Sukces biznesu zależy od właściwych decyzji, a właściwe decyzje są oparte na analizie danych. Dlatego coraz częściej firmy wdrażają narzędzia BI, które w sposób szybki i zautomatyzowany mogą dostarczyć niezbędnej wiedzy zarządczej.   Według badań IDG prowadzonych w Europie i Ameryce Północnej firmy średniej wielkości o dochodach przekraczających 42 mln USD, które mają dostęp do wysokiej jakości użytecznych informacji, mogą spodziewać się o 35% większego wzrostu przychodów netto. To odpowiednik 980 tys. USD przyrostu przychodów rocznie.

 

Ilość przetwarzanych i przechowywanych informacji cyfrowych rośnie w każdej organizacji.

Część z nich stanowią dane nieustrukturyzowane, które bez odpowiedniego są bezużyteczne, a w każdym razie – trudne do wykorzystania. To wszystko powoduje, że analizowanie danych jest coraz trudniejsze. Według badań Gartnera tradycyjny sposób zbierania i obróbki danych zajmuje w firmach średni nawet 70% czasu, a tylko 30% przeznacza się na wypracowanie decyzji.

Bez odpowiednich narzędzi informatycznych przegląd i ocena zasobów informacyjnych firmy staje się więc zadaniem żmudnym i wymagającym dużych nakładów pracy. Jak podaje Aberdeen Research, menedżer w MŚP traci aż 11,5 dnia w miesiącu na uzyskanie informacji o zdarzeniach, które mają wpływ na jego działalność.

Ogromnym ułatwieniem w procesie obróbki i wykorzystania danych jest wdrożenie narzędzi Business Intelligence, które pełnią w organizacji rolę systemów zarządzania wiedzą. 

BI wydobywa z danych zebranych w różnych systemach firmy ważne spostrzeżenia i przekształca je w analizy i zestawienia stanowiące cenne informacje biznesowe. Pozwala dostrzec wiele zależności, które pomogą zmierzyć wyniki firmy, zrozumieć klientów i poznać ich nawyki zakupowe czy też odnaleźć elementy przewagi konkurencyjnej. Posiadanie BI porządkuje ponadto rozproszony proces decyzyjny, który utrudnia tworzenie jednolitej strategii rozwoju.

BI to szybki sposób na ocenę kondycji przedsiębiorstwa

Coraz więcej firm odczuwa potrzebę implementacji narzędzi analitycznych, dlatego według prognoz TogetherData popyt na systemy Business Intelligence (BI) w Polsce w 2020 r. wzrośnie o 30%. Być może kryzys COVID-19 skoryguje w dół te predykcje z powodu zmniejszenia budżetów IT, ale spadek nie powinien być znaczny, ponieważ rozwiązania BI sprzedawane są zazwyczaj w modelu abonamentowym, nie wymagają więc dużych inwestycji, a koszty abonamentów są przystępne nawet dla mniejszych firm.

 

Decydując się na system analityczny, warto wybierać wśród rozwiązań posiadających wiele funkcji

i możliwości, zarówno jeśli chodzi o samodzielne aplikacje, jak i moduły BI będące częścią systemu ERPPrzykładem takiego rozwiązania  jest Symfonia ERP Business Intelligence, które umożliwia analizę każdego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa. System jest przeznaczony głównie dla sektora MŚP. Oferuje 10 kokpitów zarządczych i ok. 150 predefiniowanych raportów i analiz, z których można korzystać już po jednym dniu uruchomieniowym.

Co więcej – określony raport może zostać przesłany do menedżerów cyklicznie, np. Raport Sprzedaży w każdy poniedziałek, obrazując stan przedsiębiorstwa. Raporty można też dowolnie konfigurować według własnych preferencji wykorzystując znane środowisko arkusza kalkulacyjnego z podpiętym źródłem danych analitycznych lub inne popularne narzędzia analityczne.

 

Predefiniowane zestawienia Business Intelligence zostały scharakteryzowane w oparciu o dostęp z czterech głównych kokpitów menedżerskich: Kokpitu Menedżera, Kokpitu Sprzedaży, Kokpitu Zakupu oraz Kokpitu Finanse. Kokpity znacznie ułatwiają pracę dzięki wizualizacji przedstawianych informacji.

Wizualizacja jest dziś ważnym trendem w rozwiązaniach biznesowych. Około 70% wszystkich receptorów w ciele człowieka zlokalizowanych jest w siatkówce oka. Oznacza to, że najwięcej informacji ze świata zewnętrznego dociera do nas za pośrednictwem wzroku.

Nic więc dziwnego, że producenci BI przywiązują wagę do warstwy prezentacyjnej. Wizualizacje pozwalają menedżerom i zarządom, którzy zazwyczaj nie mają wystarczająco dużo czasu, by w każdym przypadku analizować raporty z tabelkami, na szybką ocenię sytuacji.

Kogo stać na BI?

Odpowiedź jest prosta: każdą firmę. W modelu subskrypcyjnym rozwiązanie jest dostępne cenowo nawet dla przedsiębiorstwa dysponującego niewielkim budżetem IT. Jego wdrożenie zmniejsza nie tylko koszt, ale i czas pracy nad analizami. Jeśli zarząd potrzebuje raportów co kwartał, będzie to wymagało 3 dni pracy zespołu analitycznego w każdym kwartale. Wynagrodzenie członków zespołu specjalistów jest zazwyczaj wysokie, a więc 12 dni rocznie wykonywanej przez nich pracy urośnie do konkretnej kwoty.

Natomiast subskrypcja roczna oferowana przez Symfonię wynosi jedynie 6800 zł rocznie bez limitu użytkowników, mogących korzystać z danych. Poza tym specjaliści nie powinni tracić nawet tych 12 dni na żmudne zestawianie i liczenie danych. Lepiej by ten czas przeznaczyli na strategiczne planowanie oraz analizę zauważanych trendów. Jest jeszcze jedna korzyść, szczególnie istotna w sektorze MŚP.

Firmy te, zwłaszcza w sektorze MŚP, nie zawsze posiadają własnych pracowników o konkretnych umiejętnościach analitycznych. Razem z narzędziem, które zautomatyzuje i uporządkuje procesy analityczne, zyskują także wsparcie ekspertów firmy wdrążającej, mających doświadczenie w setkach projektów wdrożeniowych.

 

 Autor artykułu: Mariusz Ćwikowski, kierownik ds. Kluczowych klientów w Symfonii