Raport: 69% przedsiębiorstw z branży handlowo-dystrybucyjnej planuje wdrożenie rozwiązań z zakresu transformacji cyfrowej w ciągu najbliższych 2 lat.

69% przedsiębiorców z branży handlu B2B ma zamiar wdrożyć rozwiązania z zakresu transformacji cyfrowej w przeciągu najbliższych dwóch lat. Z tego, aż 42% ma takie plany już w kontekście kolejnych 12 miesięcy. To wyniki badania Stopień wdrożenia cyfrowej transformacji w polskich firmach B2B przeprowadzonego przez Sente we współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu oraz Polskim Instytutem Rozwoju Biznesu, które zostało zrealizowane w gronie 100 firm.

Jak wygląda stopień wdrożenia cyfrowej transformacji w polskich firmach handlowych?

Badanie stało się dla ankietowanych okazją do dokonania autodiagnozy stopnia cyfryzacji swoich firm. W skali od 1 do 5 najmniej wskazań uzyskały odpowiedzi skrajne. Jedynie 5% badanych twierdzi, że nie ma w swojej firmie wdrożonych żadnych rozwiązań z zakresu cyfryzacji. 7% przedsiębiorców deklaruje natomiast pełną cyfryzację całego przedsiębiorstwa. Większość badanych, bo aż 88%, jest w procesie cyfryzacji i swój aktualny poziom określa między 2 a 4 stopniem zaawansowania.

Fokus na sprzedaż

Zgodnie z badaniem, głównym obszarem, którego cyfryzacja planowana jest w najbliższym czasie, jest sprzedaż. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 35% badanych. Na drugim miejscu znajduje się magazyn i logistyka zamówień – zmiany w tym obszarze planuje aż 29% firm. Szczególną uwagę zwraca jednak fakt, że aż 1⁄4 badanych deklarowała brak wiedzy na temat tego, jakich konkretnie obszarów będą dotyczyły zmiany.

Blokery w procesie transformacji

Wybór konkretnych procesów do cyfryzacji to nie jedyne wyzwanie. Działania w tym obszarze blokują liczne obawy. Wśród nich 57% badanych wskazuje, że największą przeszkodą we wdrażaniu rozwiązań z zakresu transformacji cyfrowej są za wysokie koszty. Brak czasu jest natomiast barierą dla 48% ankietowanych.

Koszty, czas i integracja blokują wdrażanie rozwiązań IT

Jako elementy, które blokują wdrażanie rozwiązań IT, przedsiębiorcy wskazali zbyt wysoką cenę (takiej odpowiedzi udzieliło 57% badanych), trudność integracji rozwiązań (42%), zbyt długi czas wdrożenia (37%) oraz brak możliwości dopasowania do indywidualnych potrzeb (36%).

Przedstawiciele polskiego rynku handlu B2B deklarują, że wdrożenie rozwiązań z zakresu transformacji cyfrowej jest jednym z kluczowych elementów ich strategii rozwoju na najbliższe lata. Potrzeba wdrażania zmian w tym obszarze jest wyraźna i pilna, mimo to budzi wiele wątpliwości oraz obaw.

Badanie zrealizowano na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku na próbie 100 osób z polskich firm handlowo-dystrybucyjnych. Zostało ono przeprowadzone metodą łączoną CAWI (ankietowe badanie online) oraz CATI.