Rynek metalowy w Polsce jest ważną gałęzią przemysłu, która ma duży wpływ na rozwój gospodarczy kraju. Dla licznych sektorów stanowi kolejne ogniwo procesu produkcji przemysłowej – np. branży motoryzacyjnej, budowlanej czy elektronicznej. Zdecydowana większość to rynek prywatny (ok. 97% firm), oparty na produkcji i obróbce stali. Według prognoz World Steel Association popyt na stal wzrośnie o 50% do 2050 roku.

Rynek metalowy boryka się jednak wciąż z wieloma wyzwaniami, takimi jak silna konkurencja ze strony krajów trzecich, rosnące ceny surowców i energii, niski poziom innowacyjności i cyfryzacji oraz wymagania związane z transformacją ekologiczną. Aby sprostać tym wyzwaniom i utrzymać konkurencyjność na rynku, przedsiębiorstwa metalowe inwestują w nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Jak podaje Deloitte w swoim opracowaniu „Analiza: Perspektywy przemysłu wytwórczego w 2023 r.”:

  • w ciągu ostatnich kilku lat producenci zwiększyli swoje inwestycje cyfrowe i przyspieszyli wdrażanie nowych technologii;
  • firmy o wyższym stopniu dojrzałości cyfrowej wykazały się większą odpornością, podobnie jak te, które przyspieszyły cyfryzację podczas pandemii;
  • spośród ankietowanych dyrektorów 72% uważa, że utrzymujący się niedobór krytycznych materiałów i ciągłe zakłócenia w łańcuchu dostaw stanowią największą niepewność dla branży, nawet w nadchodzącym roku;
  • producenci ograniczają to ryzyko poprzez zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowej.

Przy obecnej sytuacji na rynku metalurgicznym, by pozostać konkurencyjnym, producenci powinni być elastyczni i szybko reagować na zmiany zapotrzebowania i wymagań klientów. Niezwykle ważnym elementem sukcesu takich przedsiębiorstw jest efektywne zarządzanie procesami wytwarzania, w tym planowanie i harmonogramowanie produkcji.

Lepsze planowanie produkcji z abas ERP

Z pomocą przychodzą nowoczesne narzędzia, takie jak oprogramowanie klasy ERP, np. abas ERP, które umożliwią lepsze planowanie produkcji, zarządzanie zasobami, optymalizację procesów i poprawę jakości wyrobów. Systemy ERP mogą również pomóc w integracji łańcucha dostaw, monitorowaniu wskaźników efektywności i dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb klientów.

Wdrożenie takiego oprogramowania może przynieść wiele korzyści dla branży metalowej, m.in. zwiększenie wydajności, obniżenie kosztów, poprawę bezpieczeństwa i zgodności oraz wzrost satysfakcji klientów. W kolejnej części artykułu przedstawimy, czym jest moduł blacharski abas METAL systemu abas ERP i jak może pomóc firmom metalowym usprawnić najważniejsze obszary produkcji.

Jak moduł abas METAL (blacharski) poprawia efektywność produkcji metalowej

Moduł abas METAL (blacharski) to nowoczesne rozwiązanie dla firm produkcyjnych, które chcą zwiększyć efektywność i jakość swoich wyrobów metalowych. Narzędzie wspiera optymalizację produkcji m.in. poprzez obsługę procesu zaopatrzenia blachy, przygotowanie i obsługę cięcia blach, procesu produkcyjnego wyrobów metalowych, artykułów zarządzanych wg partii, numerów seryjnych oraz obsługę zmian technologicznych. Dzięki niemu firma może efektywniej planować i kontrolować zapotrzebowanie na materiały, monitorować postęp realizacji zleceń, śledzić historię i jakość wyrobów oraz elastycznie reagować na zmiany rynkowe i technologiczne. Rozwiązanie abas METAL to nie tylko narzędzie do zarządzania produkcją, ale także sposób na poprawę konkurencyjności i rentowności firmy.

Moduł abas METAL, będący częścią systemu abas ERP to nowoczesne narzędzie do zarządzania procesami produkcyjnymi i logistycznymi w branży metalowej. Niektóre z funkcji systemu ERP, które mogą przynieść korzyści dla przedsiębiorstwa, to:

  • Obsługa procesu zaopatrzenia blachy

Obsługa procesu zaopatrzenia blachy jest nieodłącznym elementem produkcji metalowej. Blacha jest podstawowym surowcem, z którego powstają różne wyroby, takie jak elementy konstrukcyjne, obudowy maszyn czy części samochodowe. Aby zapewnić sprawny i efektywny proces produkcji, firma musi mieć pewność, że ma odpowiednią ilość i jakość blachy na magazynie i że może ją szybko i łatwo dostarczyć do maszyn produkcyjnych.
Moduł abas METAL oferuje szereg funkcji, które ułatwiają obsługę procesu zaopatrzenia blachy. Oto niektóre z nich:

