Co to jest system SAP, jakie ma zalety i zastosowanie?

Pracując w nie jednej firmie, z pewnością ciężko było nie usłyszeć o oprogramowaniu SAP. W poniższym artykule przyjrzymy się korzyściom, które płyną z posiadania owego systemu.

Większość przedsiębiorców przyzna, że prowadzenie biznesu to nie bułka z masłem. Zarządzanie firmą wymaga niekiedy zaawansowanych narzędzi, które pozwolą zoptymalizować zachodzące w niej procesy. System SAP ERP to jedno z rozwiązań, które pozwala na skuteczną kontrolę zasobów i wielu innych parametrów.

Co to jest SAP?

Firma SAP (ang. Systems Applications and Products in Data Processing) funkcjonuje na skalę globalną, oferując jedne z najczęściej używanych rozwiązań cyfrowych w biznesie. System SAP ERP umożliwia optymalizację przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie przez pracowników informacji o wszelkich zasobach do jednej bazy danych. Architektura systemu SAP składa się z wielu modułów, które gromadzą, a następnie przetwarzają i obrazują dane w postaci przejrzystych raportów. W wielu firmach, w szczególności tych dużych, wdrożenie systemu SAP okazuje się niezbędne do efektywnej kontroli wewnętrznych procesów. Program SAP ERP powstał na początku lat 70 dzięki pracownikom IBM z Niemiec. Z czasem ten zintegrowany system informatyczny stał się globalnym liderem w swoim sektorze z racji na liczne możliwości związane z m.in. marketingiem, księgowością, sprzedażą czy logistyką.

Do czego służy program SAP?

System ERP firmy SAP to przede wszystkim efektywne zarządzanie każdym aspektem naszego przedsiębiorstwa. Podczas użytkowania oznacza to dostęp do tych samych danych przez różne działy. Celem ich współdzielenia jest stworzenie lepszego środowiska pracy dla pracowników, czego wynikiem jest poprawa funkcjonowania całości przedsiębiorstwa. System ERP SAP to także narzędzie do zarządzania procesami, konwersji danych oraz wymiany informacji przez ponad 12 milionów użytkowników z całego świata. Dzięki możliwościom SAP ERP mamy wgląd w aktualną kondycję firm, co umożliwia odpowiednią reakcję i pewniejsze podejmowanie decyzji.

SAP ERP zarządza niemal wszystkimi elementami przedsiębiorstwa, m.in. księgowością, kadrami, finansami, sprzedażą czy produkcją. Wdrożenie oprogramowania SAP to prawdziwa rewolucja w sposobie prowadzenia działalności nie jednej firmy bądź organizacji.

Możliwości oprogramowania SAP

Ułatwione skalowanie biznesu

Warto pamiętać, że rozwój oraz poszerzenie zakresu działalności firmy wiąże się z pojawieniem się większej ilości danych i procesów, którymi należy zarządzać. Możliwości systemu SAP zostały zaprojektowane pod kątem maksymalizacji efektów zarządzania – równolegle z postępem przedsiębiorstwa.

Zwiększona wydajność

Posiadanie w firmie systemu SAP umożliwia inteligentne wykonywanie powtarzalnych zadań. Nieważne, czy chodzi o wypełnianie baz danych, czy zbieranie dużych ilości informacji – oprogramowanie te zapewnia ich szybką i wydajną realizację. Mamy możliwość optymalizacji wielu procesów biznesowych, a co za tym idzie… przejść na nowy poziom skuteczności firmy.

Zaawansowana analityka

Działanie systemu klasy ERP od SAP zostało zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić sprawne generowanie prognoz danej firmy. Szczególnie doceniają to kadry kierownicze, które zyskują dostęp do najważniejszych parametrów dot. działalności w czasie rzeczywistym – niezbędnych do konstruowania strategii i planów na przyszłość. Szczegółowość informacji gromadzonych przez SAP pozwala odwoływać się do danych, które są niezbędne podczas podejmowania istotnych dla firmy decyzji.

Sprawniejsze zarządzanie danymi

Z pomocą systemu SAP mamy możliwość sprawnie organizować i zarządzać przechowywanymi informacjami. Dla firmy ważne jest, żeby wszelkie parametry były dostępne w jednej, wspólnej bazie danych. Daje to możliwość wykorzystania bądź przeglądu danych w dowolnym momencie. SAP ERP w odpowiedni sposób gromadzi, a następnie porządkuje informacje dot. przedsiębiorstwa, co zdecydowania ułatwia nam proces zarządzania.

