« Back to Glossary Index

Business Intelligence (BI) to oparty na technologii proces analizy danych i przedstawiania przydatnych informacji, które pomagają właścicielom firm, menedżerom i innym użytkownikom w podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych.

BI obejmuje szeroką gamę narzędzi, aplikacji i metodologii, które umożliwiają organizacjom zbieranie danych z wewnętrznych systemów i źródeł zewnętrznych, przygotowują je do analizy, pozwalają opracowywać i uruchamiać zapytania dotyczące tych danych, a następnie tworzyć z nich raporty, kokpity menedżerskie i wizualizacje, przedstawiając wyniki analityczne decydentom korporacyjnym i pracownikom operacyjnym.

Business Intelligence jest czasami używane zamiennie z analizami biznesowymi. W innych przypadkach analityka biznesowa jest wykorzystywana bardziej wąsko, aby odnieść się do zaawansowanej analityki danych lub szerzej, aby uwzględnić zarówno BI, jak i zaawansowane analizy.

Wróć do słownika pojęć