Badania UX to proces weryfikowania czy dana strona www lub aplikacja spełnia swoje założenia, jest funkcjonalna lub czy sprawia problemy użytkownikom. Poznaj 4 powody, dlaczego warto przeprowadzać badania UX oraz w jaki sposób je realizować.

Konkurencyjność e-biznesu wymusza na właścicielach sklepów szukania nowych rozwiązań poprawiających wskaźniki takie jak poziom sprzedaży czy wskaźnik konwersji. Wieczne promocje i rozdawanie rabatów nie sprzyjają rentowności sklepu, a w niektórych branżach nie jest to nawet mile widziane, np. dobra luksusowe.

Zmiany w designie strony sklepu to klucz do podniesienia wskaźników czy wymuszenia zmiany zachowania użytkowników. Dobry i przemyślany design pozwoli spełnić cele biznesowe właściciela. Zanim jednak przystąpimy do zmian na stronie internetowej sklepu musimy przeprowadzić badania, które pozwolą znaleźć przyczynę problemu lub podsuną pomysł na usprawnienie poprzez zmiany w designie.

Proces ten nazywamy UX Research, a z tego artykułu dowiesz się, jakie istnieją rodzaje badań i jakie mają znaczenie w procesie projektowania.

Czym są badania UX?

Badania UX to proces weryfikowania czy dany produkt (strona www, aplikacja) spełnia swoje założenia, jest funkcjonalna, czy sprawia problemy użytkownikom. W drodze badan znajdujemy przeszkody, ale również i dobre strony w interfejsie strony. Wynikiem końcowym jest rekomendacja, która powinna przełożyć się na poprawienie wyników.

Dlaczego warto przeprowadzać badania?

1. Badania powinny być nieodłącznym elementem procesu projektowego.
Dzięki nim projektujemy bazując na faktach, a nie przeczuciach co przekłada się na dobrze zaprojektowany produkt dla użytkowników. Taki produkt ma zdecydowanie większą szansę na powodzenie na rynku niż te projektowane na wyczucie

2. Badania pomagają rozwiązywać problem różnicy zdań w zespole projektowym, ponieważ ich wynik jest odpowiedzią co jest słuszne. Z ich pomocą możemy szybko weryfikować hipotezy i iść dalej w realizacji projektu.

3. Podczas badań projektant poznaje użytkowników, dzięki czemu jest w stanie zaprojektować lepszy produkt, dopasowany do użytkownika. Wiedza o użytkownikach jest bezcenna i jej zdobycie powinno zostać mu umożliwione, nawet jeśli klient uważa, że wie wszystko o swoich klientach. To błędne przeświadczenie, szczególnie w przypadku, gdy chodzi o grząskie tematy, które nie są poruszane w relacji biznes-użytkownik. To szczególnie widoczne w branży handlowej, gdzie obie strony starają się być ostrożne.

4. Badania pozwalają zaoszczędzić pieniądze w dłuższej perspektywie, ponieważ poprawnie zaprojektowany produkt przyniesie znacznie większe dochody. Szacuje się, że każdy wydany dolar zwraca od 10 do 100$ w późniejszym czasie.

 

Koszt kiepskiego projektu?

  • 70% klientów porzuca proces zakupowy z powodu złego doświadczenia,
  • 67% klientów jako przyczynę rezygnacji podaje nieprzyjemne doświadczenia,
  • 62% klientów twierdzi, że dzieli się złymi doświadczeniami z innymi,
  • 79% osób, którym nie podoba się to, co znajduje w jednej witrynie, poszuka innej witryny,
  • 96% niezadowolonych klientów nie narzeka, jednak 91% z nich po prostu odejdzie i nigdy nie wróci.

Rodzaje badań UX

Istnieje kilka sposobów na klasyfikację rodzajów badań. Zajął się tym Christian Rohrer w swojej książce pt. “When to Use Which User-Experience Research Methods”. W User Experience zazwyczaj posługujemy się podziałem na badania ilościowe i jakościowe.

Orba obrazek nr1

Badania ilościowe, a jakościowe

W badaniach ilościowych zbierane są duże zbiory mierzalnych danych, na których można dokonywać obliczeń, np. Wyciąganie średniej czy mediany. Badania te odpowiadają na pytania “ile?”, “jak często?”, “jak bardzo?”. Są to badania obiektywne, ponieważ bazują na liczbach i odpowiedniej próbie. Przykłady takich badań to analiza statystyk ruchu, testy A/B.

Przykłady metod ilościowych:

Badania kwestionariuszowe (ankiety)
CATI (Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo) – polega na kontakcie telefonicznym z respondentem. Komputer wyświetla pytania, a osoba dzwoniąca zaznacza odpowiedzi
CAWI – badania online, ankieta internetowa wypełniana samodzielnie lub z pomocą ankietera
Testy A/B – polegają na podzieleniu ruchu w witrynie na dwa warianty strony. Skuteczność mierzy się za pomocą narzędzi analitycznych jak Google Analytics.

Badania jakościowe to przeciwieństwo badań ilościowych i mimo braku dużej próby są równie wiarygodne, ale stosuje się je, żeby poznać dogłębnie problemy i potrzeby pojedynczych jednostek i grup. Odpowiadają zatem na pytania “co?”, “gdzie?”, “jak?”, “dlaczego?”. Wyników tych badań nie można ekstrapolować na populację i muszą być poddane interpretacji przez doświadczonego badacza. Przykładami takich badań są fokusy i wywiady indywidualne.

Przykłady metod jakościowych:

IDI (Indywidualny wywiad pogłębiony) – przeprowadzany jest z jedną osobą. Metoda ta pozwala na swobodną wypowiedź. Celem jest poznanie postaw, wrażeń, motywów i przeszkód. Badacz zazwyczaj ma przygotowane pytania, ale nie musi się sztywno trzymać scenariusza.
FGI (Zogniskowany wywiad grupowy) – często nazywane fokusami. To wywiad przeprowadzany jednocześnie z kilkoma osobami. Wykorzystuje się w nich techniki projekcyjne mające na celu zebranie pełniejszych danych.
Obserwacja – polega na obserwowaniu danego zjawiska. Może to być obserwacja jawna lub niejawna.
Desk research – prosta i tania metoda mająca na celu analizę stanu zastanego. Analizie poddaje się strony www, dokumenty, materiały archiwalne, prezentacje, opracowania na temat danego podmiotu.

Orba -4 główne powody, dlaczego warto przeprowadzać badania UX w procesie projektowania

Badania partyzanckie

Zdarza się, że nie dysponujemy dużym budżetem na badania. W takich sytuacjach badań się nie przeprowadza lub korzysta się z badań nieformalnych, czyli partyzanckich (guirella research). Polegają one na przeprowadzeniu badania niskim kosztem rekrutując badanych np. W kawiarni lub w pracy. Stąd też są nazywane badaniami korytarzowymi. Takie badania są zdecydowanie szybsze niż badania formalne. Z tego powodu są popularne w środowisku startup’owym, gdzie czas i pieniądz liczy się jeszcze bardziej.

Podsumowanie

Po więcej szczegółów zapraszamy do książki Igi Mościchowskiej i Barbary Rogoś-Turek pt. “Badania jako podstawa projektowania User Experience”. To gruba książka zawierająca wyczerpujące informacje na temat każdego rodzaju badań. Z niej dowiesz się również jak się do nich przygotować. Książka ta stanowiła główne źródło informacji zawartych w tym artykule. Obowiązkowa pozycja w biblioteczce każdego projektanta!