzie odpowiednie dla Twojej firmy dealerskiej

Nie zawsze łatwo jest od razu odnaleźć się na rynku ERP. Dlatego znajomość własnych wymagań wobec oprogramowania ERP jest elementarna. Mając w ręku kompletny zestaw specyfikacji, poszukiwania są zazwyczaj znacznie łatwiejsze. Szybko staje się jasne, że branżowy system ERP od doświadczonego dostawcy jest zazwyczaj najlepszym wyborem.

Dzięki naszemu zbiorowi systemów i dostawców, masz możliwość przejrzenia wielu różnych systemów dostępnych na rynku w jednym miejscu i bezpośredniego porównania ich ze sobą. W ten sposób szybko znajdziesz listę najbardziej odpowiednich rozwiązań dla Twojego salonu samochodowego. Jeśli jednak będzie inaczej, napisz do nas, napewno Ci pomogę.

 

Rynek systemów ERP w Polsce

Przeczytaj również: