W epoce cyfrowej transformacji, gdzie technologia staje się coraz bardziej zintegrowana z każdym aspektem naszego życia zawodowego, User Experience (UX) w branży Enterprise Resource Planning (ERP) nabiera nowego, kluczowego znaczenia. Dla wielu organizacji systemy ERP są kręgosłupem ich operacji biznesowych, integrując kluczowe funkcje takie jak zarządzanie finansami, łańcuchem dostaw, produkcją i zasobami ludzkimi. Jednak w obliczu zmiany pokoleniowej na rynku pracy, gdzie młodsze pokolenia oczekują płynności, intuicyjności i dostosowania technologii do ich potrzeb, tradycyjne podejście do systemów ERP może okazać się niewystarczające. Dowiedz się czy UX w systemach ERP ma znaczenie.

Znaczenie UX w systemach ERP

Właśnie w tym kontekście UX w systemach ERP przestaje być tylko dodatkowym atutem – staje się koniecznością. W miarę jak rynek pracy ewoluuje, a digital natives wkraczają na arenę zawodową, firmy, które zaniedbują aspekt UX w swoich systemach ERP, mogą znaleźć się w niekorzystnej sytuacji. Tymczasem te, które rozumieją i adaptują się do rosnącej roli UX, zyskują znaczącą przewagę konkurencyjną. Użytkownicy oczekują teraz nie tylko funkcjonalności, ale również łatwości użycia, estetyki i spersonalizowanego doświadczenia – a systemy ERP nie są wyjątkiem od tej reguły.

Jednak w tej ewolucji tkwi również ryzyko. Istnieje niebezpieczeństwo, że wiele systemów ERP może „przespać” ten kluczowy moment, zbyt długo trzymając się przestarzałych interfejsów i skomplikowanych procesów użytkowych. To z kolei może prowadzić do frustracji użytkowników, zmniejszenia wydajności i ostatecznie – do utraty konkurencyjności na rynku. Dlatego też, w naszym artykule, zastanowimy się nad tym, jak firmy mogą i dlaczego powinny adaptować swoje systemy ERP do nowej rzeczywistości UX, aby nie tylko przetrwać, ale i prosperować w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu.

Zmiana pokoleniowa i jej wpływ na ERP

Zmiana pokoleniowa stanowi znaczący czynnik wpływający na rozwój i ewolucję systemów ERP. Wraz z nadejściem nowego pokolenia pracowników, dorastających w świecie zdominowanym przez technologię cyfrową, zmieniają się także oczekiwania co do funkcjonalności i użyteczności tych systemów. Młodsze pokolenie, często określane jako 'digital natives’, wyrasta w otoczeniu intuicyjnych i wysoce interaktywnych technologii. W konsekwencji, ich podejście do pracy i narzędzi, których używają, jest fundamentalnie inne w porównaniu do starszych generacji.

Dla użytkowników, którzy dorastali z smartfonami, tabletami i bezpośrednią, niemal natychmiastową komunikacją, tradycyjne systemy ERP mogą wydawać się przestarzałe i nieintuicyjne. Ich oczekiwania skupiają się na szybkim dostępie do informacji, prostocie obsługi oraz estetyce interfejsu. Młodsze pokolenie poszukuje rozwiązań, które nie tylko efektywnie zarządzają zasobami i procesami biznesowymi, ale także oferują przyjemne doświadczenia użytkownika, podobne do tych, które znają z aplikacji konsumenckich.

W kontraście, starsze pokolenia użytkowników ERP, wychowane w epoce przed cyfryzacją, mogą być bardziej skłonne do akceptacji systemów o bardziej złożonych interfejsach i mniej intuicyjnych procesach. Dla nich, głównym priorytetem jest funkcjonalność i niezawodność systemu, a niekoniecznie jego użyteczność czy estetyka.

