Dyrektor finansowy (CFO) nieustannie szuka jedynego źródła prawdy o sytuacji finansowej w swojej organizacji. Systemy finansowe nie połączone z procesami produkcyjnymi, zaopatrzeniowymi lub logistycznymi, to brak danych w czasie rzeczywistym. To w jaki sposób zapewnić w czasie rzeczywistym analitykę biznesową, która umożliwia szybkie podejmowanie decyzji w firmie? 

Nie trać czasu na gromadzenie nieaktualnych danych

Uzyskanie jednego źródła prawdy, to cel transformacji cyfrowej. A kluczem do prawdziwych, krytycznych dla biznesu informacji, to odpowiedni system ERP. Jako dyrektor finansowy (CFO) odniesiesz największe korzyści z nowego, skutecznego rozwiązania ERP. Dlatego, że wszystko, co robi firma, w ostatecznym rozrachunku przekłada się na wynik finansowy. Zbieranie, kompilowanie i raportowanie odpowiednich danych z wielu systemów wymaga wielu zasobów i czasu. A w końcu to dział finansowy zbiera dane i przygotowuje raporty finansowe.

Nie ma raportowania w czasie rzeczywistym, gdy systemy nie są zintegrowane. A to przeszkoda w szybkim podejmowaniu decyzji. Mamy przejrzystość w zakresie operacyjnych wskaźników KPI, jak finanse i operacje są ze sobą powiązane. Wskaźniki KPI, które wpływają na wskaźniki finansowe. Dyrektor finansowy (CFO) dociera do odpowiednich danych, kiedy musi zidentyfikować pierwotne przyczyny problemów finansowych. A to pozwala na bardziej bezpośrednie podejście do wyzwań biznesowych.

Spojrzenie poza liczby: Podniesienie rangi CFO jako partnera strategicznego

Celem dyrektora finansowego w każdym przedsiębiorstwie to odejście od roli osoby zajmującej się liczeniem. CFO to strategiczne aktywo firmy. Codzienne raporty dla zespołów kierowniczych i informacji o stanie firmy, to obowiązek działu finansowego.

Lider finansowy dostarcza zespołowi kierowniczemu cenne informacje do zarządzania firmą. Kluczową rolę odgrywa automatyzacja sprawozdawczości finansowej. Eliminuje wiele czasochłonnych i prozaicznych procesów wymaganych przy ręcznym prowadzeniu księgowości. Dzięki automatyzacji sprawozdawczości finansowej również zmniejsza się liczba błędów wynikających z interwencji człowieka i usprawnia proces raportowania. W ten sposób, dzięki skutecznemu zintegrowanemu systemowi ERP, zautomatyzujesz wiele powtarzalnych zadań i zwolnisz miejsce, żeby skupić się na strategicznych decyzjach biznesowych.

Rzeczywisty koszt systemu ERP

CFO patrzy na koszty i zwrot z inwestycji w ERP. Dlatego ważne są dwa główne aspekty przed podjęciem decyzji o systemie:

  • Za co tak naprawdę płacisz miesięcznie?
  • Po jakim czasie i cenie zakupiona wersja będzie wymagała aktualizacji?

Wielu dostawców systemów reklamuje się niskim miesięcznym kosztem za użytkownika. Jednak często nie wiadomo, jakie są koszty związane z opłatami początkowymi, licencjami, sprzętem, kosztami utrzymania i wewnętrznymi zasobami informatycznymi, które co miesiąc obsługują system. Wydatki się piętrzą.

Dlatego też, rozważając system stacjonarny, wiele osób zapomina, że firma musi utrzymywać infrastrukturę informatyczną. Ale też wymagania dotyczące kompetencji wewnętrznych ekspertów IT, którzy zajmą się obsługą systemu. Podczas gdy model wdrożenia Software-as-a-Service może mieć wyższy miesięczny koszt w przeliczeniu na użytkownika. Nie ma jednak wymogu posiadania licencji dlatego, że to system w chmurze. I nie ma wymagań sprzętowych, a całościowe utrzymanie wliczone jest w cenę. To oznacza, że cena końcowa jest często znacznie niższa.

Każdego CFO ucieszy fakt, że w przypadku rozwiązania SaaS nie rośnie dług techniczny. Zamiast obciążać organizację za każdym razem, gdy zmieniasz system ERP co pięć lub więcej lat, to nie ma wersji systemu z rozwiązaniem SaaS. To wersja dzisiejsza. Nowe wersje są regularnie aktualizowane. A to oznacza, że zawsze pracujesz na najnowszej, zaktualizowanej wersji systemu.

Dlaczego RamBase?

RamBase to oparte na chmurze rozwiązanie ERP, które pomaga firmom produkcyjnym i dystrybucyjnym uzyskać kontrolę nad całym łańcuchem wartości. Począwszy od sprzedaży, przez produkcję, po dostawę. RamBase, zbudowany na przyszłościowej platformie, jest rozwiązaniem typu SaaS. Software-as-a-Service z bogatymi funkcjami branżowymi i elastycznym modelem subskrypcji.  Dostarczane przez certyfikowanych partnerów z rozległą wiedzą branżową. Dlatego bardzo chętnie porozmawiamy z Tobą o tym, jak RamBase jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej firmy.