Wdrożenie systemu ERP jest jak budowanie domu. Potrzebuje on struktury i wsparcia. Konieczne jest, aby najpierw opracować plan lub projekt, który zapewni stabilność fundamentu i sprawny przebieg budowy. Cały projekt musi być dobrze zarządzany, aby zapewnić terminową realizację projektu i jego budżet. myERP działa jako filar, który utrzymuje całą strukturę razem. Jeśli te kroki zostaną podjęte, wymagane będzie minimalne utrzymanie po zakończeniu realizacji.

JAK PRZYGOTOWAĆ BUDŻET ?

Należy przeprowadzić analizę potrzeb. Przeprowadzamy PIERWSZĄ ANALIZĘ POTRZEB, która pozwala nam na rzeczywiste zaprojektowanie systemu, który pracuje dla Państwa poprzez ocenę Państwa potrzeb, procesów i bieżącego wykorzystania oprogramowania i technologii zarządzania.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ANALIZY?

Współpracujemy z Państwem, aby zapewnić, że rozwiązanie w zakresie oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem jest zaprojektowane w sposób, który zapewni maksymalną wartość dodaną Państwa unikalnym przedsiębiorstwom.

Zidentyfikuj możliwości oszczędzania kosztów. myERP wykorzystuje sprawdzone metodyki zarządzania projektami w naszych projektach wdrożeniowych. Nasze usługi są starannie zaprojektowane, aby pomóc Państwu zoptymalizować infrastrukturę, zidentyfikować możliwości oszczędzania kosztów i pomóc w podejmowaniu decyzji.

Aplikacje zostaną zainstalowane, skonfigurowane, zmigrowane, dostosowane i przygotowane do budowy zgodnie z założeniami projektu. Wielokrotnie funkcjonalność oprogramowania stanowi tylko część rozwiązania. Często jedna lub dwie dodatkowe funkcje lub niewielkie zmiany w sposobie działania oprogramowania mogą zapewnić 100% dopasowanie do Ciebie i Twojej firmy.

Cele i zadania projektu.

Po ustaleniu warunków ramowych, planowaniu strategicznym i zaprojektowaniu rozwiązania, tworzy się układ projektu wraz z docelowymi kamieniami milowymi, punktami odniesienia i celami, które mają być osiągnięte podczas pomyślnej realizacji.

Zapoznaj się z oprogramowaniem. Szkolenie jest jedną z najważniejszych części każdego projektu. System zarządzania przedsiębiorstwem i informacje w nim zawarte są przydatne dla Twojej organizacji tylko wtedy, gdy członkowie Twojego zespołu są w stanie wykorzystać wszystkie aspekty rozwiązania do maksimum swoich możliwości.

Oferujemy szkolenia dla administratorów systemów i użytkowników końcowych w zakresie wdrażanego przez nas rozwiązania do zarządzania biznesem. To gwarantuje, że Twój zespół jest w stanie wykonywać swoje codzienne obowiązki, a kierownictwo jest w stanie uzyskać cenne informacje, które są potrzebne do analizy danych firmy i podejmowania świadomych decyzji.

Współpracujemy z wieloma firmami z Polski które zapewniają wsparcie najlepszych konsultantów w swoich systemach. Jesteśmy w stanie dopasować konsultantów do Państwa potrzeb lub też zaproponować lepszy wybór dostawcy czy systemu. Zgrany i dobry team podczas wdrożenie systemu ERP jest kluczowym elementem projektu.

Aby zapewnić, że Państwa personel jest zawsze w pełni przeszkolony, myERP oferuje regularnie zaplanowane szkolenia online lub w siedzibie Państwa firmy zapewniając trenera z danego systemu.

Pomóżcie Państwo swojemu zespołowi. Nasz zespół opiekuńczy składa się z najlepszych konsultantów z kraju, którzy  są gotowi do szybkiej, dokładnej i inteligentnej pomocy. Czy potrzebujesz odpowiedzi na pytanie „Jak mogę…?”, czy masz krytyczny błąd, problemy z obecnym partnerem wdrażającym, czy masz kompletną katastrofę danych… możemy Ci pomóc.

Zasoby

Skuteczne zarządzanie i koordynacja projektu to kluczowy element zapewnienia sukcesu. Twój projekt jest przydzielany do zespołu, a zasoby w tym zespole zapewnią większość usług potrzebnych do pomocy w realizacji projektu. Zespół przydzielony do Twojego projektu, będzie koordynował główne działania i spotkania, które są niezbędne w trakcie realizacji projektu.

Chcesz dowiedzieć się wiecej?  Zachęcamy do kontaktu.