To rozbieżne podejście do technologii w miejscu pracy stanowi wyzwanie dla projektantów i deweloperów systemów ERP. Muszą oni znaleźć równowagę między spełnianiem oczekiwań nowego pokolenia, które domaga się płynności i intuicyjności, a jednocześnie zaspokoić potrzeby starszych użytkowników, którzy cenią sprawdzone, choć być może bardziej skomplikowane rozwiązania. Wypracowanie takiego kompromisu wymaga nie tylko zrozumienia różnic między tymi grupami, ale także umiejętności projektowania systemów, które będą elastyczne i dostosowalne do różnorodnych potrzeb i preferencji. W tej dynamicznie zmieniającej się przestrzeni, UX staje się kluczowym elementem, który może zdecydować o sukcesie lub porażce wdrożenia systemu ERP.

UX jako czynnik decyzyjny w wyborze systemu ERP?

W obecnym krajobrazie biznesowym, gdzie decyzje zakupowe są coraz częściej kierowane przez oczekiwania dotyczące jakości doświadczenia użytkownika, User Experience (UX) ewoluuje jako decydujący czynnik w wyborze systemów ERP. Firmy, dążąc do zwiększenia efektywności, poszukują rozwiązań, które nie tylko usprawniają procesy biznesowe, ale również są przyjazne dla użytkowników. W tym kontekście, systemy ERP z lepiej zaprojektowanymi interfejsami użytkownika zyskują przewagę, ponieważ przyciągają organizacje poszukujące bardziej intuicyjnych i mniej skomplikowanych narzędzi.

Przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika w systemie ERP nie tylko ułatwia pracę i redukuje czas potrzebny na szkolenie, ale także zwiększa zaangażowanie pracowników. Pracownicy, którzy czują się komfortowo z używanymi narzędziami, są bardziej skłonni do ich efektywnego wykorzystania, co przekłada się na wyższą produktywność i lepsze wyniki firmy. Firmy zdają sobie sprawę, że inwestycja w system z dobrze zaprojektowanym UX może przynieść znaczące korzyści długoterminowe, zarówno w zakresie operacyjnym, jak i finansowym.

Z drugiej strony, dostawcy systemów ERP, którzy ignorują znaczenie UX, narażają się na ryzyko utraty rynkowej konkurencyjności. W miarę jak coraz więcej firm zwraca uwagę na jakość interfejsu użytkownika, dostawcy oferujący skomplikowane i nieintuicyjne systemy stają się mniej atrakcyjni dla potencjalnych klientów. To z kolei skłania branżę do inwestycji w badania i rozwój w obszarze UX, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom i potrzebom użytkowników.

W efekcie, UX staje się nie tylko elementem różnicującym wśród systemów ERP, ale także kluczowym kryterium w procesie decyzyjnym firm. Organizacje coraz częściej uznają, że wysokiej jakości UX może przynieść znaczne korzyści w zakresie wydajności, zadowolenia użytkowników i ogólnej efektywności biznesowej. Dlatego też, przy wyborze systemu ERP, firmy nie skupiają się już wyłącznie na funkcjach czy cenie, ale także na tym, jak system będzie wspierał i ułatwiał codzienną pracę ich pracowników. W tej perspektywie, dostawcy systemów ERP maja coraz trudniej, zwłaszcza Ci którzy w dłuższej perspektywie, nie planują poprawić swoich produktów pod kontem UX
Dostawcy, którzy rozumieją tę dynamikę, kładą nacisk na projektowanie użytkownika od samego początku procesu tworzenia systemu. Nie chodzi już tylko o estetyczny wygląd interfejsu, ale przede wszystkim o to, aby był on logiczny, intuicyjny i dopasowany do codziennych zadań użytkowników. Taki podejście umożliwia pracownikom szybsze przyswajanie nowego systemu, co jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy firma przechodzi z jednego systemu ERP na inny.

