System WMS może pełnić jedną w bardziej istotnych ról w firmach produkcyjnych. Wszędzie tam gdzie jest używany, wywiera znaczący wpływ na kształtowanie gospodarki magazynowej oraz efektywność i czasochłonność procesów magazynowych. Wspiera także inne obszary, takie jak np. produkcję.

Poprzez dokładną informację o stanach magazynowych oraz rejestrację wszystkich ruchów na magazynie, rozwiązanie WMS pomaga utrzymać szczelność stanów magazynowych, zarówno surowców jak i wyrobów gotowych. Umożliwia również szybkie lokalizowanie surowca oraz dokładną kontrolę ruchów towarów, w szczególności w odniesieniu do partii produkcyjnych.

System WMS dla produkcji przyczynia się do uproszczenia kluczowych procesów magazynowych – od momentu przyjęcia, aż do momentu wydania towaru. Prawidłowo skonfigurowane rozwiązanie jest w stanie znacząco usprawnić zarządzanie, wyeliminować różnego rodzaju przestoje i zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów we wszystkich rodzajach magazynów, jakie często w jednym czasie posiadają i obsługują firmy produkcyjne, czyli w magazynie: surowców, wyrobów gotowych oraz produkcyjnym. Program dla WMS pozwala również na zwiększenie kontroli w trakcie realizacji czynności magazynowych we wszystkich ww. magazynach, biorąc pod uwagę różne aspekty zarządzania nimi.

Terminowa i precyzyjna produkcja

Jednym z ważniejszych celów w firmie produkcyjnej jest zapewnienie terminowej i adekwatnej ilościowo produkcji. Istotne jest też dokonanie właściwych zakupów surowców, które pozwolą zrealizować plany produkcyjne bez niepotrzebnych opóźnień. Z tej perspektywy wszelkie nadwyżki, niedobory, czy opóźnienia (a także wyprzedzenia) w procesie należy traktować jako potencjalne straty. Skutecznego planowania produkcji absolutnie nie da się przeprowadzić bez precyzyjnej informacji o stanach magazynowych, zarówno produktów jak i surowców. Bez dostępu do bieżących i dokładnych danych o stanach wyrobów również nie uda się zaplanować produkcji, zaś bez informacji o stanach materiałów, nie uda się zaplanować zakupów. Co za tym idzie – zrealizować planów produkcyjnych. Z tej perspektywy jednym z najważniejszych (często także pierwszych) kroków w firmie produkcyjnej powinno być uszczelnienie gospodarki magazynowej poprzez wdrożenie dobrze dopasowanego do potrzeb rozwiązania WMS. Wesprze ono wszystkie powyższe procesy i dostarczy niezbędne do ich skutecznego działania informacje.

Sprawniejsze przyjęcia produkcji

System WMS wspiera automatyzację procesu przyjęcia z produkcji każdej jednostki logistycznej. Umożliwia jej identyfikację w systemie oraz określenie większości niezbędnych parametrów na podstawie zawartych w programie danych.

Ponadto dzięki etykietom logistycznym rozwiązanie umożliwia nadzór nad stanami w miejscach przyjęć wyprodukowanego przez dział produkcji towaru. Jest to ważne w przypadku kwestii zarządzania pracą urządzeń transportujących towary, pozwalając na m.in. balansowanie kolejnością odwożenia towaru z produkcji do miejsc składowania.

Efektywne planowanie zadań kompletacyjnych

System klasy WMS umożliwia tworzenie zleceń kompletacyjnych uwzględniających wiele różnych kryteriów definiowanych na poziomie magazynu i kartotek materiałowych. Wśród nich wymienić można dopuszczalne wagi i objętości zleceń kompletacji, rodzaje towarów, strefy i/lub sektory magazynowe, ilości i kruchości towarów czy zdefiniowaną kolejkę wydań z magazynu (FIFO, FEFO, itp.). Pozwala to na optymalizację pracy magazynów, zwiększenie ich wydajności, uporządkowanie działań oraz kontrolę wydań zgodnie z wymaganą kolejką.

