Od 90. at XX wieku systemy ERP uważane są za podstawą technologię dla firm, szczególnie tych przemysłowych, choć systemy ERP wykorzystywane są też przez firmy z sektora e-commerce, handel, logistyka, transport i wiele innych. Co przyniesie nadchodzący rok 2022, po latach pandemii (niestety latach – bo to już dwa lata jak się z nią zmagamy) ciężkich dla wszystkich sektorów?

Analitycy z różnych firm zgodnie twierdzą, że w 2022 r. rynek systemów ERP opartych na chmurze rósł 12% rocznie w ciągu najbliższych kilku lat. Natomiast rozwiązania lokalne będą rosły w tempie 0,25% w skali roku. 

Te dane pokazują, że firmy coraz częściej będą sięgały po aplikacje SaaS czy też usługi hostowane, ze względów oszczędności i oczywiście – wygody. Jak przewiduje Gartner do końca 2021 roku już ponad połowa wszystkich organizacji będzie korzystać z takiego właśnie oprogramowania. Druga połowa będzie się przyglądała tym systemom ERP, które w pierwszej kolejności zagwarantują im nie przerwane działanie biznesu, ale też mają unikatowe, branżowe rozwiązania.

Migracja ze starszego ERP systemu na nowszy

Jednym z głównych trendów, jakim oczekujemy w nadchodzącym 2022 roku jest migracja wielu firm ze starszych systemów ERP w kierunku nowszych systemów z bardziej nowoczesnymi funkcjami. Wg Gartnera wiele firm (szczególnie tych większych) zmieni swojego dotychczasowego dostawcę systemu ERP i będzie się rozglądać za systemami, które nie tylko spełniają te same zadania co ich dotychczasowe systemy, ale też takie, które wniosą dodatkową wartość dla Klienta.

Systemy ERP wykorzystujące AI

Wiele firm zauważyło, że wykorzystanie nowych technologii, jak sztuczna inteligencja już z powodzeniem stosowana jest także w systemach ERP, również tych krajowych, żeby w pierwszej kolejności automatyzować żmudne zadania i upraszczać złożone procesy biznesowe. 

Sztuczną inteligencję można zastosować praktycznie w każdym obszarze organizacji. Od modeli prognozowania sprzedaży opartych na algorytmach uczenia maszynowego czy chatbotów, do obsługi klienta w terenie lub możliwości analiz predykcyjnych zintegrowanych z podstawowymi systemami back-office. Ale też do sterowania, harmonogramowania i planowania produkcją, jak w VENDO.ERP® z VENDO.Alice, która już teraz wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia.

Zgodnie z prognozami IDC, oczekuje się, że światowe wydatki na rozwiązania kognitywne/AI wzrosną w CAGR na poziomie 46,0% w ciągu najbliższych kilku lat. Osiągając 79,82 mld USD w 2022 r. i trend ten będzie odczuwalny we wszystkich segmentach oprogramowania ERP

Automatyzacja

Od systemów ERP w 2022 roku będzie wymagać się automatyzacji w tzw. back-office, czyli usprawnienie procesów generowania podstawowych dokumentów firmowych, np. księgowych – fakturowania, z wyeliminowaniem błędów, które powodują kosztowne przestoje dla firm. Dodatkowo zwiększające się oczekiwania klientów dotyczące obsługi i wsparcia będą zmuszały dostawców oprogramowania ERP do przyjrzenia się właśnie tej strefie swojego oprogramowania. Automatyzacja to trend, który będzie nabierał tempa w systemach ERP w 2022 roku.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

W 2022 r. firmy będą efektywniej wykorzystywać swoje zasoby, zwiększając ilość danych dostępnych w dowolnym momencie dzięki systemom monitorowania w czasie rzeczywistym. Wiele firm już wykorzystuje w swoich systemach ERP urządzenia IoT, które dają cenne informacje o wykorzystaniu zasobów. Dodatkowo integracja ze sztuczną inteligencją i innymi technologiami pozwoli na automatyczne wprowadzanie i gromadzenie danych w systemie ERP, co daje większe możliwości monitorowania potrzebnych danych, ale też wyciągania odpowiednich wniosków w czasie rzeczywistym.

Nic się nie zmieni, ale jednak się zmieni

W 2022 roku firmy będą mogły osiągnąć więcej w krótszym czasie dzięki inteligentnej automatyzacji zadań wymagających dużej ilości danych. Systemy ERP nadal będą odgrywały istotną rolę w środowisku biznesowym, bo organizacje wciąż szukają nowych sposobów na zwiększenie wydajności i poprawę wyników. 

W ciągu najbliższych kilku lat w każdym sektorze pojawiają się nowe trendy technologiczne. Dostawcy systemów ERP będą inwestować w innowacyjne rozwiązania, które będą mogły wspierać te zmiany, integrując możliwości sztucznej inteligencji, maszynowego uczenia z podstawowymi systemami back-office, automatyzując ręczne procesy za pomocą np. urządzeń IoT i wiele innych. Wygrają Ci, którzy już dzisiaj mają te funkcjonalności, a będą inwestować w bieżącą poprawę interfejsu użytkownika i wydajność swojego oprogramowania.