Doskonale wiemy, że budowanie odporności organizacji jest kluczowe w sytuacjach niespodziewanych, gdy konieczne jest racjonalne zarządzanie. Mimo to równie ważne jest przygotowanie się na przewidywalne zmiany oraz na zrozumienie i kontrolowanie ich wpływu. 

Przygotuj dział finansowy na przyszłe wyzwania

Wiedza jest bezcenna, a przygotowanie się na to, co nadejdzie pozwoli zminimalizować ryzyka i uniknąć pomyłki w procesie planowania. Prawdopodobnie jest to najbardziej przydatne dla dyrektora finansowego lub zespołów finansowych, którzy muszą informować o strategii organizacyjnej na podstawie przewidywań, uzyskiwanym dzięki narzędziom cyfrowym. Aby informować o strategiach finansowych i organizacyjnych na rok 2024 dział finansowy będzie potrzebował szerszej świadomości ogólnych trendów makroekonomicznych oraz zwiększonego wykorzystania niektórych narzędzi cyfrowych.

5 trendów, które będą miały wpływ na finanse, planowanie i analizę w 2024 r.

Przedstawimy też propozycje działań, by się na nie przygotować. Co ważne, są to jednak tylko prognozy i będą zależeć od różnych czynników, w tym warunków ekonomicznych, dynamiki specyficznej dla danej branży i wydarzeń globalnych.

 Zespoły finansowe będą coraz częściej wykorzystywać sztuczną inteligencję

Zapewne nie zaskoczy was informacja, że w nadchodzących latach, w tym oczywiście w 2024 r., wykorzystanie sztucznej inteligencji w wielu dziedzinach będzie rosło. Korzyści z wykorzystania sztucznej inteligencji w zakresie zaawansowanego generowania raportów oraz automatyzacji zadań wprowadzania i konsolidacji danych są oczywiste. Dzięki AI można szybciej i dokładniej przeprowadzić prognozowanie predykcyjne i budżetowanie.

Forrester zgadza się z rosnącym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w tym roku, sugerując, że „bieżące projekty już wskazują na usprawnienia aż do 40% w zadaniach związanych z tworzeniem oprogramowania”.

Forrester dodaje też, że ci, którzy w roku 2024 wykorzystają technologie AIuwolnią do 50% więcej czasu dla pracowników na kreatywne rozwiązywanie problemów, napędzanie innowacji zorientowanych na klienta i tworzenie bezprecedensowej wartości biznesowej”.

Sztuczna inteligencja może pomóc organizacjom w podejmowaniu decyzji opartych na danych w celu wspierania strategii firmy. Stanie się ona kluczowa dla CFO, który, jak zwykle bywało, zamiast ugrzęznąć w konsolidacji danych w starszych systemach, będzie mógł poświęcić więcej czasu na zadania predykcyjne i te związane z prognozowaniem, informowaniem o strategii i budowaniem inteligencji biznesowej.

Zrównoważony rozwój i raportowanie ESG zyskają na znaczeniu

Od 2024 roku sprawozdawczość z zakresu środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG) stanie się obowiązkowa, a zrównoważony rozwój będzie integralną częścią raportów finansowych.

Zdolność organizacji do raportowania przynajmniej na temat tych czynników, a w rezultacie jej zdolność do bardziej zwięzłego wypełniania obowiązków, stanie się znaczącym czynnikiem nie tylko dla inwestorów, ale także dla partnerów biznesowych. Zespoły finansowe będą musiały na bieżąco śledzić zmiany regulacyjne i pilnować, aby ich raporty finansowe spełniały wszystkie niezbędne standardy.

W 2024 r. sprawozdawczość ESG stanie się obowiązkowe dla przedsiębiorstw każdej wielkości. W efekcie wymagane będzie zwięzłe podejście do wymogów w zakresie raportowania ESG.

Cyberbezpieczeńśtwo i prywatność danych będą kluczowe

W ostatnich latach coraz więcej organizacji przenosi się do chmury, dlatego należy jeszcze bardziej skupić się na ochronie danych w chmurze i zapobieganiu cyberatakom. Aby więc chronić wrażliwe dane finansowe, zespoły finansowe będą musiały ściśle współpracować z ekspertami z zakresu IT i cyberbezpieczeństwa. Jednak przy niedoborze talentów w zakresie ochrony prywatności, mogą być zmuszeni do przejęcia części tej odpowiedzialności na siebie. Ci, którzy chcą chronić swoje dane, w szczególności dane finansowe, będą musieli zadbać o wzmocnienie zespołów ds. prywatności i cyberbezpieczeństwa, a w przypadku dużych niedoborów talentów – o zapewnienie niezbędnej technologii w celu optymalizacji produktywności obecnych specjalistów.

