Nowe badania Salesforce pokazują, że 85% liderów IT oczekuje, że sztuczna inteligencja zwiększy produktywność programistów w ich organizacjach w ciągu najbliższych trzech lat – co jest dobrą zmianą, ponieważ raportują oni 39% wzrost liczby zapytań IT w ciągu ostatniego roku. Jednocześnie 62% z nich twierdzi, że ich organizacja nie jest jeszcze przygotowana do harmonizacji systemów danych w celu pełnego wykorzystania sztucznej inteligencji, co utrudnia przejście i dodatkowo zwiększa obciążenie ich zespołów.

Co więcej, 98% organizacji IT zgłasza dziś, że doświadcza wyzwań związanych z wysiłkami na rzecz transformacji cyfrowej, przy czym 80% z nich wymienia silosy danych jako powód do niepokoju, a 72% zmaga się z systemami, które są od siebie nadmiernie zależne.

W corocznym raporcie Connectivity Benchmark Report firma MuleSoft przeprowadziła ankietę wśród 1050 dyrektorów ds. informatycznych i decydentów IT na całym świecie, aby zrozumieć wyzwania i sposoby, w jaki organizacje mogą wykorzystywać integrację, automatyzację i interfejsy API do budowania skutecznych strategii sztucznej inteligencji.

Skuteczne strategie AI, które zapewniają zwrot z inwestycji i wartość biznesową

Skuteczne strategie AI opierają się w dużej mierze na mocnej integracji danych tak, aby móc czerpać korzyści z poprawy wydajności operacyjnej, produktywności oraz pozytywnych doświadczeń pracowników i klientów.

 – Sztuczna inteligencja jest wyznacznikiem: Liderzy IT spodziewają się 69% wzrostu średniej liczby dużych modeli językowych (LLM), z których będą korzystać w ciągu najbliższych trzech lat, a 80% organizacji twierdzi, że już dziś korzysta z wielu predykcyjnych i generatywnych modeli AI.

Integracja jest główną przeszkodą dla innowacji AI: Chociaż sztuczna inteligencja zwiększa wydajność i produktywność, jest ona zależna od zintegrowanych danych. Szacuje się jednak, że tylko 28% aplikacji jest ze sobą połączonych, a 95% liderów IT twierdzi, że kwestie integracji utrudniają przyjęcie sztucznej inteligencji.

Bezpieczeństwo i zaufanie pozostają barierami dla wdrożenia: 64% liderów IT obawia się etycznego wykorzystania i wdrożenia sztucznej inteligencji.

Rozbicie silosów danych może uwolnić pełny potencjał sztucznej inteligencji

Silosy danych stanowią istotną barierę postępu. Aż 81% respondentów twierdzi, że silosy utrudniają postępy we wdrażaniu transformacji cyfrowej. W rezultacie istnieje większa potrzeba ujednolicenia wszystkich ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych biznesowych, w celu zasilania i wdrażania zaufanej sztucznej inteligencji we wszystkich funkcjach biznesowych.

Organizacje stoją przed wyzwaniem połączenia danych z aplikacjami AI: 72% liderów IT uważa, że ich obecna infrastruktura jest zbyt współzależna, a 62% twierdzi, że ich organizacja nie jest przygotowana do harmonizacji systemów danych w celu wykorzystania technologii AI.

Wgląd w dane pozostaje niewykorzystany: 75% organizacji twierdzi, że zmaga się z integracją wglądu w dane z doświadczeniami użytkowników.

Cyfrowe doświadczenia klientów nie są w pełni dopracowane: Tylko 26% organizacji uważa, że zapewnia w pełni połączone doświadczenia użytkowników we wszystkich kanałach.

Automatyzacja jest niezbędna

Zespoły IT są często odpowiedzialne za wdrażanie automatyzacji, ale pozostają ostrożne w kwestii umożliwienia użytkownikom ich samodzielnej obsługi. Tylko 22% liderów IT twierdzi, że ich strategia pomagania nietechnicznym użytkownikom biznesowym w integracji aplikacji i źródeł danych za pośrednictwem interfejsów API jest aktualna. Jednocześnie przeszkodę stanowi luka kompetencyjna w zespołach IT. Wypełnienie tej luki poprzez strategiczną współpracę i podnoszenie kwalifikacji jest niezbędne, aby organizacje mogły jak najlepiej wykorzystać automatyzację zarówno pod kątem innowacji, jak i wydajności.

Zespoły IT pod ogromną presją: zespoły IT mają trudności z efektywną integracją, ponieważ 98% z nich zgłasza trudności związane z transformacją cyfrową. Luki w umiejętnościach i obawy dotyczące zgodności znajdują się na szczycie listy wyzwań IT.

Sztuczna inteligencja może pomóc zespołom IT: 85% liderów IT oczekuje, że sztuczna inteligencja zwiększy produktywność programistów.

Zespoły IT wykorzystują zrobotyzowaną automatyzację procesów (RPA), aby zmniejszyć obciążenie: Zespoły IT coraz częściej stosują automatyzację w celu zarządzania wysokimi wymaganiami, przy czym jedna trzecia zespołów preferuje obecnie RPA, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 13% w 2021 r. do 31% w 2023 r.

Praktycznie każda firma korzysta z interfejsów API i mogą one stanowić strategiczną dźwignię wzrostu

Interfejsy API usprawniają dostęp do danych oraz ich wykorzystanie, napędzając wzrost poprzez płynne łączenie różnych aplikacji i systemów. W rzeczywistości szacuje się, że 33% wszystkich przychodów generowanych jest przez interfejsy, a ten odsetek utrzymuje się na stałym poziomie w ciągu ostatnich trzech lat.

Interfejsy API uwalniają potencjał przychodów: Interfejsy API przyczyniły się do zwiększenia przychodów w przypadku 39% respondentów i obniżenia kosztów operacyjnych w przypadku 35%.

– Interfejsy API zwiększają wydajność operacyjną i produktywność: Liderzy IT zgłaszają, że interfejsy API zwiększają elastyczność i promują samoobsługę (54%), zwiększają produktywność (48%) i przynoszą korzyści zespołom biznesowym, pomagając im sprostać ich wymaganiom (46%).

API są poszukiwane: Większość (54%) liderów IT wykorzystuje interfejsy API do tworzenia integracji.

Powyższe dane pokazują, że liderzy IT są coraz bardziej świadomi tego, że ich zdolność do operacjonalizacji sztucznej inteligencji – a także zwiększania wartości biznesowej oraz wartości dla klienta – będzie zależeć od ich zdolności do zintegrowania jej z istniejącymi systemami, co przełoży się na nowe możliwości rozwoju. Sztuczna inteligencja jest tak dobra, jak dane, które organizacje mogą do niej podłączyć, a to przekłada się na wyniki, które mogą z niej uzyskać. Zasadniczo są to wyzwania związane z integracją i automatyzacją. Dane pokazują, że liderzy IT są coraz bardziej świadomi, że ich zdolność do operacjonalizacji sztucznej inteligencji – i napędzania wartości biznesowej oraz wartości dla klienta – będzie zależeć od ich zdolności do zintegrowania jej z istniejącymi systemami 
Param Kahlon

EVP oraz General Menager ds. automatyzacji i integracji, Salesforce