Podczas globalnej konferencji SAPPHIRENOW®, firma SAP ogłosiła plan stworzenia nowej sieci biznesowej, której celem jest poprawa współpracy między firmami, zapewnienie szybszej reakcji na zmieniające się warunki rynkowe oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju. Nowa sieć – SAP® Business Network – połączy istniejące dotychczas sieci Ariba® NetworkSAP Logistics Business Network SAP Asset Intelligence Network. Ponad 5,5 miliona organizacji skorzysta z członkostwa w nowej biznesowej społeczności.

W tym bezprecedensowym roku, znaczenie społeczności, których jesteśmy częścią, nigdy nie było wyraźniejsze. Naszym celem jest budowa największej na świecie społeczności biznesowej, umożliwiającej klientom łatwe łączenie się z firmami w ramach łańcuchów dostaw i tworzenie sieciowych gospodarek w różnych branżach.

Christian Klein, dyrektor generalny SAP SE

O ile wszyscy widzieliśmy potęgę lokalnych społeczności w naszym życiu osobistym, o tyle ten sieciowy ekosystem dla firm jest wyjątkowy. Członkowie nowej sieci SAP Business Network będą mogli korzystać z jednego portalu, aby uzyskać całościowy wgląd w ekosystem swojego łańcucha dostaw i logistyki.
  
 

Pakiety branżowe RISE with SAP

 

W czasie pandemii najbardziej odporne były te firmy, które wykorzystały technologię do przekształcenia swoich procesów biznesowych. Gorzej poradziły sobie te, które po prostu wykorzystały infrastrukturę chmury i nie przeprowadziły faktycznej digitalizacji kluczowych dla nich procesów biznesowych. Aby umożliwić każdej firmie stanie się inteligentnym przedsiębiorstwem, SAP ogłosił pakiety transformacyjne RISE with SAP dla poszczególnych branż: handlu, produktów konsumenckich, motoryzacji, energetyki i usług komunalnych oraz produkcji przemysłowej. 
 

Razem dla zrównoważonego rozwoju

Pomimo krótkotrwałego spadku emisji dwutlenku węgla w ubiegłym roku, jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia drugiego co do wielkości rocznego wzrostu emisji w historii. Zrównoważony rozwój jest tak samo ważny dla sukcesu biznesowego jak przychody i zyski. To jest dekada, w której firmy muszą działać. SAP działa na rzecz stworzenia mechanizmów mierzenia efektywności ochrony klimatu oraz promocji różnorodności, inkluzywności i etyki biznesowej.
Aby uczynić ze zrównoważonego rozwoju podstawowy proces biznesowy, firma SAP ogłosiła portfolio nowych produktów ukierunkowanych na tę gałąź działalności firm. Obejmuje ono rozwiązanie SAP Responsible Design and Production, które zapewnia projektantom możliwość dokonywania zrównoważonych wyborów od samego początku powstawania produktu aż do jego produkcji. Rozwiązanie SAP Product Footprint Management umożliwia natomiast śledzenie zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia produktu, a SAP Sustainability Control Tower zapewnia transparentność procesu produkcyjnego.
 

Innowacje dla Inteligentnych Przedsiębiorstw

Podczas konferencji SAPPHIRENOW®, firma SAP zaprezentowała również innowacje, które mają pomóc firmom w modernizacji i digitalizacji procesów biznesowych, aby stały się inteligentnymi przedsiębiorstwami.
 

SAP Process Insights

 

Rozwiązanie SAP Process Insights, stanowiące część portfolio Business Process Intelligence (BPI), umożliwia organizacjom analizowanie i usprawnianie ich rzeczywistych procesów biznesowych. EY, Deloitte i Infosys są pierwszymi partnerami strategicznymi pracującymi z portfolio BPI firmy SAP, aby pomóc organizacjom w inteligentnej transformacji cyfrowej.
 

Verify, nowa funkcja SAP Concur®

 

Usługa Verify, nowa funkcja w rozwiązaniach SAP Concur®, wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, aby automatycznie identyfikować potencjalne problemy i anomalie w raportach wydatków. System SAP może automatycznie zatwierdzać raporty wydatków, które nie zawierają żadnych błędów, jednocześnie sygnalizując anomalie, które wymagają sprawdzenia przez audytorów.
 

SAP Upscale Commerce

 

Rozwiązanie SAP Upscale Commerce to rozwiązanie dla sektora e-commerce, które umożliwia sprzedawcom detalicznym średniej wielkości stworzenie wielokanałowego doświadczenia zakupowego w ciągu kilku minut. Dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji (AI), sprzedawcy mogą dostarczać spersonalizowane oferty w oparciu o holistyczny obraz klienta. Sprzedawcy mogą też dostarczać klientom informacje o ich zakupach i dostawach w czasie rzeczywistym oraz za pośrednictwem dowolnego kanału. Rozwiązanie SAP Upscale Commerce jest zintegrowane z systemem SAP S/4HANA®. 

Nowe możliwości SAP Business Technology Platform  

 

Rozwiązanie SAP Analytics Cloud zostało zintegrowane z SAP Success Factors®, co zapewnia lepszą analizę w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Nowy rynek danych dla rozwiązania SAP Data Warehouse Cloud umożliwia z kolei klientom i partnerom dostęp do danych z różnych branż i linii biznesowych w celu uzyskania informacji umożliwiających lepsze podejmowanie decyzji.
SAP rozszerza również swoją ofertę w zakresie low-code/no-code: usługi SAP Intelligent Robotic Process Automation mogą teraz przechwytywać i automatyzować interakcje użytkowników oraz integrować się z SAP Process Insights, aby wskazać obszary o największym potencjale do automatyzacji.
 
źródło: sap.pl