Z wszystkich badań, które zostały wykonane do tej pory, Twoja motywacja do znalezienia idealnego ERP może być trudna. Przy podejmowaniu decyzji, w które oprogramowanie ERP zainwestować dla całej firmy, zaufanie jest kluczowe. Czy jesteś w pełni świadomy różnicy między SAP i Oracle?

Postaramy się porównać dwa systemy, SAP z Oracle: dwa z powszechnie badanych i używanych pakietów oprogramowania ERP o dużej nazwie. Oto spojrzenie na oba te najwyższej klasy rozwiązania ERP:

 

Zalety i wady

 

Księgowość

Zarówno system SAP ERP, jak i system Oracle ERP mają niesamowite możliwości zarządzania finansami. Cechy takie jak zobowiązania, należności i zarządzanie środkami trwałymi wiążą się z doskonałym wynikiem. Jednakże, oprogramowanie Oracle udaje się wygrać w tej kategorii z kilku powodów.

Ten sprzedawca zdobywa nieco lepsze wyniki w zarządzaniu ryzykiem niż SAP. Oracle zapewnia lepsze zarządzanie finansami i niezawodność raportowania oraz powiązanie z wymaganiami GRC. Oracle szczyci się rozwiązaniami do zarządzania ryzykiem, które pomagają egzekwować zgodność w całym przedsiębiorstwie i automatyzują niektóre formy zgodności w różnych branżach. Narzędzia te pomagają zapobiegać takim zjawiskom,

jak wyciek gotówki i zapewniają taki poziom egzekwowania polityki, który pomaga firmom czuć się pewnie co do ryzyka, z jakim się stykają. Narzędzia SAP do zarządzania ryzykiem są jednak nadal dobre i mogą pomóc firmie w identyfikacji i lepszym zrozumieniu czynników ryzyka.

Moduły Oracle ERP zapewniają narzędzia oparte na wspólnych procesach. Istnieje „Asset Management to Retirement”, obejmujący pełny cykl życia aktywów, od nabycia do amortyzacji i ewentualnego zbycia. Istnieje również „Transakcja do pozycji gotówkowej”, ponownie, przyjmując podejście punktu sprzedaży i integrując go z długoterminowych danych finansowych.

 

Budżetowanie

System ERP Oracle osiąga znacznie wyższe wyniki w budżetowaniu. Oprogramowanie SAP posiada stosunkowo podstawowe możliwości budżetowania – zawierające umiejętności zarządzania i wykonywania ogólnego planowania. Oracle natomiast może pochwalić się specjalistycznym narzędziem o nazwie „Asset Lifecycle Management”. Umożliwia ono pełną realizację potencjału finansowego sprzętu i innych obiektów. Otrzymują Państwo również szereg funkcji, które obsługują typowe potrzeby budżetowe każdego przedsiębiorstwa.

Ceny

Również tutaj Oracle dokonuje outsourcingu podstawowych funkcji SAP. SAP wykona tę pracę, ale zaawansowane narzędzia cenowe firmy Oracle mogą zrobić całą różnicę dla Twojej firmy. Oracle może zmienić ceny bazowe, aby dopasować je do segmentu rynku, waluty, kursu wymiany walut i innych czynników. Może także zarządzać marżami zysku, rabatami i upustami, korzystając z ustalonych wytycznych.

HR

Oracle to dobry wybór dla zarządzania zasobami ludzkimi, ale SAP idzie tu o krok dalej. SAP zarządza mnóstwem funkcji HR i umożliwia użytkownikom dostęp do krytycznych informacji o nich wszystkich w jednym miejscu. Pracownicy korzystają również z wyznaczonego portalu, dzięki czemu mogą aktualizować swoje własne informacje w razie potrzeby. Oprogramowanie SAP ERP pomaga również w kwestiach takich jak listy płac i oferuje funkcję e-rekrutacji, dzięki której firmy wiedzą, jak radzą sobie z zatrzymywaniem pracowników i walką z rotacją.

Chociaż może nie tak solidne, Oracle ma wielkie możliwości raportowania z wizualnych reprezentacji pozwalających na szybką komunikację. Może to być szczególnie ważne dla Twojej firmy, jeśli chcesz podejmować więcej decyzji kadrowych w oparciu o dane. Łatwe do wizualizacji dane mogą pomóc w uchwyceniu ogólnych trendów, pozwalając szybko zobaczyć historię firmy i prognozowaną przyszłość.

CRM

Zarówno Oracle, jak i SAP posiadają dobre oprogramowanie CRM, ale systemy te mają mocne i słabe strony w różnych obszarach. Oracle radzi sobie dobrze we wszystkich dziedzinach, ale nie jest doskonały w żadnej z nich. SAP ma kilka naprawdę wybitnych funkcji, ale także kilka, które są po prostu zadowalające.

Na przykład Oracle ma dobre wsparcie marketingowe, które zapewnia możliwość zarządzania kampaniami na jednej platformie. SAP tylko w tym przypadku jest w porządku, zapewniając wielofunkcyjne procesy związane z finansami, zaopatrzeniem i marketingiem. Można planować kampanie i budżety, ale nadal nie jest to tak dobre jak konfiguracja Oracle.

Oracle ERP ma również dobre zarządzanie kontami klientów, ale SAP wyróżnia się w tej dziedzinie. System SAP obejmuje wszystkie aspekty dotyczące klienta.