Inwestycja w UX w systemach ERP staje się także istotna w kontekście retencji talentów. W dobie globalnego rynku pracy, gdzie pracownicy mają szeroki wybór możliwości zatrudnienia, jakość narzędzi, z których korzystają na co dzień, może być decydującym czynnikiem w wyborze pracodawcy. Firmy, które oferują nowoczesne, przyjazne użytkownikowi systemy ERP, mogą przyciągnąć i zatrzymać wartościowych pracowników, którzy poszukują środowiska pracy wspierającego innowacyjność i efektywność.

Dodatkowo, w erze cyfrowej, gdzie dane są nową walutą biznesu, systemy ERP z wysokiej jakości UX ułatwiają dostęp do kluczowych informacji biznesowych. Przejrzyste dashboards, intuicyjne narzędzia do analizy danych i łatwość dostępu do informacji w czasie rzeczywistym pozwalają na szybsze podejmowanie decyzji i lepsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. W ten sposób, firmy nie tylko zwiększają swoją efektywność operacyjną, ale także poprawiają zdolność do przewidywania i reagowania na przyszłe wyzwania biznesowe.

Zauważa się również, że dobra praktyka UX w ERP przekłada się na lepszą współpracę między działami. Systemy, które są łatwe w użyciu, sprzyjają dzieleniu się wiedzą i współpracy między różnymi zespołami. To z kolei prowadzi do bardziej zintegrowanego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem, gdzie różne działy mogą efektywnie współdziałać i wymieniać się informacjami.

Podsumowując, UX w systemach ERP nie jest już tylko „miłym dodatkiem„, ale kluczowym elementem, który wpływa na decyzje zakupowe, efektywność operacyjną, retencję talentów i ogólną konkurencyjność firmy na rynku. Dostawcy ERP, którzy rozumieją i wdrażają te zasady w praktyce, mogą zaoferować swoim klientom znaczącą wartość dodaną, która wykracza poza tradycyjne funkcje systemu. W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, gdzie adaptacja i innowacyjność są kluczami do sukcesu, UX w ERP staje się nieodzownym elementem strategii firmowej.

Od kilku lat można zaobserwować wzrost znaczenia UX przy wyborze technologii IT w tym ERP spowodowany zmianą pokoleniową zarówno po stronie użytkownika systemu ERP jak i klienta końcowego korzystającego np. z e-commerce. Ma to związek ze zmianą pokoleniową i aktualnie użytkownicy z Gen Z są zazwyczaj bardziej zaawansowane technologicznie i oczekują intuicyjnych, szybkich i łatwych w obsłudze interfejsów. Są przyzwyczajeni do natychmiastowego dostępu do informacji i oczekują aplikacji, które szybko odpowiadają na ich potrzeby.

Standardem w ERP stało się wymaganie „user-friendly” i to praktycznie w beż względu na branże reprezentowaną przez Klienta, oczywiście sprzedaż detaliczna, sektor  bankowy czy e-commerce gdzie występuje klient masowy mają tu największe doświadczenie ale w naszych wdrożeniach wątek UXa bardzo często jest również poruszany w firmach produkcyjnych czy dystrybucji, ponieważ prostoty interfejs znacząco poprawia m.in. zarządzaniem łańcuchem dostaw, który w ostatnich latach stał się krytyczny dla  wielu managerów.

Jakub Sender

SALES DIRECTOR & BOARD MEMBER, XPLUS GLOBAL

Przyszłość UX w ERP: innowacje i trendy

Przyszłość UX w systemach ERP zapowiada się fascynująco, a kluczowe role w tej transformacji odegrają innowacje technologiczne takie jak sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe(ML). Te technologie mają potencjał do radykalnej zmiany sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję z systemami ERP, czyniąc je jeszcze bardziej intuicyjnymi i dostosowanymi do indywidualnych potrzeb. AI może być wykorzystana do personalizacji doświadczeń użytkowników, analizując ich zachowania i preferencje, aby dostosować interfejs i funkcjonalności do konkretnych potrzeb i stylów pracy.

