Oprogramowanie ERP wspiera firmy w automatyzacji ich procesów biznesowych w wielu obszarach i czyni je bardziej wydajnymi.

Presja wywierana na wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa rośnie z roku na rok. Globalizujące się rynki, rosnące wymagania klientów oraz, co nie mniej ważne, wyzwania związane z digitalizacją nadal wywierają presję na przedsiębiorstwa. Do tego dochodzi niedobór wykwalifikowanych pracowników, wąskie gardła w zaopatrzeniu, a także skutki zmian klimatycznych, na które przedsiębiorstwa muszą reagować.

Nigdy wcześniej nie było tak ważne, aby pracować wydajnie i wykorzystywać surowce w sposób zrównoważony. Z oprogramowania ERP, firmy mogą zautomatyzować swoje procesy biznesowe, a tym samym zaoszczędzić ważne zdolności. Pokazujemy, co jest ważne przy wyborze odpowiedniego ERP i jakie procesy biznesowe można łatwo zautomatyzować za pomocą takiego systemu.

Dlaczego powinieneś zautomatyzować procesy biznesowe

Przedsiębiorstwa stają przed wieloma wyzwaniami, które wymagają od nich bardziej wydajnej produkcji i pracy w sposób oszczędzający zasoby. Często to właśnie proste, powtarzające się procesy kosztują firmy wiele energii i czasu. Automatyzacja tych procesów za pomocą inteligentnego rozwiązania programowego bardzo odciąża pracowników i tworzy przestrzeń i czas na bardziej istotne i dochodowe działania.

Nie ma znaczenia, w jakiej branży znajduje się firma. Szczególnie wiele procesów administracyjnych zajmuje dużo czasu i można je stosunkowo łatwo zautomatyzować. Ale również w magazynie, produkcji, sprzedaży, marketingu czy obsłudze klienta wiele procesów biznesowych może zostać przejętych przez systemy IT.

Podstawą udanej i zyskownej automatyzacji jest solidny krajobraz IT z doskonałym oprogramowaniem ERP w jego sercu. Istotne jest, aby to oprogramowanie pasowało do firmy i było w stanie odwzorować istniejące procesy po stronie oprogramowania.

Jak oprogramowanie ERP wspiera automatyzację biznesu

Przede wszystkim, oprogramowanie ERP cyfrowo mapuje wszystkie procesy firmy i przynosi dane razem w centralnej bazie danych. Wszystkie podmioty mają wtedy wspólny dostęp do tej bazy danych, co samo w sobie zapewnia znaczne skrócenie wielu procesów. Ponadto, oprogramowanie ERP wspiera swoimi funkcjami w wielu miejscach poprzez zautomatyzowane procesy.

Automatyzacje te można znaleźć na wszystkich poziomach korporacji. Na przykład pobranie towaru z magazynu może wywołać odpowiednie nowe zamówienie bez interwencji człowieka. Przejmują one jedynie działania monitorujące. Nawet w przypadku wąskich gardeł w dostawach od jednego z dostawców system może samodzielnie wyszukać alternatywnych dostawców według wcześniej zdefiniowanych reguł i utworzyć zamówienie.

Wspólna baza danych, w której zbiegają się wszystkie dane przedsiębiorstwa, ma o wiele więcej zalet. Dokumenty są wprowadzane tylko raz i są dostępne dla wszystkich uczestników w aktualnej wersji. Ogranicza to do minimum błędy wynikające z różnych poziomów wiedzy i wadliwego przekazu.

Zalety automatyzacji biznesu

Istnieje wiele powodów, dla których warto zautomatyzować pewne procesy biznesowe. Zwłaszcza w odniesieniu do bardziej efektywnych metod pracy, mało która firma może dziś uniknąć automatyzacji pewnych procesów. Ręczne wykonywanie wszystkich zadań administracyjnych jest zbyt kosztowne.

Prosty przykład: Jeśli chcesz wysłać reklamę do klientów pocztą, ręczne dodawanie adresów na kopertach jest po prostu nieefektywne. Systemy programowe dbają o automatyczne etykietowanie kopert. Jednocześnie litery mogą być personalizowane bez udziału człowieka.

Jest to tylko mały automatyzm, który jest używany przez praktycznie wszystkie firmy i można go już znaleźć w podstawowych programach do edycji tekstu. To jednak bardzo dobrze ilustruje wartość dodaną, jaką zapewnia automatyzacja procesów biznesowych. Zamiast oddelegowywać pracowników do ręcznego etykietowania kopert, ich moce przerobowe zostają uwolnione i mogą być wykorzystane do bardziej kreatywnych zadań.

W ten sposób ludzie są w coraz większym stopniu uwalniani od monotonnych zadań, które maszyny i tak mogą wykonywać bardziej niezawodnie i szybciej. Pracownicy mogą poświęcić się bardziej kreatywnym procesom, które w dłuższej perspektywie mogą pomóc ich własnej firmie i rozszerzyć obszary działalności.