Funkcja Korzyść
Prognoza zapotrzebowania wg wymiaru / gatunku / grubości Optymalizacja planowania produkcji i zamówień materiałowych, poprzez analizę historycznych danych sprzedaży i zapasów, oraz prognozowanie przyszłego zapotrzebowania na blachy o określonych parametrach.
Kontrola dostępności blach Usprawnienie zarządzania stanem magazynowym i lokalizacją blach w magazynie lub na placu składowym, poprzez automatyczne monitorowanie ilości i jakości blach, oraz generowanie raportów i alarmów w przypadku braków lub nadwyżek.
Obsługa dostaw w arkuszach (przy pomocy komputera stacjonarnego lub przenośnego terminala): Szybsza i dokładniejsza identyfikacja i rejestracja blach dostarczanych przez dostawców lub odbieranych przez klientów, poprzez skanowanie kodów kreskowych lub QR na etykietach blach, oraz wprowadzanie danych o wymiarach i certyfikatach do systemu abas ERP.
Rejestracja wymiarów blach (tj. długości i szerokości) i certyfikatów Precyzyjne określenie ilości i jakości blach w magazynie lub na placu składowym, poprzez pomiar wymiarów blach za pomocą specjalnych urządzeń pomiarowych lub ręcznie, oraz przechowywanie informacji o certyfikatach jakościowych blach w systemie abas ERP.
Informacja o kolejnym użyciu blachy Poprawa efektywności wykorzystania materiału i minimalizacja odpadów, poprzez wyświetlanie informacji o tym, do jakiego zlecenia produkcyjnego lub klienta ma być przeznaczona dana blacha, oraz sugerowanie najlepszego sposobu cięcia lub obróbki blachy.

  • Przygotowanie i obsługa cięcia (wypalania) blach

Cięcie (wypalanie) blach to jeden z kluczowych procesów w produkcji metalowej. Od jego jakości i efektywności zależy nie tylko jakość gotowych wyrobów, ale także koszty materiałowe i czas realizacji zamówień. Dlatego warto wykorzystać możliwości Modułu abas METAL, który oferuje następujące funkcje:

Funkcja Korzyść
Tworzenie planów palenia z uwzględnieniem zmiennych terminów realizacji zleceń klientów oraz ograniczonych zdolności produkcyjnych (z wykorzystaniem abas APS do zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji) Dzięki tej funkcji, można lepiej zarządzać zapasami materiałów, zmniejszyć odpady i koszty produkcji, a także poprawić jakość i terminowość dostaw. Wykorzystanie modułu abas APS do zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji pozwala na automatyczne generowanie optymalnych planów palenia, uwzględniających parametry technologiczne maszyn, wymagania jakościowe produktów oraz priorytety zleceń. Dzięki temu można szybko reagować na zmiany zapotrzebowania rynku i dostosowywać plany produkcji do aktualnej sytuacji.
Integracja z programami do optymalizacji cięcia i wykrawania blach (np. SigmaNEST) Automatyczne generowanie optymalnych rozkrojów blach na podstawie danych z systemu ERP, takich jak wymiary, ilość i rodzaj produktów. Ułatwia to również wymianę informacji między działami projektowym, produkcyjnym i magazynowym.
Rezerwacja arkusza blachy (materiału) Lepsza kontrola nad stanem zapasów i zapobieganie sytuacjom braku materiału lub nadmiaru. Pozwala także na śledzenie zużycia materiału i kosztów produkcji na poziomie zlecenia lub produktu.
Formatowanie (zmiana wymiarów) blach Umożliwia dostosowanie wymiarów blach do potrzeb klienta lub procesu produkcyjnego. Pozwala na zapisywanie historii formatowania i śledzenie zmian w parametrach blach.
Kolejkowanie i obsługa rozkrojów (tzw. nestingów) Efektywne zarządzanie kolejnością realizacji rozkrojów na maszynach palniczych lub wykrawających. Monitorowanie postępu produkcji i raportowanie o wykonanych rozkrojach.
Ewidencja odpadów użytkowych Pozwala na dokładne obliczanie wskaźników wydajności i jakości produkcji, takich jak współczynnik wykorzystania materiału czy ilość odpadu. Umożliwia optymalizację procesu recyklingu lub utylizacji odpadów.

  

  • Obsługa procesu produkcyjnego wyrobów metalowych

W branży metalowej ważne jest, aby zoptymalizować proces produkcji wyrobów metalowych i zminimalizować koszty. Oto niektóre funkcje modułu abas METAL, które pomagają firmom produkcyjnym osiągnąć te cele:

 