Przykładem zastosowania AI w ERP jest automatyczne ulepszanie procesów decyzyjnych poprzez dostarczanie precyzyjnych analiz i prognoz w czasie rzeczywistym. Dzięki uczeniu maszynowemu, systemy ERP będą mogły przewidywać trendy rynkowe, wykrywać anomalie w danych i proponować optymalne działania, znacząco poprawiając efektywność operacyjną przedsiębiorstw.

Kolejnym ważnym trendem jest wykorzystanie interfejsów głosowych i chatbotów opartych na AI, które umożliwiają naturalniejsze i bardziej bezpośrednie interakcje z systemem. To podejście może znacznie zmniejszyć barierę wejścia dla nowych użytkowników systemów ERP, którzy nie są zaznajomieni z tradycyjnymi interfejsami. Użytkownicy będą mogli szybko uzyskać potrzebne informacje lub wykonać zadania poprzez proste komendy głosowe lub rozmowy z wirtualnym asystentem.

Integracja z rozszerzoną rzeczywistością (AR) i wirtualną rzeczywistością (VR) również otwiera nowe możliwości dla UX w ERP. Te technologie mogą być wykorzystane do stworzenia bardziej immersyjnych i interaktywnych doświadczeń szkoleniowych lub do wizualizacji złożonych danych biznesowych, umożliwiając użytkownikom lepsze zrozumienie i analizę informacji.

W tych wszystkich przypadkach, kluczowe będzie zapewnienie, że nowe technologie są wdrażane w sposób, który jest intuicyjny i przyjazny dla użytkownika. Przyszłość UX w systemach ERP będzie zatem zależeć nie tylko od zaawansowania technologicznego, ale także od zrozumienia ludzkiej interakcji z tymi technologiami, aby stworzyć systemy, które są nie tylko potężne, ale również łatwe i przyjemne w użyciu. W miarę jak branża ERP rozwija się w kierunku coraz większej integracji z nowymi technologiami, UX pozostaje kluczowym czynnikiem, który będzie kształtować przyszłość tej branży.

Od wielu lat konsekwentnie inwestujemy w interfejs użytkownika i UX co stanowi integralną część naszej długofalowej strategii rozwoju systemów ERP.

Przyjęliśmy zasadę, że w każdej nowej wersji aplikacji muszą pojawić się usprawnienia w obszarze użyteczności i wygody użycia. A dzięki regularnym aktualizacjom jesteśmy w stanie szybko i znacząco poprawiać efektywność pracy użytkowników. Wszystkie nasze produkty ERP mają stałych opiekunów – projektantów UX, ekspertów dbających o jak najlepszą użyteczność tworzonych rozwiązań. Pod ich czujnym okiem planowany jest rozwój interfejsu i poszczególnych modułów, tak aby wprowadzane zmiany i usprawnienia miały jak największą wartość dla użytkowników.

Stale monitorujemy rynek oraz inne aplikacje w poszukiwaniu innowacji i inspirujących rozwiązań w obszarze interfejsu użytkownika i user experience. Już teraz w naszych systemach wykorzystujemy najnowsze technologie takie jak Sztuczna Inteligencja (Genius AI), interfejsy konwersacyjne, inteligentny adaptacyjny UI oraz integrujemy się z kluczowymi w pracy biurowej aplikacjami, m.in. MS Teams i MS Excel.

Pomysłów na inteligentne wsparcie użytkownika mamy więcej i obecnie intensywnie nad nimi pracujemy. Na razie nie mogę zdradzić więcej, ale nie mogę się doczekać aż ujrzą światło dzienne i użytkownicy będą mogli z nich skorzystać. Już teraz zachęcam do śledzenia naszej strony: UX i UI w systemach ERP od Asseco Business Solution.

