Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Slack, firmę należącą do Salesforce, wykorzystanie narzędzi AI w miejscu pracy wzrosło w ostatnim kwartale aż o 24%. Badanie pokazuje też średni czas, jaki pracownicy biurowi spędzają na żmudnych i rutynowych zadaniach o niskiej wartości biznesowej.

Kluczowe wnioski płynące z badania

 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w miejscu pracy wzrosło o 24% w ostatnim kwartale, a 1 na 4 pracowników biurowych zgłosił, że wypróbował narzędzia sztucznej inteligencji do pracy w styczniu 2024 r., w porównaniu do 1 na 5 we wrześniu 2023 r.
 • Około 80% osób korzystających ze sztucznej inteligencji twierdzi, że ta technologia poprawia ich produktywność. Pomimo tego opinie pracowników biurowych nadal pozostają mieszane – 42% z nich twierdzi, że są podekscytowani możliwością wykorzystania sztucznej inteligencji i automatyzacji do obsługi zadań w ich obecnej pracy, 31% jest neutralnych, a 27% zaniepokojonych wykorzystaniem AI.
 • Niemal wszyscy członkowie kadry kierowniczej odczuwają presję na integrację narzędzi AI w swojej organizacji, przy czym połowa wszystkich członków kadry kierowniczej twierdzi, że odczuwa wysoki priorytet na wdrażanie narzędzi AI.
 • Pracownicy biurowi w firmach, które wydały wytyczne dotyczące sposobu korzystania ze sztucznej inteligencji, są prawie sześć razy bardziej skłonni do eksperymentowania z narzędziami AI, w porównaniu z pracownikami biurowymi, których firmy nie mają wytycznych dotyczących korzystania z AI.
 • Pracownicy biurowi zgłaszają, że spędzają 41% czasu na zadaniach, które są „niskiej wartości, powtarzalne lub nie mają znaczącego wkładu w ich podstawowe aktywności zawodowe”. Wskazuje to na wyraźną szansę dla narzędzi sztucznej inteligencji i automatyzacji, aby pomóc pracownikom biurowym skoncentrować swoją energię z dala od „pracy nad pracą” i na bardziej wartościowych działaniach.

Jak pracownicy biurowi postrzegają AI i kto z niej korzysta?

W najnowszym badaniu Slack – przeprowadzonej wśród ponad 10 000 pracowników biurowych na całym świecie – wykazano, że przyjęcie narzędzi AI w miejscu pracy przyspieszyło o 24% w porównaniu z poprzednim kwartałem, przy czym 1 na 4 zatrudnionych zgłosił, że wypróbował narzędzia AI do pracy w styczniu 2024 r., w porównaniu z 1 na 5 we wrześniu 2023 r. Z kolei 1 na 3 pracowników biurowych korzystał w swojej pracy z narzędzi do automatyzacji.

Spośród osób, które korzystały ze sztucznej inteligencji i narzędzi do automatyzacji pracy, około 80% twierdzi, że technologia ta już poprawia ich produktywność. Najważniejsze zadania, w których pracownicy biurowi dostrzegają obecnie największą wartość sztucznej inteligencji, to pomoc w pisaniu, automatyzacja przepływu pracy i podsumowywanie treści.

Wielu pracowników biurowych jest entuzjastycznie nastawionych do potencjału AI w zakresie poprawy ich efektywności w pracy, a 42% twierdzi, że są podekscytowani pomysłem wykorzystania AI do realizacji zadań służbowych. Jednocześnie 27% twierdzi, że obawia się, czy te narzędzia poradzą sobie z typowymi zadaniami w miejscu pracy, a dodatkowe 31% mówi, że ich odczucia są neutralne i czekają na rozwój sytuacji.

Większość (81%) kadry kierowniczej odczuwa pilną potrzebę włączenia generatywnej sztucznej inteligencji do swoich organizacji, a 50% liderów zgłasza wysoki stopień pilności. Jednak prawie połowa wszystkich respondentów (43%) twierdzi, że nie otrzymała żadnych wskazówek od swoich liderów lub organizacji na temat korzystania z narzędzi AI w pracy.

Brak instrukcji może powstrzymywać pracowników przed eksperymentowaniem ze sztuczną inteligencją. Personel zatrudniony w firmach, które zdefiniowały wytyczne dotyczące sztucznej inteligencji, jest prawie sześć razy bardziej skłonny do wypróbowania narzędzi AI, w porównaniu z pracownikami, których firmy nie mają wytycznych dotyczących korzystania z AI. Nawet osoby pracujące w firmach, których wytyczne dotyczące użytkowania ograniczają wykorzystanie sztucznej inteligencji, częściej eksperymentują z narzędziami AI w porównaniu z pracownikami w firmach, które nie mają wytycznych dotyczących korzystania z tego rozwiązania.

Perspektywa kadry kierowniczej: nadzieje i obawy

Najważniejszymi korzyściami, których kadra kierownicza oczekuje od integracji sztucznej inteligencji z operacjami biznesowymi, są:

 • Zwiększona wydajność i produktywność pracowników (38%)
 • Podejmowanie decyzji na podstawie danych (35%)
 • Innowacyjność produktów i usług (34%)
 • Redukcja kosztów (33%)
 • Większe skupienie się na strategii zamiast na rutynowych zadaniach (27%)
 • Lepsze doświadczenia klientów (18%)

Co zatem powstrzymuje kadrę kierowniczą przed pełnym wdrożeniem sztucznej inteligencji? Na prowadzenie wysuwają się dwie obawy: bezpieczeństwo danych i prywatność, przy czym ponad 2 na 5 dyrektorów podaje to jako istotny powód do niepokoju, a następnie nieufność co do dokładności i niezawodności wyników AI.

Największe obawy kadry kierowniczej związane z włączeniem sztucznej inteligencji do operacji biznesowych to:

 • Bezpieczeństwo i prywatność danych (44%)
 • Niezawodność i dokładność AI (36%)
 • Brak specjalistycznej wiedzy i umiejętności wśród pracowników (25%)
 • Kwestie etyczne i zgodności z przepisami (17%)
 • Zaufanie i akceptacja klientów (17%)
 • Koszt wdrożenia i utrzymania (16%)

Wyraźna szansa: ograniczenie „pracy nad pracą”

Pracownicy biurowi zgłaszają, że spędzają 41% czasu w pracy na zadaniach, które są „mało wartościowe, powtarzalne lub nie mają znaczącego wkładu w ich podstawowe aktywności zawodowe”. Im więcej czasu pracownicy biurowi spędzają na pracy o niskiej wartości, tym bardziej są podekscytowani możliwością wykorzystania sztucznej inteligencji i automatyzacji codziennych obowiązków służbowych, co może prowadzić do odblokowania potencjału zatrudnionych oraz mieć ogromny wpływ na ich motywacje oraz satysfakcje z pracy.