Dzięki inicjatywie, która umożliwi stworzenie platformy dla przyszłego rozwoju, klienci Infor związani z branżą motoryzacyjną łatwiej sprostają stojącym przed nimi wyzwaniom i lepiej dostosują się do zakłóceń rynkowych.

Warszawa, styczeń 2022 roku – Infor, specjalizujący się w rozwiązaniach chmurowych dla przemysłu poinformował, że wspiera inicjatywę Amazon Web Services (AWS), AWS for Automotive. Ma to na celu pomoc klientom Infor związanym z branżą motoryzacyjną w sprostaniu najważniejszym wyzwaniom.

To, między innymi, budowa sprawniejszych i elastyczniejszych łańcuchów dostaw, pozyskiwanie i zatrzymywanie największych talentów, utrzymanie wysokiego poziomu rentowności mimo znacznych zakłóceń rynkowych, rozwijanie działań związanych z bezpieczeństwem i zrównoważonym rozwojem, a także stworzenie platformy dla przyszłego wzrostu. Współpraca ta dowodzi, że Infor kładzie nacisk na branżę motoryzacyjną i dostarczanie klientom godnych zaufania usług chmurowych za pośrednictwem AWS.

AWS for Automotive obejmuje usługi i rozwiązania oferowane przez platformę AWS oraz związanych z nią partnerów, opracowane pod kątem potrzeb klientów z branży motoryzacyjnej. Dzięki tej inicjatywie wybór odpowiednich narzędzi i partnerów do zadań o najwyższym priorytecie w przemyśle samochodowym stanie się łatwiejszy w każdym obszarze – od pojazdów definiowanych programowo i usieciowionej mobilności po produkcję i łańcuch dostaw.

Klientom, którzy chcieliby skorzystać z odpowiedniego wsparcia by przyspieszyć wdrażanie danego rozwiązania, AWS for Automotive wskazuje dedykowanych specjalistów AWS z branży motoryzacyjnej, zespoły AWS Professional Services oraz wiodących partnerów AWS w każdym z obszarów związanych z wdrażanym rozwiązaniem. 

Infor posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie we współpracy z najbardziej znanymi światowymi firmami motoryzacyjnymi. Infor CloudSuite Automotive to wiodące rozwiązanie w dziedzinie w pełni funkcjonalnych usług opartych na chmurze, przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej.

Oferuje ono zintegrowane funkcje finansowe dostosowane do konkretnych parametrów branży, w tym dotyczące producentów oryginalnego wyposażenia (OEM, original equipment manufacturers), dostawców na różnych poziomach oraz producentów pojazdów specjalnego przeznaczenia. Innowacyjne technologie chmurowe Infor zaprojektowano do współpracy z AWS, aby wzmocnić zdolność firm do elastycznej adaptacji i utrzymania przewagi nad konkurencyjnymi środowiskami biznesowymi. 

– „W AWS i Infor w równym stopniu zależy nam, by wszelka działalność związana z motoryzacją skupiała się na naszych klientach – podkreśla Scott Kamieneski, dyrektor generalny Infor w sektorze motoryzacyjnym”. – „Pasmo zakłóceń doprowadziło do niedawnych zmian rynkowych, co postawiło całą branżę – od producentów OEM po dostawców – przed koniecznością spełnienia większych wymagań.

Branża musi szybciej wdrażać strategie cyfrowe. Powinna robić to sprawniej i wyciągać wnioski, opierając się na bardziej przejrzystej analizie danych. Współpracując z AWS, Infor dostarcza najwyższej klasy rozwiązania dla branży motoryzacyjnej, które zwiększają produktywność i pomagają osiągać lepsze wyniki”.  

W celu zapewnienia funkcjonalności dostosowanej do wymagań branży, platformę aplikacji dla przedsiębiorstw Infor OS oraz zaprojektowane specjalnie dla przemysłu samochodowego oprogramowanie Infor CloudSuite Automotive oparto na usługach infrastrukturalnych AWS.

Eliminuje to konieczność drobiazgowego dopasowywania rozwiązań do konkretnych zadań bądź przeprowadzania integracji. W ramach Infor CloudSuite Automotive organizacje korzystać mogą z automatycznych aktualizacji, które pozwalają na wykorzystanie najnowszych osiągnięć Infor wspierających wydajność biznesową. Dzięki Infor CloudSuite Automotive firmy mogą trafniej odpowiadać na potrzeby swoich klientów, utrzymywać wydajność pracowników i dostarczać na rynek innowacyjne produkty – zanim zrobi to konkurencja.