Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) odgrywają kluczową rolę w optymalizacji i usprawnianiu procesów biznesowych, a także w stymulowaniu ogólnego wzrostu firmy. Dlatego tak ważne jest, aby mieć odpowiedni plan implementacji ERP, który pozwoli na optymalne wykorzystanie i alokację zasobów. W tym artykule dowiesz się więcej o procesie implementacji ERP, dzięki czemu będziesz mógł zdecydować, która metoda jest dla Ciebie najbardziej odpowiednia. Oto 12 etapów implementacji ERP, które pomogą Ci w udanej transformacji.

Identyfikacja problemów i ustalanie celów 

System ERP oferuje kompleksowe rozwiązanie wielu problemów, z którymi firmy zmagają się na co dzień. Jednak bardzo ważne jest, aby zidentyfikować rzeczywisty cel, dla którego chcesz zaimplementować ERP w swojej firmie. Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) muszą być przeanalizowane, aby zrozumieć potrzebę implementacji ERP. Następnie konieczne jest zidentyfikowanie dokładnego problemu lub potrzeby, które Cię motywują, i podzielenie go na etapy implementacji ERP.

Definiowanie zakresu

Cele implementacji ERP mogą być różne, od wprowadzenia przejrzystości operacji, poprzez kontrolę finansową, wsparcie organicznego rozwoju, wsparcie dla procesów zakupowych, aż po wsparcie dla wspólnych procesów. Może to być również kombinacja wszystkich lub tylko niektórych z tych elementów.

Burza mózgów i ocena opcji

Około 33% kupujących ERP nie próbuje żadnych produktów przed dokonaniem zakupu, a około 22% firm ankietowanych zgłosiło, że kupiło pierwszy system, na który spojrzeli. Są to niebezpieczne statystyki, nie tylko dla tych, którzy implementują system ERP, ale także dla dostawców, ponieważ optymalne wykorzystanie systemu ERP pozostaje w sferze marzeń. Dla udanego wykorzystania systemu ERP, zarząd musi zainwestować czas w ocenę dostępnych opcji i przejąć kontrolę nad całym procesem.

Tworzenie planu implementacji ERP

Po wybraniu systemu ERP do wdrożenia w firmie, konieczne jest przydzielenie dedykowanego menedżera, ponieważ wszystkie procesy firmy będą dotknięte przez implementację ERP.

Migracja danych

Po opracowaniu planu implementacji ERP, kolejnym ważnym krokiem jest migracja danych, która zapewnia płynne przejście i gwarantuje skuteczne przyszłe korzystanie z systemu ERP.

Weryfikacja jako najważniejsza część najlepszych praktyk implementacji ERP

 Przygotowanie firmy do implementacji ERP jest rdzeniem wszystkich etapów implementacji i odgrywa kluczową rolę w procesie, czy jest to sukces, czy porażka.

Dostosowanie

System ERP, taki jak Microsoft Dynamics 365 FSCM, został zaprojektowany na podstawie znacznej ilości badań i zgodnie z potrzebami branży. W niektórych przypadkach dostosowanie może nie być konieczne, podczas gdy mogą wystąpić pewne specyficzne wymagania, które muszą być spełnione.

Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management (FSCM), wcześniej znany jako Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, to zintegrowane oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), które pomaga firmom w zarządzaniu i optymalizacji swoich operacji finansowych, łańcucha dostaw i innych kluczowych obszarów biznesowych.

Zarządzanie zmianami

Pracownicy każdej firmy są przyzwyczajeni do tego samego typu działań wykonywanych przez zdefiniowany proces w swojej codziennej rutynie i każda zmiana może nie być łatwo akceptowana, zwłaszcza gdy jest to coś tak znaczącego jak system ERP.

Transfer technologii i wiedzy

Transfer wiedzy zapewnia, że występuje mniej problemów i więcej sukcesów, zwłaszcza gdy system ERP jest implementowany po raz pierwszy w firmie lub gdy platforma jest zmieniana z jednego systemu ERP na inny.

Zarządzanie projektem i testowanie

Po ocenie wszystkich dostępnych opcji, wyborze najbardziej odpowiedniej i przeszkoleniu pracowników, rzeczywisty aspekt implementacji ERP to właściwa realizacja projektu.

Wdrożenia

Etap implementacji ERP osiąga swój najważniejszy punkt na tym etapie. Jest to moment, kiedy system ERP jest używany przez pracowników i zaczyna działać w produkcji. 

Kontrola i monitorowanie

 Po zakończeniu implementacji ERP, konieczne jest zorganizowanie stałego systemu kontroli. Służy on do regulacji i reorientacji procesu, w przypadku gdy coś nie idzie zgodnie z oczekiwaniami

Pamiętaj, że implementacja systemu ERP to nie jednorazowe wydarzenie, ale proces ciągły. Jest to coś, co firma musi stale monitorować, aby uniknąć jakichkolwiek aberracji lub awarii systemu, które mogą wpłynąć na funkcjonalność oprogramowania ERP.