Dla każdego surowca/wyrobu, który ma określoną datę przydatności, możliwe powinno być określenie w programie WMS minimalnego okresu przydatności i zastosowania algorytmu FEFO. Przy wydaniach pozwala to na optymalne wykorzystanie składowanych na magazynie surowców.

Do produkcji używane są wówczas tylko surowce z odpowiednio długim terminem przydatności. Program wydaje w pierwszej kolejności surowce z najkrótszym terminem przydatności. Daje to maksymalne wykorzystanie surowców i półproduktów, obniżając poziom strat w materiałach do minimum. Pozwala także na minimalizację kosztów poprzez optymalne wykorzystanie surowców.

Wykorzystanie terminali radiowych

Rozwiązanie WMS umożliwia często współpracę z terminalami radiowymi, pozwalającymi na odczyty kodów kreskowych poszczególnych partii towarów np. w standardzie GS1. Identyfikacja towaru w oparciu o numery etykiety logistycznej z kodem kreskowym zapewnia dostęp do takich informacji w systemie WMS, jak rodzaj czy ilość towaru w poszczególnych jednostkach przechowywania, data produkcji, indeks, itp. Wdrożenie terminali zintegrowanych z czytnikiem kodów kreskowych, korzystanie z kodów kreskowych na towarach oraz oznaczenie kodami lokalizacji przyczynia się do dokładniejszej kontroli przepływu towarów i minimalizacji ilości pomyłek. Jak pokazuje doświadczenie – ilość ta potrafi spaść nawet o 2 rzędy wielkości (średnio o 85 %).

Rozwiązanie WMS jest w stanie znacząco skrócić czas obsługi zleceń w magazynach, dzięki możliwości sterowania pracą magazynierów przy użyciu terminali. Takie narzędzie umożliwia automatyczny dobór kolejnych operacji do wykonania, eliminując tzw. „puste przejścia” po magazynie.

Polegają one na tym, że pracownicy przemieszczają się, nie wykonując równocześnie żadnej pracy. Z systemem WMS, wszystkie „ruchy” mogą być dokładnie przemyślane i bardzo precyzyjnie zaplanowane. Program umożliwia skrócenie czasu kompletacji średnio o 80 %.

Pełna kontrola w magazynach

Program WMS, m.in. dzięki wykorzystaniu wspomnianych wcześniej terminali radiowych, usprawnia kontrolę przyjęcia i wydania towaru, zarządzanie jego optymalnym ułożeniem w magazynach (np. w oparciu o ranking rotacji magazynowej), a także bieżące kontrole stanu towaru na lokalizacjach oraz inwentaryzację.

System WMS może przyczynić się do optymalizacji powierzchni magazynowej nawet o 65%. Rozwiązanie umożliwia pełną kontrolę przechowywanych surowców, które są sprawnie i regularnie badane oraz sprawdzane, czy spełniają wymagane normy.

Rozwiązanie pozwala dzięki temu np. na szybkie zablokowanie konkretnej partii wyrobów gotowych do kontroli jakości, zaś po jej zakończeniu ponownie udostępnia je do wydań. Program umożliwia również zablokowanie całej partii surowców/wyrobów w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości.

Korzyści biznesowe

Poprzez wdrożenie systemu WMS możliwe jest efektywniejsze zarządzanie przestrzenią magazynową i lepszy nadzór nad przechowywanym towarem oraz surowcami. Skróceniu ulega czas rejestracji procesów magazynowych, szybciej odbywa się też proces przyjęć z produkcji pod zamówienia i wydania. Automatyczne przydzielanie zadań pracownikom, kontrola i optymalizacja pracy stają się efektywniejsze aż o 45%. WMS pozwala także na znaczące uszczelnienie gospodarki magazynowej i dostęp do bardzo cennych informacji w innych obszarach działania firmy.

Precyzyjna informacja o stanach magazynowych zarówno surowców, jak i wyrobów gotowych pozwala na bardziej racjonalne planowanie produkcji. Przyczynia się też do efektywniejszego zarządzanie procesem zakupu surowców. Umożliwia także lepszą organizację procesu sprzedaży produktów gotowych oraz precyzyjniejsze planowanie transportu do klientów.