Wdrożenie systemu ERP dla branży dystrybucyjnej i handlu dedykowane jest podnoszeniu efektywności w przedsiębiorstwach z sektora B2B. Optymalizacja działań w firmie jest szerokim hasłem, na które składa się szereg usprawnień zapewniających lepszą, szybszą i skuteczniejszą realizację zadań i organizację pracy. Przygotowaliśmy przegląd 7 najważniejszych efektów, które udało się osiągnąć w przedsiębiorstwach współpracujących z Sente, dzięki wdrożeniu systemu ERP dla dystrybucji.

 

Szybszy proces kompletacji

Ze względu na wielkość zamówienia przygotowanie go do wysyłki może zająć nawet kilka dni. Wdrożenie systemu ERP dla branży dystrbucyjnej z elementami WMS wspiera pełne optymalizowanie procesów magazynowych. Dzięki czemu możliwe jest usprawnienie przyjęć i wydań towarów. Szybsze lokalizowanie konkretnych pozycji, efektywniejsze zarządzanie ich rozmieszczeniem, a tym samym znaczące przyspieszenie procesu kompletacji. Jeden z naszych klientów, firma Lobos, sześciokrotnie skróciła czas kompletowania zamówień. Było to możliwe dzięki automatyzacji większości zadań magazynowych. To z kolei pozwoliło na takie usprawnienie pracy, że proces kompletacji został znacząco skrócony. Bez konieczności pracy w trybie zmianowym, czy zatrudniania nowych pracowników.

 

Analizy i raporty zawsze pod kontrolą

Raportowanie oraz możliwość prowadzenia złożonych analiz biznesowych to podstawa efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Właściwe monitorowanie sytuacji organizacji pozwala szybko reagować na kwestie, które wymagają interwencji. Rozwiązanie którym jest wdrożenei systemu ERP dla branży dystrybucyjnej umożliwia szybkie, skuteczne i intuicyjne tworzenie wielowymiarowych analiz i zaawansowanego raportowania. Właściwa konfiguracja obszaru, odpowiadającego za controlling umożliwia łatwe zestawianie i analizowanie wszystkich danych. Zarząd firmy ma wówczas dostęp do bieżących i kompletnych informacji na temat kondycji całego przedsiębiorstwa. Wdrożenie w firmie jednego z naszych klientów sprawiło, iż możliwe stało się stosowanie raportów, które kierownikowi magazynu dostarczają bieżących informacji na temat wydajności pracy każdego z pracowników, a także ogólnej efektywności pracy w magazynie.

 Zwinne zarządzanie pracą

Częścią  wdrożenia systemu ERP dla branży dystrybucyjnej, odpowiadającą za przepływ pracy i informacji oraz zarządzanie nimi jest Workflow. Umożliwia zebranie w jednym miejscu całej dokumentacji na temat procesów i zadań oraz procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Dzięki temu w łatwy sposób z jednego miejsca można nie tylko optymalizować i analizować procesy, zadania, ale także nimi zarządzać. Wdrożenie systemu ERP dla branży dystrybucyjnej w firmie Osadkowski-Cebulski umożliwiło przeniesienie dokumentacji związanej z procesem sprzedaży, obsługą klientów i dostawców do systemu, co pozwoliło na ograniczenie papierowego obiegu dokumentów do niezbędnego minimum.

 Realizacja zamówień? Bezobsługowa!

Zautomatyzowanie procesu obsługi zamówień pozwala nie tylko przyspieszyć ich realizację, ale także zaoszczędzić czas. Automaty obsługi transakcji są dostosowane do specyfiki branży dystrybucyjnej, dzięki czemu umożliwiają realizację aż do 95% zleceń bez ingerencji pracownika. Rozwiązanie całościowo monitoruje, weryfikuje możliwość ich przygotowania, następnie zleca ich kompletację, delegując do rozpatrzenia przez pracowników jedynie te wyjątkowo nietypowe. Dzięki temu firmie Rotopino po wdrożeniu udało się osiągnąć bezobsługową realizację zleceń na poziomie 75%.

 Więcej sprzedaży w modelu dropshipping

Model dropshipping, który polega na przeniesieniu procesu wysyłki towarów na dostawcę. Model ten wiąże się z dużymi oszczędnościami (czasu pracowników, miejsca w magazynie itp.), a także istotnym przyspieszeniem realizacji zamówień. Wdrożenie systemu ERP dla branży dystrybucyjnej w firmie Rotopino pozwoliło zwiększyć liczbę zamówień realizowanych przed dropshipping dwukrotnie.

Dropshipping – model logistyczny wykorzystywany w sprzedaży przez internet polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę. Rola sklepu internetowego w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania zamówień i przesyłania ich do dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do klienta.

 Efektywny magazyn

Przejrzyste rozmieszczenie produktów oraz dobra organizacja to podstawa dobrze funkcjonującego magazynu. Rozwiązania informatyczne wspierają przedsiębiorstwo w podnoszeniu efektywności realizacji zadań w tym obszarze optymalizując wykorzystanie powierzchni, poprzez rozlokowanie produktów zgodnie z najbardziej efektywnymi – dla danego magazynu – regułami. Właściwe rozlokowanie umożliwia łatwy dostęp do wszystkich szybkorotujących w danym okresie towarów oraz lepsze wykorzystanie całej przestrzeni. Wdrożenie systemu ERP dla branży dystrybucyjnej z elementami WMS pozwoliło na zamienić kilka mniejszych magazynów oddziałowych na jeden magazyn centralny w firmie Lobos.

 Realny wzrost przychodów

Poprawa efektywności naturalnie powinna wiązać się z wieloma korzyściami dla organizacji, a więc między innymi, być powodem wzrostu przychodów. Na ich przyrost wpływa na przykład podniesienie wydajności pracy magazynu, która z kolei przekłada się na realną możliwość realizacji większej liczby zleceń bez konieczności zatrudniania nowych pracowników. Dzięki wdrożeniu systemu ERP w firmie jednego z naszych klientów, firmie Novoterm, udało się osiągnąć 42% dynamikę wzrostu przychodów. Rok po wdrożeniu, dzięki pełnej optymalizacji gospodarki magazynowej. Przedsiębiorstwo jest w stanie obsłużyć o ⅓ zamówień więcej niż przed wdrożeniem bez powiększania zespołu.

 

 

Podsumowanie

Wdrożenie systemu ERP dla branży dystrybucyjnej i handlu jest dopasowany do specyficznych potrzeb firm z tej branży. Zapewnienie nieustannej dostępności towarów, ciągłości dostaw, a także obecność online to tylko niektóre z dotyczących ich wyzwań. Rozwiązanie ERP pomoże sobie z nimi poradzić optymalizując pracę w organizacji i znacząco podnosząc jej efektywność.

Wizytówka firmy                                                                                                                                                                      Strona firmy