Dzięki temu rozwiązaniu można zapoznać się z historią klientów, co pozwala na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów związanych z tworzeniem nowych klientów. Jest także zintegrowany z działem marketingu, sprzedaży i finansów, dzięki czemu można uzyskać pełny wgląd w historię klientów. Im więcej wiesz o swoich klientach, tym łatwiej jest wprowadzać je na rynek w kontekście i stosować mądrzejsze strategie sprzedaży.

Oba rozwiązania w zakresie zarządzania sprzedażą i zamówieniami otrzymują od nas dobrą ocenę. SAP rzuca szeroką sieć i spełnia potrzeby dystrybutorów każdej wielkości, we wszystkich segmentach przemysłu i we wszystkich kanałach sprzedaży. Mocną stroną Oracle są jego możliwości w zakresie sprawozdawczości i danych.

Zarządzanie łańcuchem dostaw(MRP)

Dobry CRM jest ważny dla utrzymania zadowolonych klientów, podobnie jak efektywny łańcuch dostaw. Widzimy, że oba systemy ERP mają porównywalne oprogramowanie SCM, ale ponownie, są silne w różnych obszarach. Chociaż aplikacje technicznie punktują tak samo, będziesz chciał się upewnić, że funkcje wybranego systemu ERP są zgodne z potrzebami Twojej firmy.

Zarządzanie dystrybucją, które dostarcza informacji o rentowności magazynu i zarządza innymi zadaniami dystrybucyjnymi, jest dobre w obu systemach ERP. Funkcja Przetwarzania Zamówień Zakupowych w każdym rozwiązaniu jest również równie zdolna.

SAP korzysta z ich „zamówić, aby zapłacić” moduł, aby pomóc firmom zarządzać zakupami i egzekwować wybory dostawców, patrząc na ich wzorców zamówień, aby kierować przyszłe decyzje. Zamówienie na gotówkę” pomaga zarządzać ofertami i innymi aspektami umów z dostawcami, jak również patrząc na dostawy.

Oracle zawiera narzędzie do zarządzania procesem „Supplier Invoice to Payment” (faktura od dostawcy do płatności), służące do zarządzania relacjami z dostawcami. Zawiera takie narzędzia jak rejestracja dostawców, tworzenie umów i płatności za faktury, aby ułatwić firmie zakup tego, co jest potrzebne do jej funkcjonowania. Narzędzia Oracle „chmura czasu i pracy” oraz „chmura outsourcingu” zapewniają przejrzystość dla tego rodzaju śledzenia.

Aplikacje zaczynają się różnić kalibrem dzięki systemowi zarządzania zdarzeniami i zaawansowanemu planowaniu (APS). SAP ma lepsze zarządzanie zdarzeniami, zapewniając lepszy wgląd i widoczność łańcucha dostaw. Oracle ma jednak lepszy system APS, który pozwala na lepsze śledzenie kosztów i bardziej efektywną alokację zasobów.

Zarządzanie zapasami

W powiązaniu z SCM, zarządzanie zapasami jest kluczowym elementem utrzymania silnego magazynu i całego łańcucha dostaw. I choć oba rozwiązania ERP oferują niezwykle solidne zarządzanie zapasami, są one na tyle różne, że zasługują na nagłówek.

Co sprawia, że wiele z dzisiejszego zarządzania zapasami tak przydatne jest wdrożenie chmury. Systemy ERP oparte na chmurze pozwalają na widoczność w czasie rzeczywistym wszystkich danych w całej firmie.

Zarówno dla Oracle, jak i SAP w zakresie zarządzania zapasami, oznacza to bardziej aktualne poziomy zapasów i lepsze zrozumienie sposobu poruszania się produktów. Wszystko to składa się na bardziej efektywny łańcuch dostaw, co ostatecznie oznacza szczęśliwszych klientów. Firma SAP podkreśla, że zarządzanie zapasami pomaga zapobiegać brakom w zapasach, a firma Oracle kładzie nacisk na zwiększenie wydajności.

I choć zarówno firma SAP, jak i Oracle oferują wdrożenie w chmurze, tylko ta druga oferuje rozwiązanie na miejscu. Tak więc nawet jeśli rząd Stanów Zjednoczonych pokłada wiarę w chmurze, wiele branż nadal nie będzie korzystać z produktów opartych na chmurze ze względu na zgodność z przepisami. To oczywiście staje się głównym czynnikiem przy wyborze oprogramowania.

 

Kto wygra?

Kompleksowe narzędzia ERP  mają pomóc firmom wyciąć dwuznaczności i prowadzić lepsze podejmowanie decyzji poprzez jasne spojrzenie na rzeczywiste finanse i operacje. I ogólnie rzecz biorąc, zarówno SAP i Oracle oprogramowanie ERP zrobią to dobrze. Porównując Oracle i SAP, główne różnice widoczne są w modułach zarządzania finansami systemów.

Oracle posiada po prostu bardziej kompleksowy pakiet finansowy, z lepszym budżetowaniem, wyceną i podstawowymi narzędziami księgowymi. Wszystkie inne cechy zostały ocenione jednakowo. Pamiętajmy proszę ze jest to ocena subiektywna. Ale ponieważ Oracle wkłada dodatkowy wysiłek tam, gdzie firmy często potrzebują go najbardziej, ten dostawca jest zwycięzcą pomiędzy nimi.