Konrad Mizak

Dyrektor ds. rozwoju UX systemów ERP , Asseco Business Solutions

Dlaczego UX nie może być ignorowany w ERP

Podsumowując, User Experience (UX) w systemach Enterprise Resource Planning (ERP) stał się aspektem, którego nie można ignorować. Jego znaczenie rośnie w kontekście zmiany pokoleniowej na rynku pracy oraz rosnących oczekiwań użytkowników. Nowe pokolenia pracowników, wychowane w erze cyfrowej, oczekują od systemów ERP nie tylko funkcjonalności, ale także intuicyjności, estetyki i personalizacji. To przesunięcie w oczekiwaniach stanowi wyzwanie dla tradycyjnych systemów ERP, które muszą ewoluować, aby sprostać nowym standardom.

Dobre UX w ERP nie tylko ułatwia codzienną pracę, ale także przyczynia się do większej efektywności operacyjnej, lepszej współpracy między działami i szybszego podejmowania decyzji. W erze, gdzie dane stanowią klucz do sukcesu biznesowego, systemy ERP z dobrze zaprojektowanym UX umożliwiają łatwiejszy dostęp do informacji i ich analizę. Ponadto, w kontekście globalnej konkurencji i walki o talenty, systemy ERP z wyższym UX stanowią istotny czynnik przyciągający i zatrzymujący wartościowych pracowników.

Wzrost znaczenia UX w ERP jest także widoczny w kontekście technologicznym. Rozwój sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, interfejsów głosowych oraz technologii AR i VR otwiera nowe horyzonty dla doświadczeń użytkownika. Te innowacje mają potencjał do transformacji sposobu, w jaki pracujemy z systemami ERP, czyniąc je bardziej intuicyjnymi, efektywnymi i dostosowanymi do indywidualnych potrzeb.

W rezultacie, firmy, które ignorują UX w swoich systemach ERP, ryzykują utratę konkurencyjności na rynku. W przeciwieństwie do tego, te, które przyjmują i inwestują w UX, zyskują znaczącą przewagę, oferując swoim użytkownikom nie tylko narzędzie do zarządzania zasobami, ale także platformę, która jest przyjemna i efektywna w użyciu. W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, gdzie adaptacja i innowacja są kluczem do sukcesu, doskonały UX w systemach ERP nie jest już luksusem, ale koniecznością.

Poruszana w Artykule rola UX w systemach ERP jest szczególnie istotna w odniesieniu do „współczesnego” użytkownika i wraz ze zmianą pokoleniową będzie tylko wzrastać. Częścią prawie każdego procesu biznesowego, realizowanego w systemie informatycznym, jest człowiek. Ne jest tajemnicą, że im lepiej będzie mu się z danego rozwiązania korzystało, tym chętniej i sprawniej będzie to robił. W efekcie… zyskuje cała organizacja, która może szybciej reagować na bieżące wydarzenia, nie traci czasu i poprawia swoją operacyjność.
 
Ten pożądany efekt końcowy wymaga jednak odpowiedniego podejścia – ludzie są różni, a wspomniana zmiana pokoleniowa wprowadzi do firm tysiące osób od urodzenia wychowanych w kulturze cyfrowej. Kompetencje i oczekiwania „Digital Natives” są znacząco inne od tych prezentowanych przez starszych pokoleniowo pracowników. Po naszej stronie jako producentów i dostawców rozwiązań IT, leży pogodzenie wymagań tych grup, zapewniając im wygodę korzystania z systemu, sprawny obieg informacji oraz przestrzeń do zachowania konkurencyjności przez firmę. UX to nie tylko ogólna przyjemność korzystania z systemu, lecz także właśnie wcześniej wspomniana istotna przewaga konkurencyjna – długofalowo może stanowić klucz do rozwoju danej firmy.
 
W systemie ERP TRIVA rozwiązaliśmy to zagadnienie. Nasz Interfejs Kokpitów pozwala na tworzenie Kokpitu w technologii low-code: użytkownik może sam ułożyć sobie środowisko pracy w systemie (jego interfejs), umieszczając na swoim kokpicie tylko niezbędne elementy, które będą wspierały jego pracę. W naszym rozwiązaniu, bez większych problemów, odnajdują się obydwie dominujące generacje wraz z ich potrzebam
Juliusz Tomeczek

Dyrektor Produktu w, TRIVA