4 sposoby do zastosowania blockchain w systemie ERP? Czy może zmniejszyć ryzyko związanego z bezpieczeństwem oraz zapewnienie większej widoczności i kontroli dla zainteresowanych stron? 

 

Enterprise Resource Planning (ERP) to w zasadzie ujednolicona platforma, która pozwala pracownikom, sprzedawcom, dostawcom i innym zainteresowanym, być po tej samej stronie podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Choć termin ten dopiero niedawno zyskał tyle uwagi w przestrzeni technologicznej, jego historia sięga roku 1940. Od tego czasu, system ERP ewoluował, powstały nowe wymagania biznesowe i zaawansowane technologie. Systemy ERP stają się ważnym ekosystemem dla  każdej organizacji. Dzisiaj, systemy ERP są połączone z różnymi nowymi, zaawansowanymi technologiami. Takimi jak AI i IoT, aby przejść na ich poziom zaawansowania i  zyskać korzyści dla firm w zakresie efektywności, kontroli i produktywności.  Bez wątpienia, posiadając taki system firma na pewno stanie się dużą konkurencja na rynku w swojej branży.

Połączenie systemu ERP z AI ? co z tego wyjdzie?

Kiedy połączymy system ERP z AI, firma otrzyma platformę, która jest inteligentna i jest w stanie  nauczyć się wielu sytuacji. Wykonywać je automatycznie i samodzielnie bez ingerencji człowieka.  A kiedy systemy ERP są połączone z IoT, otwiera nam to nową falę możliwości. Dla firm aby zebrać więcej istotnych danych i uzyskać wgląd w działania z zebranych danych i uzyskać pełną kontrolę nad przepływami pracy w biznesie. Innym niesamowitym połączeniem, blockchain i ERP, pomaga organizacjom uzyskać bezpieczną platformę do współpracy i realizacji przepływu pracy. Zastosowania blockchain w systemie ERP,  może przynieść nowe możliwości dla pełnej widoczności. To prawda, że firmy są krok dalej od konkurencji. Uzyskają przewagę konkurencyjną poprzez wdrożenie systemu ERP  który będzie zintegrowany z najnowocześniejszymi technologiami, ale konieczne jest, aby firmy wiedzą wszystko o tym rozwiązaniu.

Sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence, niem. Künstliche Intelligenz) – inteligencja wykazywana przez urządzenia sztuczne (w przeciwieństwie do inteligencji naturalnej). Termin ten utworzył John McCarthy. W potocznym rozumieniu jest ona często używana w kontekście „prawdziwej sztucznej inteligencji”. W informatyce i kognitywistyce oznacza także tworzenie modeli i programów symulujących choć częściowo zachowania inteligentne[1][2]. Sztuczna inteligencja jest także przedmiotem rozważań filozofii (filozofia sztucznej inteligencji) oraz przedmiotem zainteresowania nauk społecznych.

Termin „sztuczna inteligencja” utworzył John McCarthy w 1956 na konferencji w Dartmouth. Andreas Kaplan i Michael Haenlein definiują sztuczną inteligencję jako „zdolność systemu do prawidłowego interpretowania danych pochodzących z zewnętrznych źródeł, nauki na ich podstawie oraz wykorzystywania tej wiedzy, aby wykonywać określone zadania i osiągać cele poprzez elastyczne dostosowanie”[3]. Sztuczną inteligencją zajmowali się m.in Marvin Minsky, John McCarthy, Alan Turing, Edward Feigenbaum, Raj Reddy, Judea Pearl, Allen Newell, Herbert A. Simon.

UWOLNIENIE POTENCJAŁU SYSTEMÓW ERP

Zanim przejdziemy do zrozumienia, jak blockchain i ERP tworzą najlepszą parę dla Twojej firmy, spójrzmy  na funkcjonalności systemu ERP

Warto przeczytać artykuł który opisuje szerzej korzyści z wdrożenia systemu ERP

Korzyści w skrócie :

 

1. Niższe wydatki

System ERP automatyzuje procesy biznesowe, co oznacza mniej kłopotów z utrzymaniem papierkowej roboty i wydatków  związanych z większą ilością systemów.

2. Pełna personalizacja

Jednym z najbardziej niesamowite korzyści z systemu ERP jest jego zdolność do dostosowywania aplikacji, zgodnie z wymaganiami i potrzebami organizacji.

