Firmy czasami nie wiedzą kiedy należy zmienić system ERP, kiedy tak naprawde obecne rozwiązanie nie jest wystarzające. Podczas pierwszych miesięcyy wdrożenia i startu, system posiada wiele cech których szukaliśmy dla naszej firmy, wydają się najbardziej istotne w momencie wdrożenia, strach na zmianę może stać się paraliżujący z upływem czasu. Przedstawiamy pięć różnych symptomów, ostrzegających organizację o konieczności zmiany w rozwiązaniach ERP.

1 Brak aktualizacji
Rozwiązania ERP, jak każde inne rozwiązanie technologiczne, mogą zostać sklasyfikowane jako przestarzałe. Może to być albo z powodu rozwiązania osiągającego swój koniec życia (EOL(end of life)), lub z powodu braku aktualizacji od dostawcy, aby utrzymać system  i aktualizować do obowiązującego prawa. W przypadku nowszych wersji oferujących lepsze rozwiązania i funkcje, od których oczekuje się dłuższej użyteczności i żywotności, może nadejść czas na zmiany.

2 Niezdolność do uzyskania wszystkich funkcji na pokładzie – nieefektywność procesu
Rozwiązania ERP muszą spełniać ważne wymagania procesowe. Skutecznie oznacza to, że wszystko, co musi działać jako część procesu, musi być zawarte w rozwiązaniu. Jeśli część procesu jest obsługiwana przez ERP, podczas gdy inna powiązana funkcja jest nadal obsługiwana ręcznie, to jest najwyższy czas, aby przejść do rozwiązania, które obsługuje każdy aspekt płynnie.

3 Zgodność z chmurą
Niewłaściwa ocena potrzeb i przyszłych potrzeb mogła doprowadzić do wyboru rozwiązań ERP, które nie były kompatybilne z chmurą. Korzyści przewyższają inne czynniki i z pewnością zasługuje na wybór rozwiązania, które pozwoli na łatwą integrację operacji w chmurze w przyszłości.

4 Brak zgodności z nowymi przepisami
Organizacja, która zajmuje się danymi osób z UE, bezpośrednio lub bezpośrednio, z ERP, który został zaprojektowany przed erą regulacji, z niewielkim lub żadnym zgodności, potrzebuje aktualizacji lub zmiany do rozwiązania w pełni zgodne.

5 Krzywdzące dolne linie budżetowe
Rozwiązanie ERP, które coraz częściej pojawia się jako czarna dziura dla budżetów, jest znakiem natychmiastowej zmiany. Jednym z głównych celów rozwiązania ERP jest współczynnik redukcji kosztów. Rozwiązanie, które piętrzy się na wydatkach poprzez koszty wsparcia i koszty aktualizacji musi być szybko zmieniony na lepsze ROI i marże zysku.