Regularne zmiany prawne, niepewna sytuacja gospodarcza, biurokracja i braki kadrowe – to jedne z największych wyzwań, z jakimi mierzą się przedsiębiorcy w Polsce na przełomie ostatnich lat. Dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe wymusza na kadrze zarządzającej konieczność przejścia na digitalizację i automatyzację procesów. Istotne w tej transformacji są narzędzia i rozwiązania, których kluczową cechą powinna być elastyczność.

Digitalizacja znacząco wpływa na warunki i sposób pracy – przede wszystkim ułatwia zarządzanie danymi, co implikuje oszczędność czasu. Już od 2019 roku Komisja Europejska i Bank Światowy zwracały uwagę na zwiększenie inwestycji w transformację cyfrową. Dopiero jednak pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na przyśpieszenie tych działań.

System, który wspiera

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele systemów, które wspierają pracodawcę w zakresie digitalizacji w prawie każdym obszarze jego działalności. Narzędzia te są nie tylko elastyczne i można je dostosować do wymagań zarówno zmieniającego się rynku jak i wymagań przedsiębiorstwa, ich zaletą jest przede wszystkim szybkość implementacji oraz wdrażania zmian i regulacji.

Podczas wyboru odpowiednich narzędzi do swojego przedsiębiorstwa zwróć uwagę na dwa czynniki: dostawcę oraz jakość.

Zwróć uwagę na dostawcę

Dobrze jest wybrać firmę z doświadczeniem, która zarówno produkuje software do obsługi określonych procesów, a także implementuje go dostosowując parametryzację do organizacji. Ważną kwestią jest też zagwarantowanie zgodności z przepisami poprzez dostarczanie odpowiednich aktualizacji.

W obszarze obsługi procesów kadrowo-płacowych oraz finansowych taką firmą jest Unit4 Polska.

Postaw na jakość

Jakość implementacji oferowanych rozwiązań to kolejna kwestia, którą należy brać pod uwagę podczas poszukiwań odpowiedniego systemu. Jednym z takich narzędzi jest aplikacja Teta ERP/HR – produkowana przez Unit4 Polska, dedykowana specjalnie na rynek polski.

Najczęściej tę aplikację wybierają średnie i duże przedsiębiorstwa, które mają bardzo złożone procesy oraz kładą szczególny nacisk na dostosowanie do zmian prawnych.

Zastosowanie narzędzi Teta

Aplikacja Teta ERP posiada szereg funkcjonalności, dobrze też sprawdza się w kontrolowaniu procesów finansowo-księgowych. Za jej pomocą można rozliczać VAT i CIT w zgodzie z aktualnymi przepisami. Zapewnia też dostęp do automatycznego generowania JPK oraz weryfikacji rachunków bankowych na Białej Liście Podatników VAT.

Jak to działa?

Użytkownik ma możliwość wprowadzania dokumentów w różnych miejscach aplikacji. Na każdym z tych poziomów może podglądać i przypisywać nowe cechy transakcji, które „podążają” za dokumentem przez Księgę Główną, aż do modułu VAT. W razie konieczności (mając oczywiście odpowiednie uprawnienia) jest możliwość modyfikacji lub dodawania cech na każdym etapie. Aplikacja pilnuje, aby raz nadana cecha nie była nadpisywana przez tę samą cechę nadaną w innym module.

Aplikacja Teta ME, w ramach modułu „Raporty managerskie”, posiada też możliwość przeglądania zaksięgowanych danych w postaci a’la pivot – tabeli przestawnej. Dzięki tej funkcjonalności można  tworzyć i zapisywać szablony zgodnie z wybraną agregacją danych oraz sposobem ich sortowania i filtrowania. Docelowo jest możliwość eksportu danych do postaci exelowej.

Domyślnie moduł ten obejmuje  pięć  zakresów HR’owych, ale ta funkcjonalność została rozszerzona również na potrzeby raportowania z finansów.

Zmiana, która jest jedyną pewną

Niestabilność rynkowa, dodatkowo sytuacja związana z pandemią koronawirusa, ciągłe zmiany w prawie i kryzys ekonomiczny powodują, że biznes codziennie stoi przed ogromnym wyzwaniem – sprostać zmianom.

Digitalizacja procesów poprzez implementację elastycznych i intuicyjnych narzędzi, które wspierają codzienną pracę – staje się obecnie koniecznością. Warto tylko pamiętać o tym, że podstawowym zadaniem systemów i aplikacji jest odciążenie pracowników w większości obszarów, w których nie muszą brać udziału. A wybrane narzędzia informatyczne powinny być dostosowane do nowych okoliczności i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Źródło : https://teta.unit4.com/pl

 

Mateusz Łaba

Mateusz Łaba

Key Account Manager