Kolejną zaletą automatyzacji procesów biznesowych jest oszczędność kosztów i bezpieczeństwo procesów. Maszyny wykonują proste zadania zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi parametrami i zawsze z zachowaniem stałej jakości. Dzieje się to również znacznie szybciej, a tym samym bardziej efektywnie, niż w przypadku ręcznego wykonywania tych czynności. Oto wszystkie korzyści płynące z automatyzacja procesów biznesowych w skrócie:

  • Stała jakość
  • Szybsze procesy
  • Oszczędność kosztów
  • Mniej monotonnych zadań dla pracowników
  • Bezpieczeństwo w procesach

 

Funkcje oprogramowania ERP w zakresie automatyzacji procesów biznesowych

Oprogramowanie ERP może być wykorzystywane do automatyzacji wielu procesów w codziennej działalności gospodarczej. Przyjrzyjmy się poszczególnym działom i możliwościom, jakie dla tego obszaru oferują poszczególne funkcje systemu ERP. W centrum uwagi znajdują się wszystkie te funkcje, które w szczególny sposób automatyzują procesy biznesowe.

Marketing
W marketingu wiele procesów może być zautomatyzowanych. Automatyzacja może pomóc zwłaszcza w regularnym kontakcie z klientami. Po upływie określonego czasu do klientów automatycznie kierowane są indywidualnie dopasowane oferty reklamowe. Oszczędza to czas i pieniądze, a także zwiększa długoterminową lojalność klienta, ponieważ nie traci on z oczu firmy.

Księgowość
Księgowość wspierana jest również przez liczne automatyzacje. Wszystkie przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie powodują odpowiednie zaksięgowanie. Dynamiczna księgowość przebiega więc automatycznie i może być łatwo przenoszona za pomocą kilku kliknięć. Obliczenia i oceny mogą być również tworzone i dostosowywane automatycznie.

Obsługa klienta
Dzięki zastosowaniu chatbotów na własnych stronach internetowych firmy, pierwsze zapytania klientów mogą być automatycznie przechwytywane. Dzięki temu klienci otrzymują szybkie odpowiedzi, a pracownicy biura są mniej obciążeni pracą. W tym samym czasie dane klienta mogą być przekazywane do oprogramowania ERP i odpowiedni bilet może być utworzony dla klienta, jeśli bot osiągnie swoje limity.

Zarządzanie magazynem
Oprogramowanie ERP mapuje cyfrowo cały magazyn. Dla przychodzących towarów system może w ten sposób określić idealne miejsce składowania. Uwzględnia on, kiedy dany element jest przewidziany do dalszego przetwarzania i jak długo musi być odpowiednio przechowywany. Ponadto system automatycznie zapewnia ponowne zamawianie, gdy zostanie osiągnięta krytyczna ilość danej pozycji.

Raportowanie
Oprogramowanie ERP może być wykorzystywane do ciągłego generowania raportów, które dostarczają informacji o najważniejszych KPI różnych działów. Raportowanie może być zautomatyzowane, tak aby raporty były generowane i analizowane w regularnych odstępach czasu. Stanowią one dla decydentów doskonałą podstawę do podejmowania wszelkich decyzji i dostarczają informacji na temat aktualnej wydajności wszystkich procesów.

Produkcja
W produkcji można zautomatyzować niezliczone procesy. Maszyny i systemy pracują samodzielnie i dostarczają dane do systemu ERP. Dane te stanowią podstawę do zautomatyzowanej produkcji towarów. Dane te mogą być wykorzystywane do sprawdzania wydajności i proaktywnego wykrywania awarii. Konserwacja i serwisowanie opierają się wtedy również na danych, a nie na wartościach empirycznych i powtarzających się cyklach.

Automatyzacja procesów biznesowych na wszystkich poziomach z systemem ERP?

Z oprogramowaniem ERP, procesy biznesowe mogą być zautomatyzowane w całej firmie. Począwszy od automatycznego odpowiadania na e-maile po złożone procesy w produkcji i gospodarce magazynowej. Aby zapewnić, że wszystkie te automatyzacje stanowią wartość dodaną i nie zakłócają rzeczywistych procesów, konieczne jest, aby oprogramowanie ERP pasuje do własnej firmy.

Rynek ERP jest pełen różnych systemów ERP, z których wszystkie mają na celu automatyzację procesów biznesowych. Znalezienie odpowiedniego oprogramowania dla własnych potrzeb nie jest łatwym zadaniem. Dzięki naszej porównywarce możesz bezpośrednio i bezpłatnie filtrować i porównywać wiele różnych systemów dostępnych na rynku. W ten sposób można szybko znaleźć swoje rozwiązanie ERP.