Zespoły finansowe muszą skupić się na rozwijaniu swoich talentów

W ostatnich latach brakowało wykwalifikowanych księgowych, a ci, którzy nadal polegają na starszych systemach, z pewnością ten niedobór odczują bardziej niż ktokolwiek inny. Wiele organizacji uważa, że ich potrzeby w zakresie księgowości nie są zaspokajane, co może hamować ich rozwój. Duży wpływ na taki stan rzeczy ma widoczny spadek liczby absolwentów rachunkowości i wzrost liczby osób przechodzących na emeryturę. W rezultacie wiele organizacji ma trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych księgowych, dlatego w tym wypadku automatyzacja może być potencjalnym rozwiązaniem.  Firmy, które przeszły transformację cyfrową, na pewno dostrzegą korzyści płynące z takiego rozwiązania. Wykorzystanie AI w narzędziach cyfrowych i automatyzacji wspomoże realizację codziennych zadań, które bez wątpienia będą wykonane efektywnie.

Dlatego też nowoczesne zespoły finansowe wkraczając w 2024 rok, muszą zapewniać rozwój talentów wraz z wdrażaniem aktualnych technologii. Wiele z obecnych specjalistów może oczekiwać dostępności do pewnych narzędzi cyfrowych, ale organizacje odniosą ogromne korzyści, jeśli zapewnią nowym i obecnym talentom umiejętności korzystania z narzędzi do planowania i analiz finansowych opartych na chmurze.

Co więcej, zespoły finansowe muszą współpracować z dojrzałym cyfrowo działem HR, aby rozwijać talenty, zapewnić ich zatrzymanie i zadbać o nie dzięki odpowiednim pakietom wynagrodzeń i benefitów.

Transakcje międzynarodowe będą wymagały strategicznego wglądu

W 2024 roku prawdopodobnie utrzyma się globalna niepewność gospodarcza, spotęgowana problemami w globalnym łańcuchu dostaw. Aby więc wytrzymać zakłócenia, zespoły finansowe muszą współpracować z dojrzałym cyfrowo działem zaopatrzenia i zapewnić, że relacje z dostawcami są wystarczająco silne. Zespoły finansowe muszą współpracować z działem zakupów, aby wypracować skuteczne zarządzanie ryzykiem. Ta wielofunkcyjna reakcja na potencjalne zakłócenia będzie wymagała zintegrowanych danych. Organizacje dążące do międzynarodowej ekspansji i dywersyfikacji rynku będą potrzebować strategicznego wglądu od swoich zespołów finansowych, aby te decyzje były oparte na danych z obszarów finansowych i zaopatrzeniowych.

Podsumowanie

Trendy, które prawdopodobnie rozwiną się w nadchodzącym roku, będą wymagać zintegrowanych danych, współpracy między działowej i dojrzałych cyfrowo zespołów. Jeśli więc w 2024 r. firmy nadal będą polegać na starszych systemach, prawdopodobnie nie sprostają opisanym przez nas problemom i na pewno zmierzą się z trudnością w dotrzymaniu kroku konkurencji.

Unit4 Teta zapewnia cyfrową transformację, której potrzebuje Twoja organizacja, aby przetrwać nadchodzący rok. Oprogramowanie Unit4 FP&A w chmurze daje pracownikom lepsze i szybsze sposoby wykorzystania liczb do pracy – poprzez inteligentne planowanie, budżetowanie, prognozowanie, raportowanie, wizualizację i analitykę. Twoja organizacja może przyjąć elastyczne, zintegrowane podejście do wszystkich potrzeb związanych z planowaniem finansowym, niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie przepływu środków pieniężnych, zarządzanie budżetami operacyjnymi, czy prognozowanie sprzedaży, kosztów i przychodów.

Organizacje mogą lepiej zarządzać swoimi operacjami dzięki wiodącemu w branży oprogramowaniu do Zarządzania Kadrami i Płacami , Planowania i Analizy Finansowej (FP&A ), Kompleksowego Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa (ERP) oraz Zarządzania Talentami.