Klasyczne systemy do planowania i sterowania produkcji (PSP) oparte są na danym zbiorze zleceń. Planują poszczególne kroki procesów wstecz, przy założeniu, że dysponują nieograniczonymi zasobami. Systemy klasy APS (z ang. Advanced Planning and Scheduling) działają natomiast dynamicznie.

W systemach APS nowe zdarzenia w obszarze produkcji są w nich uwzględniane, a plan produkcji jest odpowiednio dostosowywany do zmian. Zastosowanie systemów APS przynosi zarządzaniu produkcją wiele korzyści. Tam, gdzie klasyczny system PSP dociera do granic swojej elastyczności w obszarze planowania precyzyjnego, to system APS sprawdza się znakomicie.

APS – odpowiedź na wyzwania precyzyjnego planowania

W przypadku precyzyjnego planowania horyzont planowania jest krótszy, niż w planowaniu ogólnym. Wyzwanie związane z precyzyjnym planowaniem tkwi w dynamice podstaw planowania i zasobów. Materiał, terminy, narzędzia, personel i maszyny (a właściwie ich dostępność) zmieniają się. Dlatego, żeby zapewnić realne terminy dostaw (i ich dotrzymanie), sekwencje przetwarzania opierają się na aktualnych danych. Dzięki przeprowadzanej, w czasie rzeczywistym, synchronizacji z danymi w systemie ERP powoduje, że użytkownicy mają do dyspozycji wszelkie niezbędne dane z działów sprzedaży, zakupów, dyspozycji i logistyki.

Szybka identyfikacja wąskich gardeł

Nowoczesne oprogramowanie APS zawiera algorytmy optymalizacyjne, które działają w oparciu o dowolne parametry, tj: priorytet, termin czy czas przygotowywania maszyn. Ale też automatyczna sekwencja przetwarzania dostosowywana, system sprawdza dostępność wszelkich zasobów i powiadamia planistę o ewentualnych konfliktach. W elektronicznym centrum sterowania planista może przejrzeć wszystkie procesy produkcyjne i natychmiast wskazać wąskie gardła. Czy odnotowano awarie maszyn, przesunięcia terminów, zlecenia ekspresowe, opóźnienia w dostawach lub braki personalne? Które maszyny nie są w pełni obciążone i gdzie brakuje materiału? Na kiedy zaplanowano serwis poszczególnych maszyn lub urządzeń i jak wpłynie to na produkcję? Czy na potrzeby zmiany specjalnej dostępny jest odpowiednio wykwalifikowany personel? W razie potrzeby planista podejmuje działania, które w ułamek sekundy przeprowają symulacje warunkowe dla możliwych opcji, a następnie porównują różne scenariusze.

Centrum efektywnego zarządzania

Zastosowanie automatycznych narzędzi do precyzyjnego planowania przyniesie korzyści. Zwłaszcza tym przedsiębiorstwom, które mają złożone sieci zleceń, wiele etapów produkcji i wariantów. Ale też złożone procesy przygotowywania maszyn lub wiele wąskich gardeł. Dokładniejsze planowanie i szybsze reagowanie pozwala ograniczyć czasy buforowania i przygotowywania maszyn. Pozwala na zoptymalizowanie stanów magazynowych oraz lepiej wykorzystuje maszyny i personel. Systemy tego typu przyczyniają się też do uproszczenia zarządzania projektami w dziale produkcji, obniżenia kosztów i poprawy terminowości.

APS z ERP – przyszłościowe rozwiązanie

Wraz ze wzrostem popularności koncepcji tj: Lean Manufacturing, Przemysł 4.0 i „Inteligentna fabryka” będą wzrastać wymagania stawiane narzędziom do precyzyjnego planowania. Możliwość bardziej elastycznego i drobiazgowego przekonfigurowywania systemów produkcyjnych prowadzi do ciągłych zmian parametrów planistycznych. A to musi zostać uwzględnione w zarządzaniu produkcją przy jednoczesnym zapewnieniu jak najszybszego zwrotu z inwestycji. Można się więc spodziewać, że rozwiązania APS zintegrowane z systemami ERP pojawią się w firmach średniej wielkości.