Active Intelligence

Dzisiejsze rynki nie stoją w miejscu, zmieniają się w mgnieniu oka. Dlatego, żeby odnieść sukces, organizacje przewidują, co się wydarzy. Jednak tradycyjna integracja danych nie jest przystosowana do strumieniowego przesyłania danych w czasie rzeczywistym. Ani do zautomatyzowanego potoku danych analitycznych. A to sprawia, że dostarczanie informacji w odpowiednim momencie jest prawie niemożliwe.

Wizją Qlik jest Active Intelligence, czyli stan ciągłej inteligencji, w którym aktualne dane w czasie rzeczywistym wyzwalają natychmiastowe działania. W przypadku integracji danych oznacza to wyjście poza codzienne odświeżanie danych. Dzięki aktywnemu, kompleksowemu potokowi danych. Obejmuje on dynamiczne treści i logikę biznesową i dostarcza odpowiednie dane do właściwych osób niemal natychmiastowo.

Dzięki Active Intelligence, użytkownicy i organizacje rozwijają wartości biznesowe na nowe sposoby. Szybciej reagują na zdarzenia i trendy w swojej działalności. Dostosowują strategię, procesy, a nawet produkty do danej sytuacji. Współdziałają w nowy sposób wokół danych. Wszystko to składa się całościowo na lepsze wyniki.

Dlaczego nie ma przepływu danych?

Obecnie w większości organizacji dane są traktowane po macoszemu. Na początku, zespół pobierający dane zbiera surowe dane i przenosi je do repozytorium. Następnie przekazuje je – bez żadnej współpracy czy komunikacji – drugiemu zespołowi, który je przekształca. Kiedy dane są gotowe do analizy, przekazywane są do grupy BI lub analitycznej, znowu bez zaangażowania we współpracę. Ten brak koordynacji prowadzi do problemów – takich jak zapytania o dane, których wypełnienie zajmuje dużo czasu, nieodpowiednie zarządzanie oraz brak optymalizacji danych pod kątem konkretnych potrzeb.

Aby stać się naprawdę elastycznym, należy ustanowić ciągły przepływ danych od momentu ich pojawienia się w organizacji, aż do trafienia na platformę analityczną.

analiza-danych-plik1

Przewaga Active Intelligence nad tradycyjną integracją danych

Rozważmy trzy aspekty integracji danych:

analiza-danych-plik2

Przenoszenie danych w czasie rzeczywistym.

Tradycyjnie, dane są dostarczane w transzach. Czy to raz w tygodniu czy raz dziennie, dane są pobierane zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Z kolei Active Intelligence wykorzystuje model push, w którym dane są replikowane i propagowane za każdym razem, gdy dochodzi do zmiany, zwanej również zdarzeniem. Zamiast czekać do wcześniej wyznaczonego momentu, technologia CDC (Change Data Capture) zapewnia ciągły strumień aktualizacji w czasie rzeczywistym.

Tradycyjne rozwiązania ograniczają również to, z jakich danych można drążyć, jakiego rodzaju danych można używać, gdzie można umieścić te dane i jakie narzędzie analityczne można zastosować. Natomiast Active Intelligence umożliwia replikację dowolnych danych, z dowolnego źródła i do dowolnego celu – w tym do dowolnego narzędzia BI. Nigdy nie powinieneś być ograniczony przez konkretnego dostawcę lub chmurę.

Automatyzacja przepływu danych na każdym etapie.

Active Intelligence radykalnie przyspiesza tempo przepływu danych poprzez automatyzację procesów wykorzystywanych do ich przenoszenia. Modele hurtowni danych nie są tworzone ad hoc, bez uwzględnienia tego, jak dane będą wykorzystywane później. Zamiast tego rozwiązanie do integracji danych bardzo szybko automatyzuje transformację opartą na modelu w celu stworzenia struktur gotowych do analizy.

Rozwiązuje również problem przesuwania się danych. Gdy zmianie uległ nie tylko plik źródłowy, ale również sam model, narzędzia automatyzacji mogą natychmiast odzwierciedlić tę zmianę w celu. A co z klasyfikacją danych? W tradycyjnych rozwiązaniach może być ona chaotyczna – niektóre dane są klasyfikowane, a inne pomijane. Możesz też mieć dwa zestawy danych sklasyfikowanych w różny sposób, co powoduje, że połączenie ich powoduje zamieszanie.

Wszystkie zbiory danych są automatycznie rejestrowane i oznaczane w jednym katalogu.

Zarządzanie danymi w każdym miejscu.

Active Intelligence rewolucjonizuje również zarządzanie danymi – poprzez automatyzację całej operacji związanej z jakością danych.

Zamiast wymagać ręcznego profilowania i kontroli jakości, rozwiązanie do integracji danych przeprowadza automatyczne sprawdzenie polityk, a nawet sugeruje ich modyfikację. I zamiast zarządzać tylko na ostatnim etapie – co może być realizowane przez dowolną liczbę rozwiązań – rozwiązanie zarządza całością, od początku do końca.

A co z dostępem do danych? Active Intelligence oferuje całościowe bezpieczeństwo i ochronę danych poprzez automatyzację uprawnień dostępu – zarówno do danych, jak i działań, które mogą być na nich wykonywane – na każdym etapie.

Kompleksowe podejście do Active Intelligence.

Qlik posiada kompleksowy zestaw możliwości, aby aktywować cały proces: od surowych danych do użytecznych wniosków. Możesz skorzystać z połączonych możliwości w zakresie integracji i analizy danych – unikalnych na rynku – aby umożliwić wszystkim użytkownikom dostęp do danych, ich zrozumienie i działanie na nich.

analiza-danych-plik3

Zorientowanie na działanie w Qlik.

W ramach Qlik Data Integration znajdziesz możliwości, które pozwolą Ci rozwiązać i ustanowić każdy aspekt Active Intelligence.

analiza-danych-plik5

Dlaczego warto wybrać Qlik?

By konkurować w gospodarce cyfrowej, musisz mieć dynamiczną relację z informacjami, które odzwierciedlają to, co dzieje się w tej chwili, w Twojej firmie i na rynku. Qlik Active Intelligence Platform to jedyna platforma, która pomaga Ci uwolnić, znaleźć, zrozumieć i zaufać swoim danym, abyś mógł działać na nich w czasie rzeczywistym.

Z Qlikiem:

  • W czasie rzeczywistym dostarczysz zaufane, gotowe do analizy dane,
  • Wykorzystasz dane do każdej decyzji biznesowej,
  • Współpracujesz ponad barierami, łącząc producentów i konsumentów danych,
  • Dostarczysz wszystkie powyższe rozwiązania na elastycznej, wielochmurowej platformie, która jest skalowalna – bez obawy o uzależnienie od dostawcy.

Dzięki Qlik, znacznie przyspieszysz odkrywanie i dostępność danych w czasie rzeczywistym. Dane są gotowe do analizy w wybranej przez Ciebie chmurze poprzez automatyzację strumieniowania danych (CDC), udoskonalanie, transformację i katalogowanie.

Źródło: Qlik.com