3. Kompletna obsługa klienta

Z wszystkich danych dostępnych na jednej platformie, firmy mogą lepiej służyć każdemu klientowi, który kontaktuje się z zespołem sprzedaży, w celu wyjaśnienia wątpliwości lub pozyskiwania informacji.

4. Usprawniona realizacja zadań

Blockchain może zapewnić większą widoczność i kontrolę, umożliwiając organizacjom realizację celów w zakresie wydajności i dokładności.

Blockchain, oryginalnie block chain(łańcuch bloków)(czasem też łańcuch blokowy) – architektura przechowywania informacji w sposób gwarantujący niezmienność danych historycznych; Podstawowa architektura kryptowalut przechowywania danych o transakcjach.

Jest to zdecentralizowana (bez centralnych jednostek zarządzających) i rozproszona baza danych lub rejestr transakcji lub zdarzeń, funkcjonujący jako rosnąca lista jednokierunkowa rekordów zwanych blokami, posiadającymi łącza do bloków poprzednich utworzone z użyciem funkcji kryptograficznych oraz znaczniki czasowe. Architektura przechowuje dane (np. typu księgowego: transakcje, płatności, innych zapisy księgowych) zakodowane za pomocą algorytmów kryptograficznych.

Powiązanie bloków w łańcuchu, gdzie każdy następny blok przechowuje hash z informacji z bloku poprzedniego, sprawia, że informacje w blokach są możliwe do zapisywana tylko w trakcie tworzenia bloku i niemożliwe do modyfikacji po upublicznieniu i rozpowszechnieniu bloku.

JAK ZASTOSOWANIA BLOCKCHAIN W SYSTEMIE ERP MOŻE POPRAWIĆ BEZPIECZEŃSTWO

Choć początkowe zastosowanie blockchain dotyczyło kryptowalut, z pewnością ta wyrafinowana technologia jest w stanie zaoferować wiele innych możliwości. Jedną ze spektakularnych cech blockchain jest kryptograficzna funkcja walidacji, która posiada wystarczającą moc, aby ograniczyć problemy związane z bezpieczeństwem. Dlatego też blockchain może być właściwym wyborem do walki z hakerstwem. Aby rozwiązać ten problem, ważne jest, aby znać słabe punkty, które pozwalają hakerom wejść tak szybko. Usługa oparta na chmurze, która przechowuje, zarządza i kontroluje przepływ danych centralnie w systemie ERP jest jednym z najbardziej podatnym rozwiązaniem. Hakerzy mają łatwy dostęp do danych firmy. Do zarządzania centralnym przechowywaniem danych, są  zaangażowane osoby trzecie, co znowu jest problemem. Wszystkie te problemy mogą być łatwo rozwiązane przez zastosowanie blockchain w systemie ERP!

Znaczenie funkcji kryptograficznych

Funkcja kryptograficzna blockchain jest jednym z kluczowych atutów blockchain, jak wspomniano wcześniej. Dane przechowywane w głównym kodzie blockchain mogą być przeglądane i dostępne tylko przez uprawnionych członków, którzy posiadają kod walidacyjny. Kod jest w zasadzie kombinacją kodu publicznego i prywatnego klucza, jest trudny do zhakowania. Niewątpliwie jeśli system ERP jest połączony z blockchain, każdy uczestnik próbujący uzyskać dostęp do jakichkolwiek informacji będzie musiał wprowadzić kod uwierzytelniający.  Poza tym, blockchain i ERP może dać lepszą widoczność na procesy biznesowe. Inne korzyści z integracji rozwiązań blockchain i ERP jakie możemy osiągnąć to przeprowadzenie transakcji finansowych w bezpieczny sposób.

Podsumowanie

Reasumując, systemy ERP ewoluowały i stały się bardziej zaawansowane od czasu jego pojawienia się. Większość firm już wykorzystuje rozwiązania ERP dla swoich operacji biznesowych, co oznacza, że ten trend idzie w dobrym kierunku. Firmy polegają coraz bardziej na systemach ERP, chcą iść z najnowszymi trendami ERP, które pojawiają się w przestrzeni technologicznej. W Polsce nie spotkamy się jeszcze z zintegrowaniem systemu ERP i blockchain, myślę, że musimy do tego jeszcze dojrzeć. Na chwile obecną coś co za granicą staje się powoli standardem, u nas pojawi się może za 2 lata.  Dlatego rozwiązanie to idealnie sprawdzi się w procesach związanych z płatnościami w rezultacie możemy uzyskać idealny system?