Optymalizacja czasu i kosztów

Wdrożenie oprogramowania SAP pozwala na gromadzenie danych dot. firmy w jednym miejscu. Stanowi ono źródło, z którego mogą korzystać jej pracownicy. Umożliwia to wykonywanie wszelkich czynności w krótszym czasie, co z kolei redukuje koszty i ilość niezbędnych do ich wykonania zasobów ludzkich. Równie istotny jest fakt, że pracownicy posiadają dostęp do scentralizowanego systemu SAP z dowolnego miejsca, w którym się aktualnie znajdują.

Elastyczność przedsiębiorstwa

Decydując się na instalacje systemu SAP, jesteśmy w stanie zyskać elastyczność względem zmian i dynamiki rynku. Jeśli zależy nam na rozwoju firmy, konieczne jest dostosowanie jej działalności do zjawisk zachodzących w branży bądź sektorze. Nie robiąc tego, ryzykujemy niezadowoleniem klientów, którzy oczekują współczesnego i aktualnego do sytuacji rynku podejścia. Oprogramowanie SAP umożliwia zatem adaptację do panujących trendów, czego wynikiem jest maksymalizacja efektów z działalności firmy.

Zbieżność z przepisami

Produkt SAP ERP jest stale aktualizowany i dostosowywany do bieżących oraz nowych przepisów. Nie chodzi tu jednak jedynie o regulacje np. na szczeblu państwowym, ale również o politykę i zasady panujące w firmie. SAP ERP ułatwia wychwytywanie, alarmowanie oraz egzekwowanie wszelkich przepisów przedsiębiorstwa.

Jak działa system SAP ERP?

Dla łatwego zrozumienia działania systemu ERP, warto opisać architekturę oprogramowania SAP. Sam program nie składa się jedynie z rdzenia w postaci SAP ERP, ale także z innych rozwiązań cyfrowych. Mamy tu na myśli m.in. narzędzia BI (ang. Business Intelligence), CRM (ang. Customer Relationship Management) czy SCM (ang. Supply Chin Management).

Każdy z tych modułów odpowiada za konkretne procesy oraz potrzeby biznesowe. Przykładowo, firmy sprzedażowe wymagają posiadania funkcji związanych z księgowością, zarządzaniem zamówieniami i zasobami materiałowymi, relacjami z klientami (CRM) czy produkcją.

Moduły pobierają i przesyłają dane z głównej bazy danych, która jest jednym z trzech filarów struktury systemu ERP. Dzięki jednoczesnemu zbiorowi wszystkich informacji zyskujemy wgląd w działanie każdego działu przedsiębiorstwa. Umożliwia to ocenić, a także porównać wyniki biznesowe na różnych obszarach, usprawnić kontrolę wewnętrzną, zautomatyzować procesy oraz przeprowadzać inteligentne analizy biznesowe.

Architektura programu SAP ERP

Architektura systemu SAP składa się z trzech warstw, a są nimi poziomy: prezentacji, bazy danych i aplikacji. Każda z nich posiada własne programowe komponenty. Dzięki takiej strukturze system funkcjonuje na wielu urządzeniach jednocześnie.

Poziom prezentacji

Jest to obraz, który widoczny jest dla każdego użytkownika po zalogowaniu na komputerze. Stanowi widok, który został odpowiednio wygenerowany. Jest to zatem zainstalowany u użytkowników front-end, a nie serwer baz danych czy aplikacji. Działanie systemu SAP jest możliwe dla osób z organizacji za pośrednictwem oprogramowania SAP dzięki SAP GUI bądź przeglądarki.

Poziom bazy danych

W skład trójpoziomowej struktury oprogramowania SAP wchodzi również baza danych, gdzie gromadzone są wszystkie dane przedsiębiorstwa, tj. zamówienia klientów czy wyniki sprzedażowe. Są to generalnie wszystkie informacje, które wymagają przechowywania.

Wszelkie czynności wykonywane przez użytkowników SAP ERP są następnie przekazywane do aplikacji w celu ich dalszej konwersji. Zaciąga ona konkretne informacje z bazy danych, a następnie przetwarza je i obrazuje za pośrednictwem poziomu prezentacji.

Poziom aplikacji

W poziomie aplikacji użytkownik wykonuje wszystkie zlecone mu czynności. To właśnie w tym miejscu są przetwarzane jego działania. Warstwa ta składa się zazwyczaj z jednego bądź kilku serwerów aplikacji i pojedynczego od komunikatów. Każdy serwer aplikacji składa się z usług wykorzystywanych do funkcjonowania z systemu R/3. Serwer komunikatów zaś, odpowiedzialny jest m.in. za wymianę informacji między serwerami aplikacji.

Taką bądź podobną architekturę, jak ta firmy SAP, mają niemal wszystkie systemy ERP dostępne na rynku.