Funkcja Korzyść
Obsługa opakowań produkcyjnych Automatyczne generowanie i drukowanie etykiet dla opakowań produkcyjnych, które zawierają informacje o numerze partii, terminie ważności, kodzie kreskowym i innych danych. Dzięki temu można łatwo identyfikować i śledzić produkty na każdym etapie produkcji i dystrybucji.
Rejestracja braków produkcyjnych Szybka i dokładna rejestracja braków produkcyjnych, takich jak odpady, niedobory, przestój maszyn czy niezgodności jakościowe pozwala na monitorowanie i analizowanie przyczyn i kosztów braków produkcyjnych oraz podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych.
Wydruk etykiet dla pojedynczych wykrojów Pełna identyfikacja i śledzenie każdego wykroju oraz zapobieganie pomyłkom i stratom poprzez drukowanie etykiet dla pojedynczych wykrojów, które są częścią większego produktu i zawierają informacje o numerze seryjnym, kodzie kreskowym i innych danych.
Śledzenie efektywności maszyn (OEE) Śledzenie efektywności maszyn (OEE), czyli wskaźnika mierzącego wykorzystanie maszyn w produkcji. OEE składa się z trzech elementów: dostępności maszyn (czyli czasu, w którym maszyny są gotowe do pracy), wydajności maszyn (czyli ilości produktów wyprodukowanych w stosunku do ilości możliwych do wyprodukowania) i jakości maszyn (czyli ilości produktów bez wad w stosunku do ilości wszystkich produktów). Dzięki temu można oceniać i poprawiać wydajność maszyn oraz redukować koszty produkcji.
Raportowanie produkcji (jednostkowej, jak i seryjnej) na terminalach produkcyjnych Raportowanie produkcji (jednostkowej, jak i seryjnej) na terminalach produkcyjnych, czyli urządzeniach umieszczonych przy stanowiskach pracy lub liniach produkcyjnych. Na terminalach produkcyjnych można wprowadzać dane o ilości i jakości produktów oraz o stanie maszyn. Pozwala to uzyskiwać aktualne i dokładne informacje o przebiegu produkcji oraz kontrolować jej zgodność z planem.

  • Obsługa artykułów zarządzanych wg partii / numerów seryjnych:

Moduł abas METAL oferuje funkcje obsługi artykułów zarządzanych wg partii lub numerów seryjnych, które pozwalają na pełną kontrolę nad przepływem materiałów i produktów gotowych w całym łańcuchu dostaw. Dzięki temu można nie tylko śledzić historię każdego artykułu od momentu jego przyjęcia do magazynu, poprzez procesy produkcyjne, aż po wysyłkę do klienta i obsługę serwisową, ale także generować dokumentację jakościową i deklaracje materiałowe na każdym etapie.

 

Funkcja Korzyść
Możliwość generowania protokołów jakościowych / deklaracji materiałowych uwzględniających certyfikaty dostawców oraz badania jakościowe dzięki temu firma może udowodnić zgodność swoich produktów z wymaganiami klientów i normami branżowymi, a także zapewnić pełną informację o pochodzeniu i składzie materiałów użytych w procesie produkcyjnym.
Możliwość importowania certyfikatów jakościowych dostawcy (np. z pliku MS Excel) Oszczędność czasu i zasobów poświęcanych na ręczne wprowadzanie danych do systemu abas ERP, a także eliminacja błędów i nieścisłości wynikających z ludzkiego czynnika.
Pełne śledzenie przepływu towarowego (traceability) – od przyjęcia materiału, poprzez wysyłkę produktu gotowego do klienta, po obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną (wykorzystanie abas Service Planner)

Możliwość monitorowania i kontroli całego cykl życia produktu, w celu zapewnienia jego jakość i bezpieczeństwa, a także szybko reagować na ewentualne reklamacje lub awarie.

 

  • Obsługa zmian technologicznych

Moduł abas METAL umożliwia łatwe i szybkie wprowadzanie zmian technologicznych w produktach i procesach produkcyjnych. Dzięki temu firmy mogą dostosowywać się do zmieniających się potrzeb klientów i rynku, a także poprawiać jakość i efektywność produkcji

Funkcja Korzyść
Możliwość importowania wielopoziomowych struktur produktów (BOM) z pliku MS Excel

Ułatwienie wprowadzania nowych produktów lub modyfikowanie istniejących, bez konieczności ręcznego wpisywania danych do systemu. Można także łatwo porównywać różne wersje BOM’ów i sprawdzać ich poprawność. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i zminimalizować ryzyko błędów.

 

Zarządzanie zmianami wielopoziomowych BOM’ów Możliwość śledzenia historii zmian w strukturach produktów, porównywanie różnych wersji BOM’ów oraz wprowadzanie zmian w sposób kontrolowany i zgodny z procedurami. Dzięki temu można zapewnić spójność danych, poprawić jakość produktów i dostosować się do zmieniających się wymagań klientów.

Podsumowanie

Ponieważ producenci wyrobów metalowych muszą radzić sobie z rosnącymi kosztami, ograniczonymi zasobami, kompleksowymi procesami i wysokimi oczekiwaniami klientów elastyczność staje się niezbędna w procesie produkcji. System abas ERP zapewnia zaawansowane narzędzia do optymalizacji procesów produkcyjnych, niezależnie od tego, czy dotyczą one produkcji masowej, seryjnej czy jednostkowej.

Dzięki systemowi abas ERP można zwiększyć wydajność i konkurencyjność na rynku metalowych wyrobów, a dzięki szybkim symulacjom planów produkcyjnych, poradzić sobie z istotnym wyzwaniem, jakim jest poprawa poziomu rentowności.

Pobierz e-book: https://www.abas-poland.com/e-book-abas-erp-abas-metal