Dowiedz się więcej o tym, jak ważne są dziś systemy POS i jak możesz je wykorzystać w swojej firmie.
Systemy POS z biegiem czasu bardzo się zmieniły. W dobie cyfryzacji nabrały one szczególnego znaczenia. Z tego powodu w dalszej części chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej systemom POS, omawiając między innymi zalety i wady, a także możliwe funkcje i obszary zastosowań. Zostanie również udzielona odpowiedź na pytanie o koszty. Najpierw jednak musimy zdefiniować, czym jest system POS.

System POS – co to jest?

Trzy litery „POS” są używane jako skrót od „Point-of-Sale”. W niektórych przypadkach oznaczają one również „Point-of-Service”. Pierwotnie POS był po prostu miejscem, w którym znajdowała się kasa fiskalna wewnątrz sklepu. Dziś projektują to systemy POS. Nowoczesne kasy fiskalne mogą obsługiwać znacznie więcej niż tylko proces płatności; chociaż nadal jest to rdzeń systemu POS. Na przestrzeni lat systemy POS coraz częściej stają się ważnym węzłem w firmach (por. oracle.com, 22.07.2022). Nie tylko po to, aby nadal spełniać wysokie oczekiwania klientów w naszej epoce cyfrowej.

Point-of-Service 

W ogólnym użyciu językowym nie można dokonać ostrego rozróżnienia w znaczeniu point-of-sale i point-of-service. Zasadniczo jednak systemy point-of-sale obsługują proces sprzedaży, podczas gdy systemy point-of-service obejmują cały proces od zamówienia, poprzez przetwarzanie, aż do rozliczenia lub paragonu. Termin „system point-of-service” jest również najczęściej stosowany w firmach usługowych lub w gastronomii.

Korzyści z systemu POS

Zastosowanie systemu point-of-service lub point-of-sale może przynieść wiele korzyści firmom z branży handlowej lub gastronomicznej. Systemy POS umożliwiają firmom kompleksową obsługę dużej liczby klientów lub gości w tym samym czasie i zapewniają im nowoczesne doświadczenie użytkownika (UX).
Do kluczowych korzyści wynikających z zastosowania systemu POS należą:
 • Spersonalizowane doświadczenia gości,
 • Widok 360° na gości i klientów,
 • Tworzenie i prowadzenie analityki dla ofert dochodowych, zwiększanie marży,
 • Unikanie strat dzięki programowym ostrzeżeniom o anomaliach; oraz zabezpieczenie danych klientów.
 • Dzięki zastosowaniu w pełni zintegrowanego rozwiązania z chmury, firmy mogą również zaoferować swoim klientom i gościom możliwość płacenia za pomocą urządzeń mobilnych; takich jak tablety (por. oracle.com, 22.07.2022).

Oprogramowanie POS i ich wady

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o możliwościach, jakie daje oprogramowanie POS? W każdym przypadku przeważają nad potencjalnymi wadami. Niemniej jednak firmy powinny zawsze pamiętać, że wprowadzeniu (nowego) oprogramowania zawsze towarzyszy odpowiedni wysiłek.
Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy trzeba również zakupić i skonfigurować sprzęt komputerowy. W przypadku aktualizacji należy również przeszkolić pracowników w zakresie nowego interfejsu. Wreszcie, czynnik kosztów może być również znaczący, a zakup (nowego) systemu POS może stanowić znaczną inwestycję.

Funkcje systemu POS

Liczne systemy POS dostępne na rynku można poprzez dodatkowe komponenty rozbudować do w pełni kompleksowych systemów POS. Obejmują one zazwyczaj funkcje z następujących obszarów:
 • Proces zamawiania,
 • Procesy pracy specyficzne dla klienta, które wykraczają poza sam proces zamawiania (np. rezerwacja stolików w restauracjach),
 • Realizacja zamówienia (np. wydruk potwierdzenia pracy),
 • Przyjmowanie i
 • Wdrożenie zasad dostępu do danych i weryfikowalności dokumentów cyfrowych (GDPdU). 
 • Kompleksowe systemy POS są więc w dzisiejszych czasach integralną częścią każdego nowoczesnego biznesu gastronomicznego.

Oprogramowanie i integracje

Oprogramowanie biznesowe, takie jak system POS, może rozwinąć swój pełny potencjał tylko wtedy, gdy można je również zintegrować w możliwie pełny i bezproblemowy sposób z istniejącą infrastrukturą IT przedsiębiorstwa. Centralną rolę odgrywa tu połączenie z własnym systemem ERP jako rdzeniem infrastruktury IT. Połączenie z systemem CRM, w którym przechowywane są wszystkie ważne dane o klientach, może również pomóc w stworzeniu pełniejszego obrazu własnych klientów, sprostaniu ich wymaganiom i dostarczeniu im spersonalizowanych, dostosowanych do ich potrzeb ofert. 

Koszt systemu POS 

Koszt systemu POS zależy od różnych czynników i dlatego może się znacznie różnić w zależności od firmy. Co do zasady, im wyższe wymagania systemu POS, tym wyższe koszty. Mimo to, zakup jest warty uwagi. Nie bez znaczenia jest fakt, że wprowadzenie systemu POS powinno zmniejszyć koszty i zwiększyć marże.

Różne modele licencjonowania 

Koszty systemu POS i moment ich poniesienia zależą również w dużej mierze od danego modelu licencjonowania. Większość systemów POS jest udostępniana klientom na zasadzie abonamentu lub jako licencja dla pojedynczego użytkownika. Skala cenowa zależy od dostawcy i może być ustalona w zależności od wielkości restauracji lub liczby modułów. Koszty obejmują również utrzymanie i serwisowanie często opartych na chmurze rozwiązań.

Bezpłatny POS 

Niektórzy dostawcy oferują swoim klientom również darmowe rozwiązania POS. Jednak zakres funkcji jest zwykle ograniczony w porównaniu z płatnymi alternatywami. Tak więc od odpowiednich wymagań przedsiębiorstwa zależy, czy zastosowanie darmowej alternatywy wchodzi w grę. Ponadto firmy powinny pamiętać, że niektóre rozwiązania POS są również związane ze sprzętem danego dostawcy, a zatem oba muszą być zakupione razem.