Benefity z wdrożenia systemu SAP ERP

SAP ERP został stworzony z myślą o przedsiębiorstwach, które chcą ułatwić zarządzanie i optymalizację swoich procesów. Do najczęściej wymienianych korzyści, należą:

  1. Zwiększona produktywność zyskana poprzez automatyzację, monitorowanie oraz kontrolę nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. W praktyce oznacza to mniej czasu i środków na potrzebę przebiegu procesów.
  2. Sprawniejsze podejmowanie decyzji dzięki parametrom firmy dostępnym w czasie rzeczywistym, które znacząco wpływa to na prognozowanie i analizowanie wszelkich aspektów działalności.
  3. Automatyzacja i identyfikacja procesów zachodzących w firmie, która umożliwia realną redukcję kosztów.
  4. Bezpieczeństwo danych przechowywanych przez system SAP ERP umożliwia gromadzenie i przetwarzanie danych zgodnie z zasadami RODO, co nierzadko stanowi przewagę względem konkurencji.
  5. Sprawna komunikacja i współpraca działów to coś, bez czego nie wyobraża sobie funkcjonować większość dotychczasowych posiadaczy oprogramowania SAP. Pomaga to w uzyskaniu przejrzystego obrazu przedsiębiorstwa dla każdego z działów i szybkie przekazywanie informacji czy kontrolę nad procesami.
  6. Wydajna obsługa klienta to korzyść, którą docenią nie tylko przedsiębiorcy i użytkownicy SAP ERP, ale również sami klienci. Dzięki zgromadzonych o nich danych, wszystkie działy mogą skoncentrować się na budowaniu lojalności poprzez dedykowane komunikaty czy kampanie.
  7. Open-source jako typ oprogramowania, co oznacza możliwości w dostosowywaniu go do wymagań czy potrzeb każdej firmy i branży. Dostosowywanie to odbywa się zwykle przy wykorzystaniu samych modułów systemu SAP.

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu SAP

Co oznacza nazwa firmy SAP?

SAP jest skrótem od angielskich słów Systems Applications and Products in Data Processing.

Czym są moduły SAP?

Moduły są gotowymi narzędziami, które można zintegrować z oprogramowaniem SAP ERP w celu rozszerzenia jego możliwości funkcjonalnych. Firmy mogą modyfikować swoje systemy poprzez dodanie nowych modułów, które jest tańszym i łatwiejszym sposobem dostosowania biznesu do nowych potrzeb niż koszty związane z rozwiązaniami dedykowanymi.

Kim jest konsultant SAP?

Konsultantem SAP jest specjalista, który profesjonalnie zajmuje się doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie instalacji oraz użytkowania oprogramowania SAP ERP.

Które z branż najczęściej sięgają po oprogramowanie SAP?

Ze względu na ilość dostępnych modułów – SAP znajdzie swoje zastosowanie w niemal każdej branży.

Czy ERP a SAP to to samo?

SAP jest jednym z wielu dostępnych w Polsce i na świecie programów ERP dla przedsiębiorstw. Rynek dysponuje wieloma systemami ERP, których jednym z nich jest SAP ERP.

Dla jakich firm dedykowany jest system SAP?

SAP ERP to oprogramowanie, na którego wdrożenie mogą zdecydować się wszystkie firmy – od małych detalicznych, po duże korporacyjne.

Czym jest SAP R/3?

SAP R/3 (inaczej SAP ERP 6.0) to wersja systemu SAP, która stworzona została z myślą o zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami, funkcjonującymi na międzynarodową skalę. Posiada zdecydowanie więcej funkcji od standardowej i wiąże się z większymi kosztami oraz bardziej złożonym wdrożeniem.

Czym jest SAP S/4HANA?

Jest to rozwiązanie dedykowane również dla dużych firm, których moduły osadzone są w chmurze. Narzędzie te wykorzystuje technologię in-memory computing oraz jest wspierane przez zaawansowane technologie, takie jak machine learning czy sztuczną inteligencję (AI).

Czym jest SAP ECC?

SAP ECC jest wersją systemu, której początki sięgają początku lat 90. SAP ogłosił już, że wersja ta będzie wspierana do 2027, a następnie całkowicie zastąpiona przez nowszą wersję systemu – S/4HANA.

Podsumowanie

To już wszystko, co powinien wiedzieć każdy, kto dotychczas nie rozumiał jeszcze funkcjonowania systemu ERP od firmy SAP. Do uzyskania większej dawki informacji bądź zapoznania się ze szczegółami wdrożenia takiego oprogramowania – serdecznie zapraszamy do niezobowiązującego kontaktu lub zakładki o systemach!

https://www.myerp.pl/baza-wiedzy/slownik/crm/